หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

 • บทนำ

  1. วิธีใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) นี้
  2. จดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • หลักจรรยาบรรณของเราในภาคปฏิบัติ

  1. ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และคุณธรรม
  2. การตัดสินใจ
 • ลูกค้าของเรา

  1. ผู้ป่วยและผู้บริโภค
  2. ดุลยพินิจของบุคลากรทางการแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์ของเรา

  1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
  2. การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
 • วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำ

  1. นวัตกรรม
  2. วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำ
 • บุคลากรของเรา

  1. การทำงานร่วมกัน
  2. การติดต่อซึ่งกันและกันของเรา
  3. การรายงานข้อกังวล
  4. โอกาสที่เท่าเทียม
  5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม
  6. สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ชุมชนของเรา

  1. การมีส่วนร่วมในชุมชน
  2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. การสนับสนุนทางการเมือง
 • วิธีดำเนินงานของเรา

  1. การติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรม
  2. การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
  3. การปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทแอ๊บบอต
  4. ข้อมูลที่เป็นความลับ
  5. การต่อต้านการให้สินบน
  6. ของกำนัล การเลี้ยงอาหาร และการเลี้ยงรับรอง
  7. สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
  8. การปฏิบัติตามกฎหมาย
  9. การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
  10. การนำไปปรับใช้
  11. การละเว้นและการแก้ไข

รายงานข้อกังวล

เราเสนอช่องทางต่างๆ ที่คุณสามารถถามคำถามและแจ้งข้อกังวล หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรายงานของเรา โปรดไปที่ speakup.abbott.com 

การถามคำถาม

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อผูกพันใดๆ ของคุณ โปรดปรึกษาผู้จัดการของคุณ, สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (OEC), ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายกฎหมาย

การแจ้งข้อกังวล

โปรดไปที่บริการสายด่วนด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance Helpline) ที่มีให้บริการแบบหลายภาษาในทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดค่านิยมและมาตรฐานแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นด้วยการส่งอีเมลไปที่ investigations@abbott.com 

ในบางครั้งคุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากจะระบุว่าควรดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง AID เพื่อการตัดสินใจของเราจะช่วยให้คุณสามารถถามคำถามที่เหมาะสมเพื่อระบุแนวทางดำเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมของบริษัทแอ๊บบอต

คลิก AID ที่อยู่ด้านบนเพื่อเริ่มต้น

A
I
D
ASSESS (ประเมิน)

ASSESS (ประเมิน)

แนวทางดำเนินการ

IMPACT (ผลกระทบ)

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

IMPACT (ผลกระทบ)

DECIDE (ตัดสินใจ)

DECIDE (ตัดสินใจ)

การกระทำนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ไม่

?

ใช่

การกระทำของคุณอาจมีผลเสียร้ายแรงตามมาต่อตัวคุณและต่อบริษัท อย่าดำเนินการต่อ

ติดต่อขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย

การกระทำนี้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแอ๊บบอตหรือไม่

ไม่

?

ใช่

การกระทำของคุณอาจมีผลเสียร้ายแรงตามมาต่อตัวคุณและต่อบริษัท อย่าดำเนินการต่อ

ตรวจดูนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ OEC, สอบถามผู้จัดการของคุณ หรือติดต่อ OEC

การกระทำนี้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมของบริษัทแอ๊บบอตหรือไม่

ไม่

?

ใช่

การกระทำของคุณอาจมีผลเสียร้ายแรงตามมาต่อตัวคุณและต่อบริษัท อย่าดำเนินการต่อ

ทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมของบริษัทแอ๊บบอต (มีให้บริการบนอินทราเน็ตของบริษัทแอ๊บบอต)

การกระทำนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและผู้บริโภคของบริษัทแอ๊บบอตอย่างไร

ถัดไป

โปรดใช้เวลาสักครู่ในการพิจารณาว่าผลประโยชน์ของผู้ป่วยและผู้บริโภคดังกล่าวมีความสมดุลกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือไม่ ทันทีที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ให้คลิก ถัดไป

การกระทำนี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทแอ๊บบอตหรือไม่

ถัดไป

คุณจะกังวลใจหรือไม่หากการกระทำนี้ปรากฏเป็นข่าวหรือหัวข่าวหนังสือพิมพ์

การกระทำนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดของบริษัทแอ๊บบอตหรือไม่

ถัดไป

หากคุณรู้สึกมั่นใจว่าการตัดสินใจของคุณสมดุลกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด คุณสามารถดำเนินการต่อได้

หากคุณยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของการดำเนินการ ให้พิจารณาทางเลือกอื่น, ปรึกษาผู้จัดการของคุณ สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือฝ่ายกฎหมาย

บทนำ

บริษัทแอ๊บบอต

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

วิธีใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) นี้

วิธีการ...

ย้ายจากหน้าจอหนึ่งไปอีกหน้าจอหนึ่ง

เพียงแค่คลิกลูกศร ไปข้างหน้า และ ย้อนกลับ (หรือหากคุณใช้แท็บเล็ต ก็เพียงแค่ใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา)

ข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

ลากตัวเลื่อนที่ด้านล่างของหน้าจอ

ใช้คุณลักษณะเชิงโต้ตอบ

ดูสารบัญ

ค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดและข้อความสำคัญ

ดู AID เพื่อการตัดสินใจ

ถามคำถามหรือแจ้งข้อกังวล

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบได้ทั่วไป

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อใดๆ (หมายเหตุ: บางลิงก์อาจมีให้บริการจากภายในเครือข่ายบริษัทแอ๊บบอตเท่านั้น)

จดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1 / 62

เรียน เพื่อนร่วมงานทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของเราในฐานะของบริษัทนั้นมีความตรงไปตรงมาและสำคัญยิ่ง คือ เราจะทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น ชัดเจน และเรียบง่าย

เราสร้างเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และสมบูรณ์ขึ้น นับเป็นเกียรติที่เราได้ทำงานนี้ และเราจำเป็นต้องทำงานนี้ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับความดีงามแห่งเจตนาของเรา และด้วยจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขั้นสูงสุด

เพื่อช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้ Abbott จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักจรรยาบรรณของเราจะอธิบายถึงคุณค่าและหลักการของเรา ดังนั้นพนักงานของ Abbott ทั่วโลกจะได้เข้าใจถึงความคาดหวังและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินการในนามของ Abbott

จดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 / 62

ข้อความที่เป็นหลักพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณนี้มีความชัดเจน สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราในฐานะพนักงานของ Abbott ที่จะยึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับสูงสุด ที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่ดีที่สุดของเรา และดำเนินธุรกิจของเราด้วยความซื่อตรงขั้นสูงสุดตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณของเราจะคอยช่วยเหลือให้เราดำเนินการดังกล่าวและปกป้องสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราในฐานะองค์กร นั่นคือชื่อเสียงของเรา

ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจกับหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของเรา และขอบคุณที่คุณใช้หลักจรรยาบรรณในการช่วยตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับงานที่สำคัญ และทุกสิ่งที่คุณทำให้ Abbott เป็นบริษัทที่ดีและยอดเยี่ยม

ขอแสดงความนับถือ

Robert B. Ford

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

หลักจรรยาบรรณของเราในภาคปฏิบัติ


คำมั่นสัญญาของบริษัทของเราก็คือ คำมั่นสัญญาที่ว่างานของเรามุ่งเน้นเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีของผู้คน และเราทำตามคำมั่นดังกล่าวโดยการปฏิบัติงานในแต่ละวันและทุกๆ วัน

ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และคุณธรรม

4 / 62

ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม และคุณธรรม

ทุกคนที่ทำงานให้แก่บริษัทแอ๊บบอตในทุกระดับขององค์กร มีหน้าที่ต้องสนับสนุนค่านิยมของบริษัทแอ๊บบอต (บุกเบิก มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ใส่ใจดูแล และยืนหยัด) รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีคุณธรรม ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทแอ๊บบอต ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เราตัดสินใจในทุกๆ วัน พวกเราทุกคนมีความรับผิดชอบในการทำความเข้าใจว่า หลักจรรยาบรรณนี้จะนำไปปรับใช้กับการทำงานและการตัดสินใจของเราอย่างไร, การปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้ตลอดเวลา และการส่งเสริมให้บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทแอ๊บบอต ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ด้วย สาระสำคัญพื้นฐานที่หลักจรรยาบรรณต้องการจะบอกเรานั้นเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมา นั่นคือ พวกเราแต่ละคนในฐานะพนักงานของบริษัทแอ๊บบอต มีหน้าที่พัฒนาปรับปรุงบริษัทของเราและแบรนด์ของเราด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีคุณธรรม

การตัดสินใจ

5 / 62

การตัดสินใจ

บริษัทแอ๊บบอตเป็นบริษัทระดับโลก เราดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศทั่วโลก และพนักงานของเราเป็นพลเมืองของหลายประเทศโดยมีวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย เราต้องตระหนักว่าการกระทำและการตัดสินใจของเรามีผลกระทบไปทั่วโลก และตระหนักว่าบริษัทแอ๊บบอตอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ มากมาย ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

การตัดสินใจ

6 / 62

ในบางครั้ง เราแต่ละคนอาจต้องเผชิญสถานการณ์ที่เป็นเรื่องใหม่ที่ยากจะระบุว่าควรดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง เราทุกคนได้รับการคาดหวังว่าจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ของบริษัทแอ๊บบอตที่กล่าวถึงในหลักจรรยาบรรณนี้ รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทแอ๊บบอตที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ ที่บริษัทแอ๊บบอต เรามีแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมมากมายที่พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางแก่คุณ อาทิเช่น

 • เพื่อนร่วมงาน
 • ผู้จัดการและหัวหน้างาน
 • สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ฝ่ายกฎหมาย

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้จะช่วยให้แนวทางในการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังมี AID เพื่อการตัดสินใจของเราที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับประเด็นปัญหาต่างๆ เมื่อไม่สามารถหาแนวทางที่ดีที่สุดได้อย่างชัดเจน เครื่องมือนี้จะให้แนวทางในการคิดทบทวนเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ และผลกระทบที่ตามมาในการตัดสินใจที่เราอาจต้องเผชิญในการทำงาน

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้พนักงานแน่ใจว่าตนเองเข้าใจข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้อย่างถูกต้อง ความช่วยเหลือทั่วไปและข้อมูลการติดต่อบุคลากรของสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศหรือในภูมิภาคของคุณจะปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ OEC 

ลูกค้าของเรา


เราปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วย ผู้บริโภค และชุมชน

ผู้ป่วยและผู้บริโภค

8 / 62

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและผู้บริโภค

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น ในแต่ละวันและทุกๆ วัน เรามีโอกาสที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและสร้างสังคมที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นผ่านการทำงานของเรา การใส่ใจดูแลผู้คนคือรากฐานของสิ่งที่เราทำ และเป็นทั้งสิทธิพิเศษที่สำคัญอย่างยิ่งและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่

ดุลยพินิจของบุคลากรทางการแพทย์

9 / 62

เราเคารพในความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งให้แนวทางเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิจัย หรือพนักงานห้องปฏิบัติการ ต้องพิจารณาตัดสินอย่างเป็นอิสระในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยบนพื้นฐานของความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การฝึกอบรมของตน เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้ข้อมูลแก่พวกเขาอย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจและให้คำปรึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยที่พวกเขาดูแลอยู่ เราสามารถบรรลุพันธกิจของเราในการให้การสนับสนุนด้านสุขภาพโดยการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงเช่นนี้

ผลิตภัณฑ์ของเรา


เราสั่งสมชื่อเสียงที่ดีของบริษัทแอ๊บบอตโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

11 / 62

เราผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลซึ่งผู้คนให้ความไว้วางใจ

เราพยายามที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพทั่วทั้งธุรกิจของเรา ความพยายามนี้เริ่มต้นด้วยการแสวงหาวัตถุดิบและการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา และก้าวต่อไปยังวิธีการวางตลาด จำหน่าย และจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงการดำเนินการผ่านคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทั้งนี้ การส่งมอบคุณภาพที่ดีเยี่ยมคือข้อบังคับสำหรับทุกขั้นตอนตลอดแนวทางนี้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

12 / 62

พันธกิจของเราที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นหัวใจหลักของทุกสิ่งที่เรากระทำเสมอ

เรามุ่งมั่นที่จะระบุ ประเมิน และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างทันท่วงทีเสมอ เราให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และสถาบันทางการแพทย์เพื่อให้พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และเราสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือองค์กรการแพทย์สาธารณะในกรณีมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

เราดำเนินการเพื่อป้องกันการปลอมแปลง การนำไปปรับเปลี่ยนอย่างผิดกฎหมาย และการโจรกรรมผลิตภัณฑ์ของเรา เราปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น มาตรการควบคุมการนำเข้าและส่งออกที่ออกโดยรัฐบาลรัฐบาลประเทศต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านนโยบายต่างประเทศและเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ ข้อบังคับด้านการค้า ได้แก่ การคว่ำบาตร ข้อจำกัดในการส่งออกผลิตภัณฑ์บางอย่าง และข้อห้ามดำเนินธุรกิจกับบุคคลบางคน กลุ่มบางกลุ่ม หรือองค์กรบางแห่ง

การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

13 / 62

เราส่งเสริมการขายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

คำแถลงของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา (ในเอกสารและสื่อทั้งหมด) จะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสม และเป็นความจริงและสอดคล้องกับฉลากที่ได้รับการอนุมัติ ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของเรา เราให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การนำไปสู่เวชปฏิบัติ และข้อกำหนดการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติในประเทศต่างๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

14 / 62

เราส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจุดประสงค์การใช้งานที่ได้กำหนดไว้และได้รับอนุมัติแล้ว

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแอ๊บบอตสอดคล้องกับใบอนุญาตข้อบังคับและการอนุมัติที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข หรือองค์การอาหารและยา เพื่อส่งเสริมการขาย จำหน่าย และนำเข้าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศที่กำกับดูแลแนวทาง สถานที่ และเวลาที่เราได้รับอนุญาตให้ทำการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอางของสหรัฐอเมริกา (United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) เรารักษาและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติภายในองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อรับรองถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวและโดยคำนึงถึงโปรแกรมด้านการดูแลสุขภาพของรัฐบาล

วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำ


เราพัฒนาปรับปรุงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสรรสร้างอนาคตแห่งการมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรม

16 / 62

เราสร้างนวัตกรรมและพัฒนาโซลูชันการดูแลสุขภาพและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในที่ต่างๆ ทั่วโลก

เราตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยการบุกเบิกการรักษาโรคและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม, อุปกรณ์การแพทย์สำหรับการช่วยชีวิต และแนวทางใหม่ๆ ในการดูแลจัดการสุขภาพ เราพัฒนาปรับปรุงวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น สุขภาพที่ดีคือกุญแจสำคัญสำหรับลูกค้าของเราในการใช้ศักยภาพของพวกเขาให้ได้อย่างเต็มที่ เราสนับสนุนผู้ป่วยและผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพที่ดีไปจนตลอดชีวิต โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีสุขภาพดีเยี่ยมเท่าที่ทำได้ เราเน้นที่นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรม

17 / 62

เราส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรม แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ และวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

แรงผลักดันที่มุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของเราเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมและความเป็นไปได้ใหม่ๆ นั้นมาพร้อมกับความเสี่ยง แม้เราจะยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้และนโยบายของเรา แต่เราก็ควรใช้ความพยายามทุกครั้งในการลดความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนอย่างเหมาะสม

วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำ

18 / 62

เราดำเนินการวิจัยเพื่อให้ได้มาและจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางซึ่งจะช่วยสร้างความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์

เราดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณพ์ของเรา กล่าวคือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปรับปรุงวิธีการรักษาในปัจจุบัน และพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพ

วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำ

19 / 62

เมื่อเราทำการวิจัย เรามุ่งมั่นที่จะรักษาผู้เข้าร่วมการวิจัยนั้นอย่างให้เกียรติและมีศักดิ์ศรี และเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการวิจัย เข้าใจถึงลักษณะและจุดประสงค์ของการวิจัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การได้รับความยินยอมเพื่อแจ้งให้ทราบจากผู้เข้าร่วมการวิจัยถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัยของเรา

เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และจะไม่พยายามโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์หรือรายงานการวิจัยใดๆ ที่ดำเนินการโดยผู้วิจัยทางคลินิกหรือนักวิจัยอื่นๆ เราตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องนั้นถูกต้องแม่นยำ เรามุ่งมั่นที่จะมอบผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราในลักษณะที่ถูกต้องและทันเวลา ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม

เมื่อการวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับบริษัทแอ๊บบอตหรือได้รับการตีพิมพ์ในนามของเรา เราจะคัดเลือกหุ้นส่วนที่มีประวัติความเป็นมาในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ที่ดี เรามีมาตรฐานสูงสำหรับการคัดเลือกหุ้นส่วนเหล่านี้ เช่น คาดหวังว่าผู้วิจัยจะต้องเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของตนกับบริษัทแอ๊บบอตอย่างเหมาะสม เมื่อเราเป็นหุ้นส่วนกับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับการวิจัยและงานด้านการพัฒนา เรามุ่งมั่นที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ทางการเงินและความสัมพันธ์อื่นๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

บุคลากรของเรา


เราให้ความสำคัญกับมุมมองที่หลากหลายในฐานะแหล่งที่มาของความแข็งแกร่ง

การทำงานร่วมกัน

21 / 62

เราส่งเสริมวัฒนธรรมการเปิดกว้าง โดยยอมรับความหลากหลายทางความคิดและการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันนวัตกรรม

เราตอบรับความหลากหลายเพราะเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และพลังความมีชีวิตชีวา เราเชื่อว่าการสร้างความแตกต่างและการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและมีหลากหลายรูปแบบต้องการแรงขับเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งและแนวทางในการทำงานร่วมกัน การรับฟังเพื่อนร่วมงานของเรา และการดำเนินการให้แน่ใจว่าทุกเสียงล้วนได้รับการให้ความสำคัญ

การติดต่อซึ่งกันและกันของเรา

22 / 62

การติดต่อซึ่งกันและกันของเรา

เราทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามค่านิยมของเราในทุกๆ วัน โดยการสนับสนุนและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ถือว่าเราได้สร้างผลกระทบที่ดีต่อวัฒนธรรมของบริษัทแอ๊บบอต เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการทำความเข้าใจว่า หลักจรรยาบรรณนี้จะนำมาปรับใช้กับการทำงานของเราและบทบาทที่เราดำเนินการในบริษัทอย่างไร

บรรดาผู้จัดการและหัวหน้างาน ในฐานะผู้นำในองค์กร ต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อค่านิยมของเราและแสดงความเป็นผู้นำด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง พวกเขาต้องส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของพนักงานเสมอ ผู้จัดการต้องช่วยดำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ และต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกสะดวกใจที่จะถามคำถามและแสดงข้อกังวลใดๆ โดยไม่ต้องกลัวการถูกตอบโต้

การรายงานข้อกังวล

23 / 62

เราจะสอบถามเมื่อใดก็ตามที่ทางเลือกหรือการดำเนินการที่เกี่ยวกับการทำงานของเรามีความไม่ชัดเจนหรือดูเหมือนไม่ถูกต้อง และเราจะแจ้งข้อกังวลและรายงานการละเมิดใดๆ ต่อหลักจรรยาบรรณนี้

เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบที่จะต้องสอบถามเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าคำสั่งนั้นไม่ชัดเจน และมีหน้าที่คัดค้านและรายงานการดำเนินการทางธุรกิจที่น่าสงสัยว่าผิดจริยธรรม การละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ หรือการละเมิดนโยบายหรือขั้นตอนปฏิบัติของเรา

การถามคำถาม การรายงานข้อกังวล และการสอบถามอย่างกระตือรือร้นเพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับทางเลือกหรือการดำเนินการต่างๆ ของเรา จะช่วยให้เราสามารถระบุและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง การดำเนินการ หรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น พนักงานควรปรึกษาผู้จัดการ หรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การรายงานข้อกังวล

24 / 62

ผู้จัดการและหัวหน้างานมีความรับผิดชอบพื้นฐานในการแสดงความเป็นผู้นำด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และดำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและมีสำนึกรับผิดชอบต่อหลักจรรยาบรรณ บรรดาผู้ที่อยู่ในบทบาทผู้นำจะมีความรับผิดชอบสูงกว่าในการทำความเข้าใจและสื่อสารถึงความคาดหวังของบริษัทแอ๊บบอต และควรติดต่อกับสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณที่อาจเกิดขึ้น

การรายงานทั้งหมดเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณที่อาจเกิดขึ้น จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามขั้นตอนการติดตามผล เช่น การสืบสวนสอบสวน การแก้ไขเยียวยา และมาตรการแก้ไขหากจำเป็น เพื่อดำเนินการกับประเด็นปัญหา เรียนรู้จากความผิดพลาด และหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีก สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนกรณีการละเมิดหลักจรรยาบรรณตามที่ถูกกล่าวหา คุณไม่ควรดำเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเอง พวกเราแต่ละคนได้รับการกำหนดว่าต้องให้ความร่วมมือและรักษาความลับของการสืบสวนสอบสวนใดๆ ดังกล่าว

มาตรการแก้ไขที่เกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณอาจรวมถึงการดำเนินการทางวินัย (ซึ่งโทษสูงสุดคือการยุติการว่าจ้าง) หรือการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับ:

 • การอนุมัติหรือการมีส่วนร่วมในการละเมิดใดๆ
 • การปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนกรณีการละเมิดที่ถูกกล่าวหา

การรายงานข้อกังวล

25 / 62

 • การไม่ทำการตรวจหาและรายงานการละเมิดโดยหัวหน้าของผู้ละเมิด หากการไม่ปฏิบัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอหรือการขาดการกำกับดูแล
 • การรายงานข้อกังวลที่เป็นเท็จโดยเจตนา หรือมีจุดประสงค์ที่จะข่มขู่ คุกคาม หรือตอบโต้บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต
 • การตอบโต้ เช่น โดยการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด หรือใส่ร้ายบุคคลใดๆ ที่ได้รายงานโดยสุจริตใจถึงการละเมิดหรือกรณีที่อาจเกิดการละเมิดขึ้น

บริษัทจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ใดๆ ต่อบุคคลใดก็ตามที่แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ ควรรายงานการตอบโต้การกล่าวหานั้นไปที่สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ความมุ่งมั่นในงานของเราจะเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เราไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อความของกฎหมายที่นำมาใช้กับงานของเราเท่านั้น หากยังให้ความสำคัญกับความคาดหวังด้านจริยธรรมที่มาพร้อมกับความเป็นผู้นำในธุรกิจเช่นบริษัทของเราอีกด้วย

โอกาสที่เท่าเทียม

26 / 62

เรามอบโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่พนักงานทุกคน

เราพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างบนพื้นฐานของความจำเป็นทางธุรกิจ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทแอ๊บบอตห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา หลักความเชื่อ อายุ เพศ ชาติกำเนิด เอกลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ สถานภาพสมรส สถานภาพการเป็นทหารผ่านศึกหรือสถานภาพทางทหาร พันธุกรรมหรือสถานภาพการเป็นพลเมือง หรือสถานภาพอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพนักงานของเราทั่วโลก

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

27 / 62

เราพยายามที่จะดำเนินการให้แน่ใจว่า ทุกคนที่ทำงานที่บริษัทแอ๊บบอตจะรู้สึกได้รับการต้อนรับ การสนับสนุน และแรงบันดาลใจที่จะประสบความสำเร็จ

บริษัทแอ๊บบอตใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเราทั่วโลก ทุกคนที่ทำงานที่บริษัทแอ๊บบอตควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ ปราศจากการข่มขู่และการล่วงละเมิด บริษัทแอ๊บบอตส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของพนักงานในลักษณะที่ช่วยสร้างบรรยากาศของความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลายในที่ทำงาน และส่งเสริมให้ที่ทำงานปราศจากพฤติกรรมที่สร้างความแตกแยกของพนักงาน

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

28 / 62

เราปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี

การให้เกียรติคนอื่นของเราแสดงออกในการกระทำทุกอย่างของเรา และวิธีที่เราติดต่อสัมพันธ์กับทุกๆ คนที่เราพบเจอในการทำงาน เพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อกันและกัน และเพื่อดึงดูด บ่มเพาะ และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพจากทั่วโลก จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการยึดมั่นในหลักการต่างๆ ที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ เราต้องปฏิบัติต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมและไม่เอาเปรียบผู้อื่นผ่านการชักใยเบื้องหลัง การให้ข้อมูลเท็จ หรือการปกปิดความจริงใดๆ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

29 / 62

เราให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นใจว่าที่ทำงานของเราอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับพนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่ทำงานให้แก่เรา

หากพบเห็นอุบัติเหตุและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทันที นอกจากนี้ เรายังดำเนินการเพื่อป้องกันและห้ามมิให้มีสภาวะด้านแรงงานที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม และการปฏิบัติต่อคนอื่นๆ อย่างทารุณโหดร้ายหรือขาดมนุษยธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของเราในทั่วโลก

ชุมชนของเรา


เราสร้างความเชื่อมั่นในบริษัทแอ๊บบอตในฐานะพลเมืองของชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งและพลเมืองโลก

การมีส่วนร่วมในชุมชน

31 / 62

เราพยายามที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนผ่านทางผลิตภัณฑ์และการทำงานของเรา

เรามีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นในการสนับสนุนชุมชนต่างๆ ที่เราพำนักอาศัยและดำเนินงาน เราเชื่อว่าด้วยการมีสุขภาพที่ดี ชุมชนต่างๆ สามารถที่จะเจริญงอกงามได้ เราได้ตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชนและเพื่อนบ้านของเราผ่านการดำเนินงานของเรา ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนและองค์กรการกุศล ในชุมชนต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ บริษัทแอ๊บบอตพยายามที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตของผู้คน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

32 / 62

เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและพยายามลดผลกระทบของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบของเราต่อสิ่งแวดล้อมในทั่วโลก โดยเริ่มจากการแสวงหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบไปจนถึงการผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราดำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เราสนับสนุนโครงการที่สร้างพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนในที่ทำงานและในชุมชนของเรา เรามองหาวิธีการลดผลกระทบจากการดำเนินงานของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โดยการรีไซเคิลและลดปริมาณขยะ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของเรา

การสนับสนุนทางการเมือง

33 / 62

เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในกระบวนการทางการเมืองและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน

บริษัทแอ๊บบอตดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมของเรา และอาจให้การสนับสนุนแก่ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ หากเหมาะสม กฎหมายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเมืองโดยบริษัทต่างๆ นั้นเป็นเรื่องซับซ้อน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่การสนับสนุนด้านเงินทุนของบริษัทแอ๊บบอต และการสนับสนุนอื่นใดที่จัดหาให้ในนามของบริษัทแอ๊บบอตนั้นจะต้องดำเนินการหลังจากที่ได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วเท่านั้น

วิธีดำเนินงานของเรา


เราทำงานร่วมกันโดยมีสำนึกความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัทแอ๊บบอต

การติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรม

35 / 62

เราดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรม และพยายามทำอย่างที่เราได้กล่าวไว้ โดยครอบคลุมในทุกๆ เรื่องของการทำงานของเรา

เราแต่ละคนมีสำนึกรับผิดชอบในการทำงานของเราและการตัดสินใจภายในขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของเรา

ในการติดต่อพูดคุยเชิงวิชาชีพระหว่างเรากับทุกคนที่เราพบเจอในการทำงาน ซึ่งได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ บุคลากรทางการแพทย์ คู่แข่ง และบุคคลอื่นๆ เราต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต หลักการของการติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

36 / 62

เราระบุและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานบริษัทแอ๊บบอตรบกวนหรือถูกมองว่าขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทแอ๊บบอต การตัดสินใจทางธุรกิจควรพิจารณาจากความจำเป็นของบริษัทแอ๊บบอต มิใช่พิจารณาจากผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ในแง่ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของครอบครัวหรือเพื่อนฝูง พวกเราแต่ละคนได้รับการคาดหวังว่าจะใช้วิจารณญาณที่ดีและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกมองว่าอาจเกิดขึ้น

หากมีการกระทำ ผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์ในเชิงแข่งขันที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของคุณอย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ หรือหากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวคุณอาจได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมอันเป็นผลมาจากตำแหน่งหรือความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทแอ๊บบอต คุณต้องเปิดเผยกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวโดยเป็นไปตามแนวทางว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัทแอ๊บบอต และคุณควรถอนตัวออกจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นอาจส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินทางธุรกิจของคุณ

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

37 / 62

เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของบริษัทแอ๊บบอตเหนือผลประโยชน์ส่วนบุคคลเมื่อจะทำการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรา

ผลประโยชน์ขององค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่าต้องมีความสำคัญเหนือผลประโยชน์ของแผนก กลุ่มการทำงาน หรือบุคคล หากอยู่ในบริบทของการทำงานของเรา

ตำแหน่งของเราในบริษัทแอ๊บบอตและโอกาสต่างๆ เช่น ข้อตกลงทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทางการเงินกับภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงาน ควรนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทแอ๊บบอตเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล เราไม่ควรแข่งขันกับบริษัทแอ๊บบอตหรือช่วยเหลือบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ในการทำเช่นนั้น เป้าหมายสำคัญของเราต้องเป็นการทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทงอกเงยเมื่อมีโอกาส

การปกป้องทรัพย์สิน & ชื่อเสียงของบริษัทแอ๊บบอต

38 / 62

เราเป็นผู้ดูแลบริษัทของเราจากการทำงานของเรา

เรามีความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องและใช้สินทรัพย์ของบริษัทแอ๊บบอต (ตั้งแต่ทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น ยานยนต์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และความรู้ความชำนาญ) ด้วยความระมัดระวังและต้องแน่ใจว่าเป็นการใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เราทุกคนต้องใช้วิจารณญาณที่ดีในการดำเนินการให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ของบริษัทแอ๊บบอตจะไม่สูญหาย ถูกขโมย ถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือสูญเปล่า

การปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทแอ๊บบอต

39 / 62

ชื่อเสียงของบริษัทแอ๊บบอตนับเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและปกป้องชื่อเสียงของบริษัทแอ๊บบอต เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อทัศนะหรือเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่หรือแบ่งปันกับคนอื่นๆ นอกบริษัทของเรา

ในการติดต่อกับภายนอก เราจำเป็นต้องระมัดระวังว่าเราอาจถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแอ๊บบอตหรือไม่ และพิจารณาว่าข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของเราอาจสะท้อนถึงบริษัทได้อย่างไร สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของโซเชียลมีเดียซึ่งมีลักษณะการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง และอาจปรากฏให้เห็นได้อย่างกว้างขวาง การสื่อสารอย่างไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงของบริษัทแอ๊บบอต เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการใช้กลยุทธ์การสื่อสารอย่างระมัดระวังในการสื่อสารต่างๆ ของเราและเราต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทแอ๊บบอต

ข้อมูลที่เป็นความลับ

40 / 62

เราเคารพและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

หนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของบริษัทแอ๊บบอตก็คือ ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนา ความลับทางการค้า แผนธุรกิจ สูตรและกระบวนการผลิต เงื่อนไขสัญญากับซัพพลายเออร์หรือลูกค้า การกำหนดราคา ยอดขาย การประมูล การเสนอราคา เอกสารเสนอราคา การตอบสนองต่อคำขอเอกสารเสนอราคาประมูล และผลประกอบการทางการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจนำไปใช้โดยคู่แข่งของบริษัทแอ๊บบอต หรือเป็นอันตรายต่อบริษัทแอ๊บบอตหากมีการเปิดเผย

พวกเราแต่ละคนต้องคอยเฝ้าระวังเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและป้องกันการเปิดเผยหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ควรแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับกับคู่แข่ง ข้อผูกพันเหล่านี้อาจมีผลใช้บังคับหลังจากที่พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแอ๊บบอตแล้ว

ในทำนองเดียวกัน เราเคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่นด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่นำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

ข้อมูลที่เป็นความลับ

41 / 62

การนำข้อมูลที่เป็นความลับเฉพาะไปใช้อย่างไม่เหมาะสมถือเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย เช่น กฎหมายที่ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดหลักจริยธรรมและผิดกฎหมาย และเราจะต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแอ๊บบอต หรือของบริษัทอื่นๆ ที่ทำธุรกิจหรือคาดหมายว่าจะได้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทแอ๊บบอต

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของบรรดาผู้ที่ไว้วางใจและให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา รวมถึงเพื่อนร่วมงานของเราและบรรดาผู้ที่แนะนำ สั่งยา และใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินธุรกิจ เราแจ้งต่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้และต้องได้รับคำยินยอมหรือการอนุญาตอย่างถูกต้อง เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปขายหรือเสาะหามาจากแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมิให้ถูกเปิดเผยและนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หลายประเทศมีข้อบังคับที่เข้มงวดซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้งานในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนที่สุด และเรามุ่งมั่นที่จะศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

การต่อต้านการให้สินบน

42 / 62

เราต่อต้านการฉ้อโกง การให้สินบน และการทุจริตอย่างจริงจัง เราได้ธุรกิจมาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

ในฐานะผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัว และผู้ให้การดูแลผู้ป่วย เราต้องการให้แพทย์ พยาบาล และเภสัชกรของเราแนะนำผลิตภัณพ์และการรักษาที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ดีที่สุด โดยใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ผู้ป่วยและผู้บริโภคควรจะสามารถไว้วางใจในดุลยพินิจที่เป็นอิสระของที่ปรึกษาทางการแพทย์ของตน โดยไม่ต้องกังวลว่าดุลยพินิจดังกล่าวอาจได้รับการโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมโดยเงินจูงใจจากบริษัทต่างๆ ที่พยายามจะส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของตน

ในฐานะพลเมือง เราต้องการให้ข้าราชการของเราทำการตัดสินใจที่ตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน การตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลไม่ควรได้รับการโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมจากบริษัทที่พยายามหาประโยชน์ให้แก่องค์กรของตนโดยการให้เงินจูงใจแก่ข้าราชการ

การต่อต้านการให้สินบน

43 / 62

เมื่อเราวางตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา เราให้ความรู้และแจ้งต่อบุคลากรทางการแพทย์ แต่เราไม่ได้แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจโดยอิสระและเป็นมืออาชีพของพวกเขา บริษัทไม่อนุญาตให้เสนอหรือจัดหาสิ่งของใดๆ ที่ให้ประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ (เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิจัย หรือพนักงานห้องปฏิบัติการ) หรือบุคคลอื่นใด เพื่อทำการขายหรือทำให้บริษัทแอ๊บบอตมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ในทำนองเดียวกัน บริษัทไม่ยอมรับการจัดหาของมีค่าในฐานะ "รางวัล" เพื่อตอบแทนความสัมพันธ์ในอดีตหรือในปัจจุบันกับบริษัทแอ๊บบอต

กฎหมายต่อต้านการให้สินบน กฎหมายต่อต้านการทุจริต และกฎหมาย “ต่อต้านการให้อามิสสินจ้าง” ล้วนเป็นการเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เราต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้มีการโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมต่อการทำธุรกรรมในการติดต่อธุรกิจทั้งหมดของเรา กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลบังคับใช้กับกิจกรรมของบริษัทแอ๊บบอตทั่วโลก และการให้สินบนนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในทุกๆ ที่

ทุกคนที่บริษัทแอ๊บบอตต้องริเริ่มบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ (เช่น ตัวแทนจำหน่าย ที่ปรึกษา วิทยากร หรือผู้ส่งเสริมการขาย) เพื่อให้แน่ใจว่าบริการต่างๆ ที่ดำเนินการในนามของบริษัทแอ๊บบอตได้ดำเนินการโดยเป็นไปตามความคาดหวังของเราและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราต้องทำการสอบทานธุรกิจเมื่อจะคัดเลือกผู้ให้บริการ จ่ายค่าบริการตามมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม และจัดทำเอกสารการชำระเงินสำหรับบริการไว้อย่างถูกต้อง ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะนี้

ของกำนัล การเลี้ยงอาหารและการเลี้ยงรับรอง

44 / 62

ของกำนัล การเลี้ยงอาหาร และการเลี้ยงรับรอง

เนื่องจากหลักการในการต่อต้านการให้สินบนนั้นกำหนดว่า เราต้องไม่เสนอหรือมอบสิ่งของใดเพื่อให้ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลใดๆ เพื่อให้มีข้อได้เปรียบทางธุรกิจ โดยเราได้กำหนดขอบเขตจำกัดเกี่ยวกับของกำนัล การเลี้ยงอาหาร และการเลี้ยงรับรองเอาไว้ นโยบายและขั้นตอนของเราที่เกี่ยวกับข้อจำกัดและการรายงานในเรื่องการให้เพื่อให้จดจำแบรนด์สินค้า ของกำนัล ธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรม การเลี้ยงอาหารและการต้อนรับเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเราจะไม่ให้ประโยชน์ใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นมืออาชีพ

สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง

45 / 62

เราตรวจวัดความสำเร็จอย่างถูกต้อง

สมุดบัญชีการเงินของเรา บันทึกภายในและเอกสารภายในต่างๆ รวมถึงรายงานการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะต้องแสดงถึงสาระสำคัญและข้อเท็จจริงของการกระทำของเราอย่างถูกต้อง เมื่อเราวัดผลหรืออธิบายถึงความสำเร็จ ความล้มเหลว และกิจวัตรการปฏิบัติงานของเรา ข้อเท็จจริงเหล่านั้นต้องแสดงในบริบทที่เพียงพอและมีหลักฐานสนับสนุนมากพอเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะที่แท้จริงของกิจกรรมหรือธุรกรรมของเรา บันทึกข้อมูลทางการเงินของเราต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบาย ขั้นตอน และมาตรการควบคุมของบริษัทแอ๊บบอต

เมื่อเรารายงานข้อมูล เช่น ราคา หรือการชำระเงินและสิ่งของมีค่าที่จัดหาให้แก่แพทย์และลูกค้าอื่นๆ ข้อมูลนั้นต้องถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรายงานเรื่องราคาและการรายงานถึงการชำระเงินบางอย่างให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กฎหมายเหล่านี้ช่วยปกป้องผู้จ่ายภาษี ซึ่งในที่สุดเป็นผู้จ่ายให้กับการซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระบบการดูแลสุขภาพ บริษัทแอ๊บบอตมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้รัฐบาล ผู้รับประกันภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ จะทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

การปฏิบัติตามกฎหมาย

46 / 62

เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัทแอ๊บบอตที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา

พนักงานบริษัทแอ๊บบอตทุกคนได้รับการคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทแอ๊บบอต ทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติ หลักการ และมาตรฐานต่างๆ รวมถึงหลักจรรยาบรรณนี้ นี่เป็นความคาดหวังพื้นฐานและเงื่อนไขในการว่าจ้าง

การปฏิบัติตามกฎหมาย

47 / 62

นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทแอ๊บบอตครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ที่สำคัญของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการดูแลสุขภาพ คุณภาพ ระบบวิศวกรรม ศุลกากรและการค้า การเงิน ความปลอดภัย การจัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ และระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่กำกับดูแลธุรกิจของเรา นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าวช่วยให้เราสามารถตรวจหา แก้ไข และป้องกันการดำเนินการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในฐานะพนักงานของบริษัทระดับโลก เราต้องระลึกไว้เสมอว่ากฎหมายของประเทศหนึ่งๆ อาจใช้บังคับกับแนวทางการทำงานของเราในประเทศอื่นๆ เราต้องนึกถึงข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ และขอแนวทางจากฝ่ายกฎหมายหรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อใดก็ตามที่เรามีข้อสงสัยว่าข้อกำหนดใดจะมีผลใช้บังคับ

การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

48 / 62

เราดำเนินการให้แน่ใจว่าการติดต่อใดๆ ของเรากับคู่แข่งนั้นต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม

เราต้องแข่งขันอย่างจริงจังในตลาดเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราให้ดีที่สุดและเพิ่มมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้น

การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

49 / 62

ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะต้องไม่เข้าร่วมในข้อตกลงหรือการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการจำกัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าในทุกๆ ประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ กฎหมายเหล่านี้ห้ามมิให้จัดทำข้อตกลงที่เป็นการกำจัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและมีผลใช้บังคับกับส่วนต่างๆ ของธุรกิจของเรา รวมถึงความสัมพันธ์กับคู่แข่ง ราคาและเงื่อนไขการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าอื่นๆ และการทำตลาดและแนวทางปฏิบัติด้านการค้า กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ามีความซับซ้อนมากและมีบทลงโทษต่อการละเมิดซึ่งอาจรวมถึงการปรับเงินเป็นจำนวนมหาศาลและแม้กระทั่งโทษจำคุก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมใดๆ ที่อาจถูกมองว่าเป็นการต่อต้านการแข่งขัน และควรปรึกษากับฝ่ายกฎหมายหรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

เราต้องใช้ความระมัดระวังเสมอเมื่อติดต่อกับคู่แข่ง คุณไม่ควรพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อนกับคู่แข่ง เช่น ราคา เงื่อนไขการขาย แผนธุรกิจหรือแผนการตลาด ส่วนต่างกำไร ต้นทุน ความสามารถในการผลิต ระดับสินค้าคงคลัง หรือส่วนลด คุณควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายหรือสำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับคู่แข่ง และทำการรายงานการสนทนาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมระหว่างคุณกับคู่แข่ง

การนำไปปรับใช้

50 / 62

การนำไปปรับใช้

หลักจรรยาบรรณนี้มีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของบริษัทแอ๊บบอตในทุกๆ พื้นที่ทั่วโลกซึ่งฝ่ายงานและบริษัทในเครือของบริษัทแอ๊บบอตได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ เอกสารนี้ระบุถึงการดำเนินการที่บริษัทคาดหวังจากพวกเราทุกคน รวมถึงองค์กรภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทแอ๊บบอต ไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินธุรกิจเพื่อบริษัทแอ๊บบอตเมื่อใดก็ตาม เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาว่าจ้าง

การละเว้นและการแก้ไข

51 / 62

การละเว้นและการแก้ไข

บริษัทแอ๊บบอตจะเปิดเผยต่อสาธารณะภายในขอบเขตที่กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ ถึงการละเว้นหรือการแก้ไขหลักจรรยาบรรณนี้

การละเว้นใดๆ ในหลักจรรยาบรรณสำหรับบุคคลที่อยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณนี้ต้องดำเนินการโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง) เว้นแต่การละเว้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งมีข้อกำหนดว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของคณะกรรมการบริษัทแอ๊บบอต

แหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับพนักงานบริษัทแอ๊บบอต

52 / 62

แหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับพนักงานบริษัทแอ๊บบอต

ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

หากคุณมีข้อสงสัยว่าหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมีผลใช้บังคับกับบทบาทงานที่เฉพาะเจาะจงของคุณอย่างไร คุณควรเริ่มต้นด้วยการสอบถามผู้จัดการโดยตรงหรือหัวหน้างานโดยตรงของคุณ

พอร์ทัลนโยบายองค์กรของบริษัทแอ๊บบอต (Abbott Corporate Policy Portal)

หากต้องการทราบนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติขององค์กรของเราที่มีผลใช้บังคับทั่วทั้งบริษัท โปรดไปที่ พอร์ทัลนโยบายองค์กรของบริษัทแอ๊บบอต (Abbott Corporate Policy Portal) 

สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (OEC)

OEC เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงขององค์กรที่พร้อมให้บริการในการตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับค่านิยมและมาตรฐานแนวทางปฏิบัติของบริษัท

 • เว็บไซต์ OEC – โปรดดูที่ เว็บไซต์ OEC หากต้องการทราบคำตอบสำหรับคำถามต่างๆ เกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสามารถเข้าดูนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของ OEC ของเราในบางประเทศและในระดับโลกได้จากเว็บไซต์นี้

แหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับพนักงานบริษัทแอ๊บบอต

53 / 62

 • บุคคลที่ติดต่อของ OEC – บริษัทส่งเสริมให้คุณติดต่อกับ OEC ได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือเพื่อปรึกษาข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดมาตรฐาน กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเราซึ่งอาจเกิดขึ้น
  • OEC ของบริษัท (Corporate OEC) – โทร 1-224-667-5210 หรือส่งอีเมลไปที่ oec@abbott.com หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทแอ๊บบอต
  • OEC ระดับแผนกหรือระดับประเทศ ตัวแทน OEC ระดับแผนกหรือระดับประเทศสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และแนวทางเฉพาะของแต่ละแผนกหรือแต่ละประเทศแก่คุณได้
 • บริการสายด่วนด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance Helpline) - โปรดไปที่บริการสายด่วนด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่มีให้บริการแบบหลายภาษาทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดค่านิยมและมาตรฐานแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นด้วยการส่งอีเมลไปที่ investigations@abbott.com 
  • บริษัทแอ๊บบอตไม่อนุญาตให้มีการตอบโต้ใดๆ ต่อบุคคลที่รายงานโดยสุจริตใจถึงกรณีการละเมิดมาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อาจเกิดขึ้น ในการรายงานโดยสุจริตใจนี้ อนุญาตให้ผู้รายงานไม่ต้องระบุชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกดำเนินการตอบโต้และสามารถมั่นใจได้ถึงการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
 • iComply – โปรดไปที่ iComply เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชั่นและแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งนำไปสู่การติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงบุคคลภายนอก

ฝ่ายกฎหมาย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจอย่างถูกต้อง ฝ่ายกฎหมายสามารถช่วยเหลือคุณได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับพนักงานบริษัทแอ๊บบอต

54 / 62

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สำหรับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ข้อกังวลเกี่ยวกับการบริหารและ/หรือพนักงานอื่นๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในประเทศของคุณ

แหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการสำหรับคุณ

 • ฝ่ายการเงิน – หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบัญชีหรือการเงิน โปรดติดต่อฝ่ายการเงินในประเทศของคุณ
 • ฝ่ายตรวจสอบระดับองค์กร (Corporate Audit) – หากคุณมีข้อกังวลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายใน หรือการตรวจสอบ โปรดรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบระดับองค์กรหรือ OEC ทันที
 • ฝ่ายคุณภาพและควบคุมข้อบังคับของบริษัทแอ๊บบอต – หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อฝ่ายคุณภาพและควบคุมข้อบังคับในประเทศของคุณ
 • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสากล – โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสากลหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ทำงานจริงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 • บริการจัดซื้อสากล – หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการจัดซื้อสากล

คำถามที่พบบ่อย

55 / 62

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

56 / 62

คำถามที่พบบ่อย

57 / 62

คำถามที่พบบ่อย

58 / 62

คำถามที่พบบ่อย

59 / 62

คำถามที่พบบ่อย

60 / 62

คำถามที่พบบ่อย

61 / 62

คำถามที่พบบ่อย

62 / 62

บริษัทแอ๊บบอต

ค่านิยมของบริษัทแอ๊บบอต

อุบัติเหตุ

สำนึกความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

หลักการทางบัญชี

การบัญชี

ความถูกต้อง

ถูกต้อง

มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

ก้าวล้ำ

คำแนะนำ

อายุ

AID

การแก้ไขปรับปรุง

การต่อต้านการให้สินบน

พฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขัน

การต่อต้านการทุจริต

การต่อต้านการให้อามิสสินจ้าง

การต่อต้านการผูกขาด

ภาพลักษณ์

การนำไปปรับใช้

การอนุมัติ

อนุมัติ

การถามคำถาม

สินทรัพย์

ความช่วยเหลือ

การอนุมัติ

เสนอราคา

คณะกรรมการ

สมุดบัญชี

รายการแบรนด์

อาหารเช้า

กฎหมายต่อต้านการให้สินบน

การให้สินบน

ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ

แผนธุรกิจ

ซื้อ

การใส่ใจ

โทรศัพท์มือถือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

chachkies

ประธานกรรมการ

คัดค้าน

เรื่องเกี่ยวกับช่องทางจัดจำหน่าย

องค์กรการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศล

การให้เพื่อการกุศล

ทางเลือก

ทางเลือก

การเป็นพลเมือง

ผู้วิจัยทางคลินิก

การศึกษาวิจัยทางคลินิก

การทดลองทางคลินิก

ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณ

การทำงานร่วมกัน

ของสะสม

การเก็บรวบรวม

ความมุ่งมั่น

การสื่อสาร

ชุมชน

กลุ่มต่างๆ ในชุมชน

การมีส่วนร่วมในชุมชน

แข่งขัน

การแข่งขัน

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง

คู่แข่ง

คอมพิวเตอร์

ข้อกังวล

ข้อมูลที่เป็นความลับ

ความลับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำยินยอม

ผู้บริโภค

บุคคลที่ติดต่อ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

สัญญาว่าจ้าง

เงื่อนไขในสัญญา

ผู้รับจ้าง

การสนับสนุน

ค่านิยมหลัก

มาตรการแก้ไข

การทุจริต

ต้นทุน

การปลอมแปลง

ธรรมเนียมปฏิบัติ

ความคิดสร้างสรรค์

ธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม

ข้อมูลลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตราย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูล

การหลอกลวง

AID เพื่อการตัดสินใจ

เครื่องมือในการตัดสินใจ

การตัดสินใจ

การตัดสินใจ

การให้รายละเอียด

ความมีศักดิ์ศรี

อาหารเย็น

การดำเนินการทางวินัย

การเปิดเผยข้อมูล

ส่วนลด

การเลือกปฏิบัติ

การปรับเปลี่ยน

ความหลากหลาย

แพทย์

การบริจาค

การสอบทานธุรกิจ

อุปกรณ์การศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน

ยืนหยัด

พลังความมีชีวิตชีวา

ความบันเทิง

สิ่งแวดล้อม

โอกาสที่เท่าเทียม

เท่าเทียม

อุปกรณ์

พฤติกรรมที่มีจริยธรรม

ความคาดหวังด้านจริยธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรม

จริยธรรม

หลักฐาน

ข้อยกเว้น

คาดหวัง

ความคาดหวัง

ค่าใช้จ่าย

ความเชี่ยวชาญ

มาตรการด้านการส่งออก

ส่งออก

การถ่วงดุลอย่างเป็นธรรม

การติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรม

มูลค่าตลาดที่เป็นธรรม

เป็นธรรม

ความเป็นธรรม

ครอบครัว

FCPA

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)

สมุดบัญชีการเงิน

ผลประกอบการทางการเงิน

FMV

เน้นที่

กฎหมายว่าด้วยอาหาร เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง

กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ

การฉ้อโกง

เพื่อนฝูง

เพศ

ของขวัญ

การรายงานโดยสุจริตใจ

ของกำนัลเล็กๆ น้อยๆ

องค์กรของรัฐ

โปรแกรมการดูแลสุขภาพของรัฐบาล

ข้าราชการ

รัฐบาล

แนวทาง

การล่วงละเมิด

การดำเนินการที่ใช้ความรุนแรง

บุคลากรทางการแพทย์ - ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์ (HCP)

บุคลากรทางการแพทย์

โปรแกรมการดูแลสุขภาพ

ผลการตรวจสุขภาพ

สุขภาพ

ความช่วยเหลือ

ซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์

การต้อนรับ

วิธีใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

มาตรการควบคุมการนำเข้า

นำเข้า

การโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสม

ปรับปรุง

เงินจูงใจ

รวมไว้

การยอมรับความหลากหลาย

ผู้รับจ้างอิสระ

การพิจารณาตัดสินอย่างเป็นอิสระ

การให้ความยินยอมโดยมีข้อมูล

สร้างนวัตกรรม

นวัตกรรม

เป็นนวัตกรรม

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน

ผู้รับประกันภัย

คุณธรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณลักษณะเชิงโต้ตอบ

กลุ่มผลประโยชน์

ผลประโยชน์, ส่วนตัว

บันทึกภายใน

การข่มขู่

ระดับสินค้าคงคลัง

การสืบสวนสอบสวน

ผู้วิจัย

IP

ดุลยพินิจ

อามิสสินจ้าง

การติดฉลาก

แรงงาน

พนักงานห้องปฏิบัติการ

แล็ปท็อป

กฎหมาย

ความเป็นผู้นำ

การแสดงความเป็นผู้นำด้วยการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ก้าวล้ำนำหน้า

ฝ่ายกฎหมาย

กฎหมาย

จดหมายจากประธานกรรมการ & ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การช่วยชีวิต

การสูญเสีย

อาหารกลางวัน

ผู้จัดการ

การผลิต

ส่วนต่างกำไร

การเลี้ยงอาหาร

การตัดสินใจทางการแพทย์

Miles D. White

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ลดผลกระทบ

การลดผลกระทบ

เงิน

ขนมไหว้พระจันทร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

นำทาง

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

แผ่นจดบันทึก

พยาบาล

บุคคลที่ติดต่อของ OEC

OEC

การส่งเสริมการใช้ยาที่นอกเหนือจากข้อบ่งชี้ในฉลากยา

นอกเหนือจากข้อบ่งชี้ในฉลากยา

สำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เจ้าหน้าที่

การส่งเสริมการใช้ยาตามข้อบ่งชี้ในฉลากยา

ข้อบ่งชี้ในฉลากยา

การเปิดกว้าง

โอกาส

ผลลัพธ์

ความเป็นเจ้าของ

ผู้ป่วย

การจ่ายเงิน

ปากกา, ดินสอ

ผู้คน

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

ข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

เภสัชกร

PHI

แพทย์

การเป็นผู้บุกเบิก

นโยบาย

ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง

การสนับสนุนทางการเมือง

ความเป็นไปได้

การมีอคติ

นำเสนอ

การรายงานราคา

การตั้งราคา

ความเป็นส่วนตัว

ผลประโยชน์ส่วนตัว

ขั้นตอนปฏิบัติ

การติดฉลากผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

การพิจารณาตัดสินอย่างมืออาชีพ

ส่งเสริม

การส่งเสริมการขาย

การปกป้อง

สาธารณสุข

ถ้อยแถลงต่อสาธารณะ

สั่งซื้อ

คุณภาพ

คำถาม

R&D

เชื้อชาติ

การแจ้งข้อกังวล

แนะนำ

บันทึกข้อมูล

การรีไซเคิล

ข้อบังคับ

หน่วยงานกำกับดูแล

ข้อบังคับ

ความสัมพันธ์

การแก้ไขเยียวยา

รายการเตือนความจำ

พลังงานทดแทน

รายงาน

การรายงาน

ชื่อเสียง

คำขอการเสนอราคา

การวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ให้เกียรติ

ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบ

ผลที่ได้รับ

การตอบโต้

RFP

ความเสี่ยง

กฎระเบียบ

ปลอดภัย

ความปลอดภัย

การขาย

เงื่อนไขการขาย

การคว่ำบาตร

กฎหมาย Sarbanes-Oxley

วิทยาศาสตร์

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

หลักทรัพย์

การรักษาความปลอดภัย

ขาย

การขาย

ความรับผิดชอบร่วมกัน

SOS

การแสวงหาวัตถุดิบ

รายงานข้อกังวล

การรายงานข้อกังวล

ตรงไปตรงมา

งานวิจัย

ผลการศึกษาวิจัย

ศึกษา

ความสำเร็จ

หัวหน้างาน

ข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์

วัสดุ, สิ่งที่ได้รับการจัดหา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศักยภาพ

เทคโนโลยี

การยื่นประมูล

การยุติการว่าจ้าง

ผู้ยุติ

เงื่อนไขการขาย

การโจรกรรม

ท่าทีของผู้บริหาร

ท่าที

เครื่องมือ

แนวทางปฏิบัติด้านการค้า

ข้อบังคับด้านการค้า

ความลับทางการค้า

การค้า

ความโปร่งใส

การทดลอง

เครื่องประดับเล็กๆ น้อย

เป็นความจริง

บทช่วยสอน

กฎหมายต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร

กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ

กฎหมายต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร

การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผิดหลักจริยธรรม

ไม่ยุติธรรม

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

ไม่ปลอดภัย

กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ

ค่านิยม

การละเมิด

การละเว้น

การลดปริมาณขยะ

ขยะ

ยินดีต้อนรับ

ความเป็นอยู่ที่ดี

เพราะเหตุใด

ที่ทำงาน

การตัดบัญชีหนี้สูญ

หน้า

หน้าปก

หน้าบทช่วยสอน

คุณอาจจะไม่สามารถดูหรือเข้าถึงคุณลักษณะทั้งหมดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) นี้โดยใช้เบราว์เซอร์ในปัจจุบันของคุณ\n\nคลิก 'ตกลง' เพื่อดูหลักจรรยาบรรณในเวอร์ชัน PDF หรือคลิก 'ยกเลิก' เพื่อดำเนินการต่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สารบัญ
แหล่งข้อมูลที่ส􀄗ำคัญอื่นๆ
ในส่วนนี้
อ่าน AID เพื่อการตัดสินใจของเราในรูปแบบเชิงโต้ตอบ: abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx
พวกเราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาบริษัทและแบรนด์ของเราโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงสุด
นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้พนักงานแน่ใจว่าตนเองเข้าใจข้อก􀄗ำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้อย่างถูกต้อง ความช่วยเหลือทั่วไปและข้อมูลการติดต่อบุคลากรของส􀄗ำนักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศหรือในภูมิภาคของคุณจะปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ OEC (abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance)
เราต้องตระหนักถึงผลกระทบในทั่วโลกซึ่งมาจากการกระท􀄗ำและการตัดสินใจของเรา
เราต้องไม่เสนอหรือจัดหาสิ่งของที่ให้ประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางธุรกิจ
หลักจรรยาบรรณนี้มีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของบริษัทแอ๊บบอตทั่วโลก