Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie - Abbott

 • Wprowadzenie

  1. Jak korzystać z eBooka
  2. List od dyrektora generalnego
 • Nasz Kodeks w praktyce

  1. Uczciwość, sprawiedliwość i prawość
  2. Proces decyzyjny
 • Nasi klienci

  1. Pacjenci i osoby korzystające z naszych produktów
  2. Profesjonalna opinia pracowników służby zdrowia
 • Nasze produkty

  1. Jakość produktu
  2. Promocja produktu
 • Promowanie postępu nauki

  1. Innowacje
  2. Promowanie postępu nauki
 • Nasi ludzie

  1. Współpraca
  2. Nasze wzajemne relacje
  3. Zgłaszanie wątpliwości
  4. Równe szanse
  5. Bezstronne traktowanie
  6. Środowisko pracy
 • Nasze społeczności

  1. Zaangażowanie społeczności
  2. Odpowiedzialność środowiskowa
  3. Wkład polityczny
 • Nasz sposób działania

  1. Bezstronne postępowanie
  2. Unikanie konfliktów interesu
  3. Ochrona aktywów i reputacji firmy Abbott&
  4. Informacje poufne
  5. Działania antykorupcyjne
  6. Podarunki, posiłki i rozrywka &
  7. Rzetelne księgowanie i ewidencja &
  8. Zgodność z przepisami prawa
  9. Uczciwa konkurencja
  10. Możliwość zastosowania
  11. Możliwość odstąpienia & poprawki

Zabierz głos

Udostępniamy kilka kanałów, gdzie możesz zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego programu zgłaszania przypadków łamania kodeksu, odwiedź speakup.abbott.com.

Zadawanie pytań

Jeśli masz pytanie na temat swoich konkretnych obowiązków, porozmawiaj ze swoim kierownikiem, biurem etyki i zgodności (Office of Ethics and Compliance, OEC), działem kadrowym (HR) lub prawnym.

Zgłaszanie wątpliwości

Skorzystaj z naszej wielojęzycznej Linii zaufania w zakresie etyki i zgodności dostępnej na całym świecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby wyrazić swoje obawy dotyczące potencjalnego naruszenia wartości i standardów postępowania naszej firmy.

Możesz również wysłać e-mail na adres investigations@abbott.com, aby zgłosić potencjalne naruszenie.

Bywają sytuacje, gdy trudno ustalić właściwy sposób postępowania. Nasz PORADNIK podejmowania decyzji pomoże Ci zadać właściwe pytania, aby określić sposób postępowania zgodny z wartościami Abbott.

Kliknij AID (PORADNIK) powyżej, aby rozpocząć.

Odp.
W
D
OCENA

OCENA

sposobu postępowania

WPŁYW

Oceń ewentualny

WPŁYW

DECYZJA

DECYZJA

Czy jest to zgodne z prawem?

NIE

?

TAK

Twoje działanie może mieć poważne konsekwencje dla Ciebie i dla Twojej firmy. Nie podejmuj żadnych kroków.

Skontaktuj się z działem prawnym.

Czy jest to zgodne z polityką Abbott?

NIE

?

TAK

Twoje działanie może mieć poważne konsekwencje dla Ciebie i dla Twojej firmy. Nie podejmuj żadnych kroków.

Sprawdź polityki i procedury biura etyki i zgodności, zapytaj swojego kierownika lub skontaktuj się z biurem etyki i zgodności.

Czy jest to zgodne z wartościami i kulturą Abbott?

NIE

?

TAK

Twoje działanie może mieć poważne konsekwencje dla Ciebie i dla Twojej firmy. Nie podejmuj żadnych kroków.

Przyjrzyj się wartościom i kulturze pracy Abbott (dostępne w intranecie Abbott).

W jaki sposób wpłynie to na pacjentów i klientów Abbott?

NASTĘPNY

Zastanów się przez chwilę, czy ich interesy są zgodne z interesem firmy. Jak skończysz, kliknij następny.

Czy to może wpłynąć na reputację Abbott?

NASTĘPNY

Czy martwił(a)byś się, jeśli znalazłoby się to w wiadomościach lub gazetach?

Czy mogłoby mieć to wpływ na innych interesariuszy związanych z Abbott?

NASTĘPNY

Jeśli jesteś pewien/pewna, że Twoja decyzja nie jest sprzeczna z interesami pozostałych interesariuszy, przejdź dalej.

Jeśli nadal nie masz pewności co do prawidłowego działania, weź pod uwagę rozwiązania alternatywne, porozmawiaj ze swoim kierownikiem, z przedstawicielami OEC, działu HR oraz/lub działu prawnego.

Wprowadzenie

Abbott

Kodeks Postępowania w Biznesie

Jak korzystać z eBooka

Jak...

Przejść do następnego ekranu

Po prostu kliknij strzałki do przodu lub do tyłu (lub - jeśli używasz tabletu - po prostu przesuń palec po ekranie w lewo lub w prawo).

Przejść szybko do przodu lub do tyłu

Przesuń suwak na dole ekranu.

Używać interaktywnych funkcji

Zobacz spis treści

Wyszukiwać słowa kluczowe lub terminy

Zobacz PORADNIK podejmowania decyzji

Zadać pytanie lub zgłosić wątpliwość

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania

Dowiedz się więcej na ten temat (Uwaga: niektóre linki są dostępne jedynie poprzez sieć Abbott).

List od dyrektora generalnego

1 / 62

Moi Drodzy,

cel naszej firmy jest zarówno jasny, jak i ważny. Jesteśmy po to, aby nasza działalność stawała się coraz lepsza, prosta i czytelna.

Tworzymy technologie związane ze zdrowiem, które pomagają ludziom wieść lepsze, pełniejsze życie i odmieniać je. Ta praca to przywilej. Musimy ją wykonywać w sposób odpowiedni do szlachetnego charakteru naszego celu, przestrzegając najwyższych i najbardziej etycznych praktyk biznesowych.

Aby nam w tym pomóc, firma Abbott wdrożyła Kodeks postępowania w biznesie. W naszym Kodeksie określono wartości i zasady, aby każda osoba na świecie, która jest związana z firmą Abbott, znała oczekiwania i wymogi, które regulują działania, jakie podejmujemy w imieniu firmy Abbott.

List od dyrektora generalnego

2 / 62

Zasadnicze przesłanie Kodeksu jest jasne: to od nas, ludzi reprezentujących firmę Abbott, zależy, czy będziemy przestrzegać najwyższych standardów, kierować się naszymi ideałami i zawsze prowadzić naszą działalność w sposób uczciwy. Nasz Kodeks ma nam w tym pomóc i chronić najcenniejszy składnik naszych aktywów, jaki mamy jako organizacja — naszą reputację.

Dziękuję za dokładne zapoznanie się z naszym Kodeksem postępowania, za korzystanie z niego w celu podejmowania jak najlepszych decyzji w Waszej ważnej pracy i za wszystko, co robicie, aby firma Abbott była tak świetnym i dobrym przedsiębiorstwem, jakim jest obecnie.

Z poważaniem,

Robert B. Ford

Dyrektor generalny

Nasz Kodeks w praktyce


Przyrzeczenie, jakie niesie ze sobą działalność naszej firmy, to przyrzeczenie zdrowia i życia. Tym przyrzeczeniem żyjemy każdego dnia, podejmując odpowiednie działania.

Uczciwość, sprawiedliwość i prawość

4 / 62

Uczciwość, sprawiedliwość i prawość

Od każdego pracownika Abbott - na wszystkich szczeblach organizacji - zależy podtrzymywanie wartości Abbott (pionierskie działania, osiągnięcia, opieka i wytrwałość) oraz uczciwe, sprawiedliwe i rzetelne działanie. Długoterminowy sukces Abbott zależy od decyzji, które podejmujemy każdego dnia. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by zrozumieć, w jaki sposób Kodeks powinien być stosowany w naszej pracy i podczas procesu podejmowania decyzji, za działanie zgodne w każdym wypadku z tym Kodeksem oraz propagowanie zgodności z tym Kodeksem wśród innych osób działających w imieniu Abbott. Zasadnicze przesłanie Kodeksu jest proste: od każdego z nas, pracowników firmy Abbott, zależy rozwijanie naszego przedsiębiorstwa i marki poprzez zachowywanie najwyższych standardów etycznych i postępowanie w sposób uczciwy, bezstronny i prawy.

Proces decyzyjny

5 / 62

Proces decyzyjny

Abbott to firma o ogólnoświatowym zasięgu. Prowadzimy działalność w ponad 150 krajach na całym świecie, a nasi pracownicy reprezentują wiele narodowości, mają odmienne kultury oraz wyznania. Musimy zdać sobie sprawę z ogólnoświatowego wpływu naszego działania oraz procesu podejmowania decyzji, jak też zrozumieć fakt, że Abbott podlega wielu prawom, regulacjom oraz innym wymogom, które różnią się od siebie w wielu krajach, w których działamy.

Proces decyzyjny

6 / 62

Każdy z nas niekiedy może znaleźć się w sytuacjach, gdy właściwy sposób działania w nowych okolicznościach będzie trudny do ustalenia. Od nas wszystkich wymaga się zrozumienia zasad Abbott, które odzwierciedla ten Kodeks, razem z polityką oraz procedurami, które stosują się do naszej pracy. Wiele dodatkowych materiałów, łącznie z poradami oraz wytycznymi znajdziesz w Abbott, np.:

 • u współpracowników
 • u kierowników oraz przełożonych
 • w biurze etyki i zgodności (OEC)
 • w dziale kadrowym (HR)
 • w dziale prawnym

Materiały te pomogą Ci właściwie podejść do procesu podejmowania decyzji. Nasz PORADNIK podejmowania decyzji jest również dostępny, aby pomóc Ci rozwiązać problemy, kiedy najlepsze wybory nie zawsze są oczywiste. Narzędzie to umożliwia zastosowanie alternatywnych rozwiązaniach oraz wywieranie wpływu na decyzje, które należy nieraz podjąć w naszej pracy.

Dodatkowo zawsze dostępne jest wsparcie pomagające zrozumieć wymogi niniejszego Kodeksu. Wsparcie ogólne oraz dane kontaktowe do pracowników lokalnego lub regionalnego OEC są dostępne na stronie OEC.

Nasi klienci


Dostarczamy produkty, które przyczyniają się do zdrowia pacjentów, konsumentów (osób korzystających z naszych produktów) i społeczności.

Pacjenci i osoby korzystające z naszych produktów

8 / 62

Na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów i osób korzystających z naszych produktów.

Z pasją pomagamy ludziom prowadzić zdrowszy tryb życia. Każdego dnia stajemy przed szansą na poprawę warunków życia dla ludzi i działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa poprzez naszą pracę. Dbanie o ludzi to podstawowy element naszej działalności – jest to zarazem wielki przywilej i duża odpowiedzialność.

Profesjonalna opinia pracowników służby zdrowia

9 / 62

Szanujemy fachową wiedzę i umiejętności pracowników służby zdrowia, którzy udzielają porad dotyczących sposobów leczenia i zdrowego stylu życia.

Pracownicy służby zdrowia, m.in. lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i pielęgniarze, badacze i personel laboratoryjny, muszą opierać się na własnym, niezależnym osądzie w kwestii doboru najlepszej opieki dla swoich pacjentów - na podstawie przygotowania zawodowego oraz specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Z zaangażowaniem podchodzimy do współpracy z pracownikami służby zdrowia i terminowego zapewniania im dokładnych informacji, aby wspierać ich w podejmowaniu decyzji i oferowaniu porad pacjentom. Naszą misję polegającą na pomaganiu w utrzymywaniu dobrego zdrowia możemy zrealizować jedynie poprzez autentyczny zbiorowy wysiłek.

Nasze produkty


Wypracowujemy pozytywną reputację firmy Abbott poprzez stałe zapewnianie produktów najwyższej jakości.

Jakość produktu

11 / 62

Wytwarzamy i dostarczamy bezpieczne i skuteczne produkty, do których ludzie mają zaufanie.

Podejmujemy wszelkie starania w celu utrzymania najwyższej jakości naszych operacji biznesowych. Wysiłek ten rozpoczyna się od pozyskiwania materiałów i produkcji i jest kontynuowany w marketingu, sprzedaży i dostawie naszych produktów, w tym również za pośrednictwem naszych partnerów biznesowych – zapewnienie wysokiej jakości to bezwzględny wymóg w całym procesie.

Jakość produktu

12 / 62

Nasze zobowiązanie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa ludzi korzystających z naszych produktów stanowi zawsze główny punkt odniesienia dla wszystkich naszych działań.

Zobowiązaliśmy się do terminowego identyfikowania, oceny i reakcji na problemy związane z bezpieczeństwem produktów. Zapewniamy pracownikom i instytucjom służby zdrowia informacje, których potrzebują, aby móc bezpiecznie i efektywnie korzystać z produktów firmy Abbott oraz komunikujemy się z organami regulacyjnymi i służbami ochrony zdrowia publicznego w razie ewentualnych wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa.

Podejmujemy działania w celu zapobiegania podrabianiu, nielegalnemu obrotowi i kradzieży naszych wyrobów. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących uregulowań handlowych, np. dotyczących kontroli eksportu i importu przez kraje, z uwagi na politykę zagraniczną i względy bezpieczeństwa narodowego. Uregulowania handlowe obejmują sankcje, restrykcje dotyczące eksportu niektórych produktów oraz zakazy prowadzenia interesów z określonymi osobami, grupami lub podmiotami.

Promocja produktu

13 / 62

Promujemy i sprzedajemy nasze wyroby z zachowaniem uczciwości i rzetelności handlowej.

Nasze oświadczenia dotyczące wytwarzanych produktów, we wszystkich materiałach i komunikatach, są wyważone i zgodne z prawdą, jak również z informacjami na zatwierdzonej etykiecie. Promując nasze produkty, przedstawiamy informacje oparte na dowodach naukowych, najlepszych praktykach medycznych oraz spełniające przyjęte wymogi w zakresie etykietowania produktów w krajach, w których prowadzimy działalność.

Promocja produktu

14 / 62

Promujemy nasze produkty do celów zgodnych z ich przeznaczeniem i specyfikacjami.

Działalność firmy Abbott odbywa się zgodnie z licencjami organów licencyjnych i pozwoleniami uzyskiwanymi od agencji rządowych, m.in. ministerstw zdrowia lub agencji ds. żywności i leków, na promocję, sprzedaż oraz import farmaceutyków, urządzeń i innych produktów. Przestrzegamy przepisów i regulacji każdego kraju określających, jak, gdzie i kiedy wolno nam promować nasze produkty – np. amerykańska Federalna Ustawa o Żywności, Lekach i Kosmetykach (United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act). Utrzymujemy i przestrzegamy wewnętrznych polityk i procedur opracowanych pod kątem zapewnienia zgodności z wymogami tego typu oraz rządowymi programami opieki zdrowotnej.

Promowanie postępu nauki


Działamy na rzecz postępu naukowego i technologicznego oraz wprowadzania innowacyjnych produktów, starając się zapewnić ludziom zdrowszą przyszłość.

Innowacje

16 / 62

Wprowadzamy innowacje i opracowujemy zaawansowane rozwiązania i produkty w zakresie opieki medycznej, aby wpływać na poprawę stanu zdrowia ludzi na całym świecie.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom dzięki pionierskim terapiom i produktom, ratującym życie urządzeniom medycznym i nowym metodom kontrolowania stanu zdrowia. Dokonujemy postępu na froncie zaawansowanej nauki, technologii oraz innowacji produktowych, aby przyczynić się do poprawy stanu zdrowia ludzi. Zdrowie ma kluczowe znaczenie dla zrealizowania przez naszych klientów swojego potencjału. Wspieramy pacjentów i osoby korzystające z naszych produktów w dążeniu do zdrowia na wszystkich etapach życia, zapewniając innowacyjne produkty opracowane z myślą o umożliwieniu życia w najzdrowszy sposób, w najpełniejszym jego wymiarze. Koncentrujemy się na innowacjach w dziedzinie produktów, które zmieniają życie na lepsze.

Innowacje

17 / 62

Promujemy kulturę innowacyjności, szukamy nowych możliwości i opracowujemy alternatywne plany.

Nasze niezłomne dążenie do innowacji i odkrywania nowych szans wiąże się z ryzykiem. Chociaż podejmujemy umiarkowane ryzyko zgodnie z niniejszym Kodeksem i naszą polityką, powinniśmy zawsze dokładać wszelkich starań, aby ograniczać z góry ryzyko, rozważając ewentualne efekty, i odpowiednio planować nasze działania.

Promowanie postępu nauki

18 / 62

Prowadzimy badania mające na celu uzyskanie i prezentację obiektywnych, rzetelnych danych, które przyczynią się do postępu nauki.

Prowadzimy badania, dzięki którym rozwija się wiedza naukowa, na której podstawie tworzymy nasze produkty: oferujemy nowe wyroby, udoskonalamy istniejące terapie i ulepszamy praktyki związane z opieką zdrowotną.

Promowanie postępu nauki

19 / 62

W naszych badaniach zobowiązujemy się do traktowania ich uczestników w sposób godny i z szacunkiem oraz chronimy ich przed niepotrzebnym ryzykiem. Przykładamy ogromną uwagę do tego, aby pacjenci biorący udział w badaniach rozumieli ich charakter i cel oraz niesione ryzyko. Uzyskanie świadomej zgody od uczestników badań stanowi zasadniczy element procedury naszych badań.

Przywiązujemy wysoką wartość do transparentności badań naukowych i nigdy nie usiłujemy nieprawidłowo wpływać na wyniki jakichkolwiek badań lub doniesień badaczy klinicznych lub innych uczonych. Uznajemy znaczenie rzetelności informacji dostarczanych przez badania i związane z nimi analizy. Zobowiązujemy się do terminowego i precyzyjnego przedstawiania wyników badań związanych z naszymi produktami, niezależnie od tego, czy okażą się pozytywne lub negatywne.

Do badań lub publikacji dla firmy Abbott wybieramy partnerów o wysokich medycznych i naukowych kwalifikacjach. Zobowiązujemy ich z naszej strony do przestrzegania wysokich standardów, m.in. oczekujemy, że będą we właściwy sposób informować o swojej relacji z naszą firmą. Wchodząc we współpracę z innymi naukowcami lub badaczami w badaniach lub pracach rozwojowych, zobowiązujemy się do przedstawiania kompletnych i dokładnych informacji związanych z kwestiami finansowymi i innego typu relacjami.

Nasi ludzie


Cenimy różnorodność perspektyw, uważając ją za źródło mocy.

Współpraca

21 / 62

Promujemy kulturę otwartości, doceniając to, że różnorodność opinii i współpraca napędzają innowacje.

Stawiamy na różnorodność, ponieważ jesteśmy przekonani, że przyczynia się ona do kreatywności, innowacji i dynamiki działania. Zdajemy sobie sprawę, że aby zmieniać sytuację i wychodzić naprzeciw szerokiemu spektrum rozmaitych potrzeb w dziedzinie zdrowia, wymagana jest silna motywacja i duch współpracy, słuchanie głosu osób, z którymi pracujemy oraz zapewnienie możliwości wypowiadania się wszystkim pracownikom.

Nasze wzajemne relacje

22 / 62

Nasze wzajemne relacje

Na nas wszystkich spoczywa wspólny obowiązek postępowania każdego dnia zgodnie z naszymi wartościami. Poprzez prezentowanie i wspieranie etycznych zachowań pozytywnie wpływamy na kulturę firmy Abbott. Wszyscy musimy rozumieć, w jaki sposób Kodeks odnosi się do naszej pracy oraz jaką rolę odgrywamy w firmie.

Kierownicy i przełożeni, jako liderzy organizacji, muszą silnie utożsamiać się z naszymi wartościami i dawać swoją osobą przykład. Muszą zawsze promować i wspierać zasady etycznego postępowania wśród pracowników. Kierownicy muszą dopilnować tego, aby pracownicy rozumieli konieczność przestrzegania Kodeksu oraz tworzyć takie środowisko pracy, w którym personel będzie mógł swobodnie zadawać pytania i wyrażać wątpliwości bez obawy o działania odwetowe.

Zgłaszanie wątpliwości

23 / 62

Zadajemy pytania za każdym razem, gdy wybór lub działania związane z naszą pracą są niejasne lub nie wydają się właściwe, zabieramy głos i zgłaszamy wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu.

Do nas należy zadawanie pytań, gdy tylko czujemy, że kierunek działań jest niejasny, jak również zwrócenie uwagi i zgłoszenie wszelkich podejrzeń co do nieetycznego postępowania w biznesie, naruszeń naszego Kodeksu lub łamania zasad naszej polityki bądź procedur.

Zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i aktywne szukanie wyjaśnień naszych wyborów lub działań pomaga nam skuteczniej identyfikować problemy i ich unikać. W razie wątpliwości co do prawidłowej decyzji, sposobu działania lub potencjalnych naruszeń należy zawsze pytać kierownika lub przedstawiciela Biura Etyki i Zgodności.

Zgłaszanie wątpliwości

24 / 62

Kierownicy i przełożeni ponoszą zasadniczą odpowiedzialność za dawanie swoją osobą przykładu oraz zapewnienie tego, by pracownicy rozumieli Kodeks i go przestrzegali. Na osobach pełniących funkcje kierownicze ciąży większa odpowiedzialność za rozumienie i komunikowanie oczekiwań firmy Abbott. Osoby te powinny kontaktować się z Biurem Etyki i Zgodności w sprawie potencjalnych naruszeń Kodeksu.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń Kodeksu będą traktowane poważnie i odpowiednio analizowane w dalszych działaniach, obejmujących dochodzenie, korektę, a w razie konieczności również środki naprawcze, by zapewnić odpowiednią reakcję na problemy, wyciągnąć wnioski z błędów i uniknąć ich ponownego wystąpienia. Biuro Etyki i Zgodności będzie prowadzić wszelkie dochodzenia w sprawie przypuszczalnych naruszeń Kodeksu. Nie należy prowadzić żadnego niezależnego śledztwa. Każdy z nas ma obowiązek współpracy i zachowania poufności dochodzenia.

Środki naprawcze dotyczące naruszeń Kodeksu mogą obejmować postępowanie dyscyplinarne (w tym rozwiązanie umowy o pracę) lub postępowanie na drodze sądowej w następujących przypadkach:

 • Wydanie zgody lub uczestnictwo w naruszeniu;
 • Odmowa współpracy w dochodzeniu w sprawie przypuszczalnego naruszenia;

Zgłaszanie wątpliwości

25 / 62

 • Brak wykrycia wykroczenia i zgłoszenia go przez przełożonego/przełożonych osoby, która dopuściła się naruszenia, jeśli fakt ten wynika z nieodpowiedniego nadzoru lub braku nadzoru;
 • Zgłoszenie, o którym wiadomo, że jest niezgodne z prawdą lub jego intencją jest groźba, zastraszenie lub odwet wobec jakiejkolwiek osoby związanej z działalnością biznesową firmy Abbott;
 • Odwet, poprzez zastraszanie, grożenie, nękanie lub oczernianie jakiejkolwiek osoby, która zgłosiła naruszenie lub potencjalne naruszenie w dobrej wierze.

Nigdy nie akceptujemy działań odwetowych w stosunku do osób, które zgłaszają wątpliwości dotyczące zgodności działań biznesowych z Kodeksem. Przypuszczalne działania odwetowe należy zgłosić do Biura Etyki i Zgodności lub Działu HR.

Nasze zaangażowanie w wykonywaną pracę każe nam nie tylko przestrzegać litery prawa, które dotyczy naszej działalności, lecz także pamiętać o oczekiwaniach etycznych wiążących się z pełnieniem roli lidera w naszej branży.

Równe szanse

26 / 62

Zapewniamy równe szanse wszystkim pracownikom.

Nasze decyzje o zatrudnieniu opieramy na potrzebach biznesowych, umiejętnościach, doświadczeniu i odpowiednich wynikach w pracy. Firma Abbott zakazuje dyskryminacji na podstawie rasy, koloru skóry, religii, wiary, wieku, płci, pochodzenia narodowego, tożsamości płciowej lub jej wyrażania, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, stanu cywilnego, statusu weterana lub wojskowego, genetyki lub obywatelstwa, bądź jakiegokolwiek innego chronionego prawem statusu. Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów prawa mających wpływ na nasze relacje z naszymi pracownikami na całym świecie.

Bezstronne traktowanie

27 / 62

Staramy się zapewnić, aby każda osoba pracująca w firmie Abbott czuła się mile widziana, wspierana oraz inspirowana do osiągania sukcesów.

Firmie Abbott zależy na dobrym stanie zdrowia i samopoczuciu swoich pracowników w skali globalnej. Każda osoba pracująca w naszej firmie powinna czuć, że znajduje się w profesjonalnym środowisku pracy, wolnym od zastraszania i nękania. Firma Abbott zachęca swoich pracowników do przedstawiania opinii dotyczących sposobów zwiększenia klimatu integracji i różnorodności w ich miejscach pracy i promuje środowisko pracy wolne od wywrotowego postępowania pracowników.

Bezstronne traktowanie

28 / 62

Traktujemy każdego z szacunkiem i w sposób godny.

Nasz szacunek dla ludzi okazujemy w naszych działaniach i postępowaniu wobec każdej osoby, z którą współpracujemy. Aby zrealizować nasze wspólne zobowiązania oraz przyciągać, rozwijać i utrzymywać utalentowane jednostki z całego świata, istotne jest budowanie środowiska pracy na fundamencie wzajemnego zaufania, szacunku i zasad zawartych w naszym Kodeksie. Musimy traktować się wzajemnie w sprawiedliwy sposób i nie wykorzystywać innych poprzez manipulacje, wprowadzanie w błąd lub ukrywanie prawdy.

Środowisko pracy

29 / 62

Przykładamy wielką uwagę do zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy oraz odpowiednich warunków dla personelu i zatrudnionych osób.

Wypadki i niebezpieczne sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu. Podejmujemy również środki mające na celu zapobieganie i zakazanie pracy w nielegalnych i niewłaściwych warunkach oraz okrutnego lub nieludzkiego traktowania w związku z naszą działalnością biznesową na całym świecie.

Nasze społeczności


Budujemy zaufanie dla firmy Abbott jako obywatela poszczególnych lokalnych społeczności i świata.

Zaangażowanie społeczności

31 / 62

Staramy się dbać o zdrowie lokalnych społeczności poprzez nasze produkty i pracę.

Możemy poszczycić się długą historią wspierania społeczności, w których funkcjonujemy i pracujemy. Jesteśmy przekonani, że dzięki dobremu stanowi zdrowia lokalne społeczności mogą dobrze prosperować. Poprzez naszą działalność, relacje biznesowe i wspieranie lokalnych grup i akcji charytatywnych, odwdzięczamy się naszym społecznościom i sąsiadom. W dużych i małych zbiorowościach, gdziekolwiek prowadzimy interesy, dążymy do wywierania pozytywnego i trwałego wpływu na warunki życia ludzi.

Odpowiedzialność środowiskowa

32 / 62

Angażujemy się w zrównoważony rozwój i usiłujemy zminimalizować nasze oddziaływanie na środowisko.

Pragniemy ograniczyć nasz wpływ na globalne środowisko, począwszy od odpowiedzialnego pozyskiwania surowców po produkcję, dystrybucję i użytkowanie naszych produktów.

Podejmujemy kroki, aby zmniejszyć nasze zużycie energii i zasobów naturalnych. Wspieramy projekty, które pozwalają generować energię z odnawialnych źródeł w firmie i w naszych społecznościach. Szukamy sposobów na zmniejszenie wpływu środowiskowego naszych operacji, np. poprzez ograniczenie odpadów, recykling i inne działania obniżające ryzyko dla środowiska naturalnego. Przestrzegamy przepisów i regulacji prawnych dotyczących środowiska, które mają zastosowanie dla naszych operacji.

Wkład polityczny

33 / 62

Promujemy odpowiednie zaangażowanie w procesy polityczne oraz wspieramy zaangażowanie społeczne.

Firma Abbott pracuje na rzecz realizacji polityki społecznej, która jest zgodna z naszą misją i wartościami oraz, w odpowiednich przypadkach, może oferować wsparcie dla kandydatów politycznych lub grup interesu. Przepisy prawa dotyczące wkładu politycznego ze strony spółek są skomplikowane, dlatego ważne jest aby wkład firmy Abbott w postaci jej funduszy i innych rodzajów wsparcia realizowany był wyłącznie po konsultacjach z Działem Prawnym.

Nasz sposób działania


Pracujemy wspólnie odpowiedzialnie i z poszanowaniem wartości Abbott

Bezstronne postępowanie

35 / 62

Prowadzimy działalność biznesową w sposób etyczny i uczciwy oraz staramy się realizować nasze deklaracje we wszystkich aspektach naszej pracy.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją pracę i decyzje w ramach swojej roli i zakresu obowiązków.

We wszystkich naszych zawodowych interakcjach, ze wszystkimi osobami, z którymi stykamy się w pracy – m.in. współpracownikami, klientami, dostawcami, pracownikami służby zdrowia czy konkurentami – musimy zachować bezstronność i rzetelność w prowadzeniu interesów firmy Abbott. Zasada bezstronnego postępowania ma kluczowe znaczenie.

Unikanie konfliktów interesu

36 / 62

Reagujemy i rozwiązujemy konflikty interesów przed podjęciem dalszych działań.

Konflikt interesów występuje, gdy prywatny interes pracownika Abbott koliduje, lub stwarza taki pozór, z interesami firmy Abbott. Decyzje biznesowe powinny opierać się na potrzebach firmy Abbott, nie zaś na potencjalnym osobistym zysku lub interesach rodziny lub przyjaciół. Od każdego z nas oczekuje się stosowania obiektywnego osądu i unikania sytuacji, które mogą prowadzić do faktycznego lub pozornego konfliktu.

Jeśli rywalizujące ze sobą działania, interesy lub relacje utrudniają obiektywne i skuteczne wykonywanie Twoich obowiązków lub jeśli Ty lub członek Twojej rodziny mógłby uzyskać niestosowną korzyść osobistą ze względu na pozycję lub relację z firmą Abbott, musisz ujawnić potencjalny konflikt interesów zgodnie z wytycznymi firmy Abbott w zakresie konfliktów tego typu i uwolnić się od sytuacji, w której konflikt mógłby wpłynąć na Twój osąd w sprawach biznesowych.

Unikanie konfliktów interesu

37 / 62

Przedkładamy interesy firmy Abbott nad interes osobisty w przypadku podejmowania decyzji związanych z naszą pracą.

Interesy organizacji nadrzędnej powinny mieć priorytet nad interesami działu biznesowego, grupy roboczej lub jednostki w kontekście pracy.

Nasze pozycje w firmie Abbott i możliwości, m.in. zewnętrzne transakcje biznesowe lub interesy finansowe, wynikające z działalności zawodowej, należy wykorzystywać wyłącznie na korzyść firmy Abbott, nie zaś dla osobistego zysku. Nie powinniśmy konkurować z firmą Abbott ani wspierać osób i firm w takiej konkurencji. Naszym priorytetem powinno być dbanie o interesy firmy przy nadarzających się okazjach.

Ochrona aktywów i reputacji firmy Abbott&

38 / 62

W naszej pracy jesteśmy reprezentantami naszej firmy.

Naszym obowiązkiem jest ochrona i rozważne korzystanie z aktywów firmy Abbott – od majątku materialnego, np. pojazdów czy sprzętu komputerowego, po własność intelektualną, tajemnice handlowe i specjalistyczną wiedzę – tak aby zagwarantować ich wydajne i właściwe stosowanie. Wszyscy musimy rozsądnie korzystać z zasobów, tak aby nie zgubić, nie dopuścić do kradzieży, niewłaściwego wykorzystania lub zmarnowania aktywów firmy Abbott.

Ochrona aktywów i reputacji firmy Abbott&

39 / 62

Reputacja firmy Abbott stanowi jeden z jej największych atutów. Każdy z nas jest odpowiedzialny za wzmacnianie i ochronę reputacji firmy Abbott. Osobiście odpowiadamy za wszelkie opinie lub treści publikowane lub udostępniane osobom spoza firmy.

W kontaktach zewnętrznych musimy uważać, czy możemy identyfikować się jako osoby związane z firmą Abbott. Musimy też analizować, w jaki sposób wszelkie wypowiedzi związane z naszą pracą mogą wpłynąć na wizerunek firmy. Ma to szczególne znaczenie w kontekście mediów społecznościowych, w których interakcje są szybkie i dynamiczne i mogą uzyskać wysoką widoczność. Nierozważne oświadczenia mogą stwarzać znaczne ryzyko dla reputacji firmy Abbott. Wszyscy odpowiadamy za stosowanie ostrożnych strategii komunikacyjnych w naszych wypowiedziach oraz ochronę poufnych informacji firmy Abbott.

Informacje poufne

40 / 62

Szanujemy i chronimy informacje poufne, w tym dane osobowe.

Jednym z najcenniejszych zasobów firmy Abbott są jej informacje poufne. Informacje poufne to informacje, które nie są dostępne publicznie. Dotyczą one projektów badawczo-rozwojowych, tajemnic handlowych, planów biznesowych, formuł i procesów produkcyjnych, warunków umów z dostawcami lub klientami, cen, danych sprzedaży, ofert, wycen, propozycji cen, odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz niejawnych wyników finansowych oraz wszelkich innych informacji, które mogą być użyteczne dla konkurencji firmy Abbott lub szkodliwe dla Abbott w razie ujawnienia.

Każdy z nas musi poświęcić uwagę ochronie informacji poufnych i zapobieganiu ich nieautoryzowanemu ujawnieniu lub wykorzystaniu. Informacji poufnych nie należy udostępniać konkurencji. Zobowiązania tego typu mogą wykraczać poza okres zatrudnienia w firmie Abbott.

W podobny sposób z szacunkiem podchodzimy do prawa własności intelektualnej innych podmiotów i nie będziemy w nieodpowiedni sposób uzyskiwać ani niewłaściwie używać ich informacji poufnych.

Informacje poufne

41 / 62

Niewłaściwe wykorzystanie pewnych informacji poufnych jest zakazane przez prawo, m.in. przepisy zabraniające wykorzystywania poufnych informacji w transakcjach. Wykorzystanie poufnych informacji w transakcjach jest zarówno nieetyczne, jak i nielegalne i nie wolno nam kupować ani sprzedawać papierów wartościowych firmy Abbott lub innych przedsiębiorstw prowadzących lub mogących wkrótce prowadzić interesy z firmą Abbott na podstawie takich informacji.

Szanujemy prywatność osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, m.in. naszych współpracowników oraz ludzi, którzy rekomendują, przepisują i korzystają z naszych produktów. Gdy gromadzimy dane osobowe w trakcie prowadzenia działalności biznesowej, odpowiednio informujemy osoby, których dane zbieramy o sposobie ich wykorzystania, i uzyskujemy stosowną zgodę lub autoryzację. Nie sprzedajemy danych osobowych ani nie uzyskujemy danych osobowych ze źródeł, które nie posiadają autoryzacji.

Zabezpieczamy informacje osobowe i wrażliwe przed nieautoryzowanym ujawnieniem i wykorzystaniem. W wielu miejscach obowiązują rygorystyczne regulacje obligujące firmy do ochrony danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych w trakcie prowadzenia działalności biznesowej, szczególnie w przypadku najwrażliwszych kategorii informacji osobowych – z zaangażowaniem podchodzimy do kwestii zrozumienia i przestrzegania tych wymogów.

Działania antykorupcyjne

42 / 62

Aktywnie przeciwdziałamy oszustwom, przekupstwu i korupcji. Prowadzimy interesy we właściwy sposób.

Jako pacjenci, członkowie rodzin i opiekunowie chcemy, aby nasi lekarze, pielęgniarki i farmaceuci polecali produkty i terapie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb - na podstawie profesjonalnej oceny. Pacjenci i osoby korzystające z naszych produktów powinny móc polegać na niezależnym osądzie swoich doradców w sprawach zdrowotnych, bez obawy, że na ich opinię mogą niewłaściwie wpływać środki motywacyjne otrzymywane z firm usiłujących promować swoje produkty.

Jako członkowie społeczeństwa obywatelskiego pragniemy, aby urzędnicy naszych rządów podejmowali decyzje, które służą najlepszym interesom ludzi. Na decyzje rządów nie powinny niewłaściwie wpływać firmy ubiegające się o faworyzowanie ich interesów korporacyjnych poprzez gratyfikacje udzielane urzędnikom rządowym.

Działania antykorupcyjne

43 / 62

Wprowadzając na rynek i sprzedając nasze produkty, edukujemy i informujemy pracowników służby zdrowia, ale nie wtrącamy się w ich niezależne oceny zawodowe. Nigdy nie jest dopuszczalne oferowanie lub zapewnianie niczego, co bezpośrednio lub pośrednio przynosi korzyść urzędnikowi rządowemu, pracownikowi służby zdrowia (m.in. lekarzowi, farmaceucie, pielęgniarce, badaczowi bądź personelowi laboratoryjnemu) lub jakiejkolwiek innej osobie tak, aby umożliwić dokonanie sprzedaży lub zabezpieczenie korzyści finansowej dla firmy Abbott. Podobnie, niedopuszczalne jest w żadnym wypadku oferowanie niczego, co przedstawia wartość w ramach „wynagrodzenia” za jakiekolwiek dotychczasowe lub bieżące relacje z firmą Abbott.

Przepisy antyłapówkarskie i przeciwkorupcyjne sprawiają, że szczególnego znaczenia nabiera demonstrowanie naszego zaangażowania w zapobieganie niewłaściwym wpływom w transakcjach biznesowych na każdym polu naszej działalności. Amerykańska Ustawa o Zapobieganiu Praktykom Korupcyjnym za Granicą oraz inne stosowne prawa krajowe mają potencjalnie zastosowanie do działalności firmy Abbott na całym świecie, a przekupstwo jest przestępstwem na całym świecie.

Każdy pracownik firmy Abbott musi proaktywnie zarządzać relacjami z dostawcami usług (m.in. dystrybutorami, konsultantami, rzecznikami lub specjalistami ds. promocji), aby zapewnić wykonywanie usług na rzecz Abbott zgodnie z naszymi oczekiwaniami i obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Musimy dobierać dostawców usług z należytą starannością, oferować uczciwą cenę rynkową za usługi i rzetelnie dokumentować płatności za usługi, regulowanie grzywien, opłat itp.

Podarunki, posiłki i rozrywka &

44 / 62

Podarunki, posiłki i rozrywka

Ponieważ zasady zapobiegania przekupstwu wymagają od nas, abyśmy nigdy nie oferowali ani nie zapewniali niczego, co bezpośrednio lub pośrednio przynosi korzyść dowolnej osobie w celu uzyskania przewagi biznesowej, ustaliliśmy ograniczenia dotyczące podarunków, posiłków i rozrywki. Nasza polityka i procedury związane z ograniczeniami i raportowaniem dotyczącym markowych pamiątek, podarunków, gratyfikacji reprezentacyjnych, posiłków oraz oferty hotelowo-restauracyjnej wprowadzono po to, by zapewnić, że nie zapewniamy żadnych korzyści, które mogłyby wpływać na profesjonalne oceny.

Rzetelne księgowanie i ewidencja

45 / 62

Precyzyjnie mierzymy osiągnięcia.

Nasze księgi rachunkowe, wewnętrzna ewidencja i dokumentacja oraz oświadczenia publiczne muszą dokładnie odzwierciedlać szczegóły i fakty związane z naszą działalnością. Gdy mierzymy lub opisujemy nasze sukcesy, porażki i rutynowe operacje, fakty muszą zostać przedstawione w dostatecznym kontekście oraz muszą być odpowiednio poparte, aby można było zrozumieć charakter naszych działań lub transakcji. Nasza ewidencja finansowa musi spełniać obowiązujące standardy, przepisy i regulacje, jak również być zgodna z polityką, procedurami i parametrami kontrolnymi firmy Abbott.

Gdy zgłaszamy informacje, np. dotyczące wyceny lub płatności bądź wartościowych przedmiotów przekazywanych lekarzom i innym klientom, informacje te muszą być kompletne i precyzyjne. Wiele rządów na całym świecie stosuje rygorystyczne przepisy dotyczące raportowania cen oraz niektórych płatności na rzecz pracowników służby zdrowia. Przepisy te pomagają chronić podatników, którzy ostatecznie płacą za niektóre lub wszystkie zakupy w ramach systemu opieki zdrowotnej. Firma Abbott z zaangażowaniem podchodzi do kwestii zapewniania precyzyjnych informacji, umożliwiających rządom, ubezpieczycielom i innym interesariuszom podejmowanie przemyślanych decyzji.

Zgodność z przepisami prawa

46 / 62

Przestrzegamy wszystkich przepisów, regulacji prawnych oraz wymogów firmy Abbott mających zastosowanie do naszej pracy.

Od każdego pracownika firmy Abbott oczekuje się przestrzegania wszystkich przepisów prawa oraz polityki, procedur, zasad i standardów firmy Abbott, łącznie z niniejszym Kodeksem. To fundamentalny wymóg i warunek zatrudnienia.

Zgodność z przepisami prawa

47 / 62

Polityki i procedury firmy Abbott obejmują tematy związane z ważnymi aspektami naszych działań, w tym zgodność w zakresie opieki zdrowotnej, jakość, finansowanie, bezpieczeństwo, zakupy, zasoby ludzkie i systemy informatyczne, tak aby pomóc nam zachować zgodność z licznymi przepisami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w naszej branży. Ta polityka i procedury umożliwiają nam wykrywanie, korygowanie i zapobieganie niezgodnym praktykom.

Z uwagi na fakt, że jesteśmy pracownikami firmy o zasięgu globalnym, musimy pamiętać, że prawo określonego kraju może mieć zastosowanie do naszego sposobu pracy w innych państwach. Musimy uwzględniać wymogi w każdej lokalizacji i konsultować się z działem prawnym lub OEC w każdym przypadku, gdy nie jesteśmy pewni obowiązujących przepisów.

Uczciwa konkurencja

48 / 62

Zwracamy uwagę na to, by wszelkie interakcje z konkurencją miały odpowiedni charakter.

Musimy agresywnie rywalizować na rynku, aby jak najlepiej służyć potrzebom naszych klientów i zwiększać naszą wartość dla akcjonariuszy.

Uczciwa konkurencja

49 / 62

Czyniąc to, nie zawieramy umów ani nie podejmujemy działań, które w nieuczciwy sposób ograniczają konkurencję. Zobowiązujemy się do respektowania przepisów dotyczących konkurencji w każdym kraju, gdzie prowadzimy interesy. Przepisy te zabraniają zawierania umów eliminujących lub zniechęcających do konkurencji i mają zastosowanie w wielu aspektach naszej działalności biznesowej, wliczając w nie relacje z konkurentami, ceny i warunki sprzedaży dla dystrybutorów i pozostałych klientów oraz praktyki marketingowo-handlowe. Przepisy w sprawie konkurencji są bardzo skomplikowane, a kary za ich naruszenie mogą obejmować wysokie grzywny lub nawet karę więzienia. Jest niezwykle istotne, aby nie angażować się w żadną działalność, która może być postrzegana jako przeciwdziałanie konkurencji. Należy także konsultować się z Działem Prawnym lub Biurem Etyki i Zgodności w razie pytań.

Musimy zawsze zachowywać ostrożność w kontaktach z konkurentami. Nie należy omawiać z konkurencją tematów biznesowych, m.in. cen, warunków sprzedaży, planów biznesowych lub marketingowych, marż, kosztów, zdolności produkcyjnych, poziomów zapasów lub zniżek. Należy skontaktować się z Działem Prawnym lub Biurem Etyki i Zgodności, aby uzyskać poradę w sprawie przepisów prawnych dotyczących Twoich interakcji z konkurentami oraz zgłaszać wszelkiego rodzaju nieodpowiednie rozmowy z konkurencją.

Możliwość zastosowania

50 / 62

Możliwość zastosowania

Kodeks ten obowiązuje wszystkich agentów i pracowników Abbott we wszystkich lokalizacjach na świecie, w których działają oddziały i filie firmy Abbott. Dokument ten wyznacza działania, których się od wszystkich nas oczekuje, włączając w to podmioty zewnętrzne działające w imieniu Abbott; nie jest umową o pracę.

Możliwość odstąpienia & Poprawki

51 / 62

Możliwość odstąpienia i poprawki

Abbott poda do publicznej wiadomości - w zakresie wymaganym na mocy obowiązujących przepisów, zasad i regulacji - wszelkie odstąpienia od niniejszego Kodeksu i zmiany w nim wprowadzone.

Jakiekolwiek odstąpienie od przestrzegania zapisów Kodeksu odnoszące się do osoby, którą zapisy te obowiązują, może zostać ustanowione jedynie przez dyrektora generalnego (lub osobę przez niego wyznaczoną) - przy czym odstąpienie dotyczące dyrektora generalnego musi zostać zatwierdzone przez komitet audytu Zarządu Abott.

Materiały dla pracowników Abbott

52 / 62

Materiały dla pracowników Abbott

Kierownik lub przełożony

Jeśli masz pytania dotyczące tego, w jaki sposób nasz Kodeks Postępowania w Biznesie stosuje się do Twojej konkretnej roli w pracy, najlepiej zacząć od kontaktu z bezpośrednim przełożonym lub kierownikiem.

Portal Polityki Korporacyjnej Abbott

Aby zapoznać się z naszą polityką korporacyjną i procedurami mającymi zastosowanie w całej firmie, odwiedź Portal Polityki Korporacyjnej.

Dział Prawny

Jeśli masz pytania związane z prawem, regulacjami i dozwolonymi praktykami biznesowymi, Dział Prawny służy pomocą.

Biuro Etyki i Zgodności (OEC)

Biuro Etyki i Zgodności jest organem korporacyjnym, do którego możesz zgłosić swoje pytania lub wątpliwości związane z wartościami i normami postępowania firmy.

 • Strona internetowa OEC – Na stronie internetowej Biura Etyki i Zgodności znajdziesz odpowiedzi na rozmaite pytania w sprawie etyki i zgodności. Globalne i krajowe polityki i procedury OEC naszej firmy dostępne są także na stronie internetowej.

Materiały dla pracowników Abbott

53 / 62

 • OEC – kontakty – Zachęcamy do kontaktowania się z Biurem Etyki i Zgodności w dowolnym czasie w sprawie jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami etyczno-zgodnościowymi lub w celu omówienia wątpliwości dotyczących możliwych naruszeń naszych spisanych norm, zasad i regulacji.
  • Korporacyjne Biuro Etyki i Zgodności – Zadzwoń na numer 1-224-667-5210 lub wyślij e-mail na adres oec@abbott.com z wszelkimi pytaniami dotyczącymi etyki i zgodności w Abbott.
  • Oddziałowe lub krajowe Biuro Etyki i Zgodności – Przedstawiciel Twojego oddziałowego lub krajowego Biura Etyki i Zgodności może zapewnić dodatkowe wsparcie w kwestii oddziałowych lub krajowych polityk, procedur i wytycznych OEC.
 • Linia zaufania w zakresie etyki i zgodności – Skorzystaj z naszej wielojęzycznej Linii zaufania w zakresie etyki i zgodności dostępnej na całym świecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby wyrazić swoje obawy dotyczące potencjalnego naruszenia wartości i standardów postępowania naszej firmy. Możesz również wysłać e-mail na adres investigations@abbott.com, aby zgłosić potencjalne naruszenie.
  • Firma Abbott nie toleruje działań odwetowych wobec kogokolwiek, kto w dobrej wierze składa zgłoszenie w sprawie potencjalnego załamania naszych pisanych standardów. W przypadku każdego zgłoszenia w dobrej wierze, pozwalamy na anonimowość, zapewniamy niepodejmowanie działań odwetowych i zachowujemy poufność.
 • iComply – Odwiedź stronę iComply, aby uzyskać dostęp do związanych ze zgodnością aplikacji i zasobów opracowanych pod kątem interakcji z pracownikami i organizacjami służby zdrowia, jak również ze stronami trzecimi.

Materiały dla pracowników Abbott

54 / 62

Zasoby ludzkie

W sprawach dotyczących pracowników, m.in. w przypadku obaw związanych z kierownictwem oraz/lub innymi pracownikami, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Działu HR.

Pozostałe zasoby

Wiele innych zasobów jest dostępnych dla Ciebie:

 • Finanse – Jeśli Twoje pytanie dotyczy księgowości lub finansów, skontaktuj się z lokalnym Działem Finansowym.
 • Audyt korporacyjny – Jeśli Twoje wątpliwości dotyczą konkretnie księgowości, kontroli wewnętrznej ewidencji finansowej lub spraw związanych z audytami, zgłoś je niezwłocznie do Działu Audytu Korporacyjnego lub Biura Etyki i Zgodności.
 • Abbott – Jakość i Kwestie Regulacyjne – Jeśli masz pytania związane z jakością i bezpieczeństwem naszych produktów, skontaktuj się z lokalnym Działem Jakości i Kwestii Regulacyjnych.
 • Globalny Dział ds. Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Skontaktuj się z przedstawicielem Globalnego Działu ds. Ochrony Środowiska oraz BHP, jeśli masz pytanie dotyczące konkretnego obiektu i potencjalnych zagrożeń.
 • Globalny Dział Zakupów – W przypadku pytań związanych z relacjami z dostawcami, skontaktuj się z Globalnym Działem Zakupów.

Często zadawane pytania

55 / 62

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

56 / 62

Często zadawane pytania

57 / 62

Często zadawane pytania

58 / 62

Często zadawane pytania

59 / 62

Często zadawane pytania

60 / 62

Często zadawane pytania

61 / 62

Często zadawane pytania

62 / 62

Abbott

Wartości Abbott

wypadki

odpowiedzialność

odpowiedzialny

zasady rachunkowości

rachunkowość

dokładność

dokładny

osiąganie

postęp

porady

wiek

PORADNIK

poprawki

działania antykorupcyjne

zachowanie antykonkurencyjne

działanie antykorupcyjne

działanie przeciwkorupcyjne

działania antymonopolowe

pozory

możliwość zastosowania

zatwierdzenie

zatwierdzić

zadawanie pytań

aktywa

pomoc

autoryzacja

oferta

Zarząd

księgi rachunkowe

przedmioty markowe

śniadanie

Ustawa antykorupcyjna

łapówka

gratyfikacje reprezentacyjne

biznesplany

zakup

opieka

telefon komórkowy

dyrektor zarządzający

prezenty

Prezes

wyzwanie

pompowanie dystrybutorów

cele charytatywne

datki dobroczynne

pomoc charytatywna

wybór

wybory

obywatelstwo

badacz

badanie kliniczne

badanie kliniczne

lekarze

Kodeks Postępowania w Biznesie

Kodeks

współpraca

kwoty możliwe do odzyskania

windykacja

zaangażowanie

komunikacja

społeczności

grupy społeczne

zaangażowanie społeczności

konkurować

konkurencja

prawa konkurencji

informacje o konkurencji

konkurenci

komputer

wątpliwości

informacje poufne

poufność

konflikty interesów

zgoda

klienci

kontakty

przypadki

umowa o pracę

warunki umowy

kontrahenci

wkład

podstawowe wartości

środek naprawczy

korupcja

koszty

fałszowanie

gratyfikacje

kreatywność

gratyfikacje reprezentacyjne

kultura

informacje dla klientów

klient

klienci

niebezpieczne warunki pracy

poufność danych

dane

oszustwo

PORADNIK podejmowania decyzji

narzędzie podejmowania decyzji

proces decyzyjny

proces decyzyjny

precyzowanie

godność

obiad

postępowanie dyscyplinarne

udostępnienie

zniżki

dyskryminacja

rozrywka

różnorodność

lekarze

datki

należyta staranność

materiały szkoleniowe

elektronika

pracownicy

wytrwałość

energia

rozrywka

środowisko

równe szanse

równy

sprzęt

etyczne zachowanie

oczekiwania etyczne

standardy etyczne

etyka

ewidencja

wyłączenie

oczekiwać

oczekiwania

wydatki

wiedza fachowa

kontrole eksportu

eksport

sprawiedliwy podział

bezstronne postępowanie

godziwa wartość rynkowa

godziwy

sprawiedliwość

rodzina

Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drugs Authority, FDA)

księgi rachunkowe

wyniki finansowe

rynkowa wartość godziwa (fair market value, FMV)

uwaga

Federalna Ustawa o Żywności, Lekach i Kosmetykach (Food, Drug, and Cosmetic act)

Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act)

nadużycie finansowe

przyjaciele

płeć

podarunki

zgłaszanie w dobrej wierze

drobne prezenty

organy rządowe

rządowe programy opieki medycznej

urzędnicy państwowi

rządy

porady

nękanie

surowe traktowanie

relacje pracownik służby zdrowia-pacjent

specjalistyczna wiedza medyczna

pracownik służby zdrowia

pracownik służby zdrowia

programy opieki medycznej

skutki zdrowotne

zdrowie

pomoc

uczciwy

uczciwość

gościnność

Jak używać eBooka

Zasoby Ludzkie (Human Resources, HR)

Zasoby ludzkie

kontrole importu

import

niewłaściwy wpływ

poprawiać

premie

włączony

włączenie

niezależny kontrahent

niezależny osąd

świadoma zgoda

wprowadzać innowacje

innowacje

innowacyjny

insider trading

ubezpieczyciele

prawość

własność intelektualna

funkcje interaktywne

grupy zainteresowania

interesy, prywatne

wewnętrzne akta

zastraszanie

poziomy magazynowe

badanie

badacze

produkt eksperymentalny (investigational product, IP)

osąd

łapówki

etykietowanie

praca

personel laboratorium

laptop

prawa

przywództwo

dawanie przykładu

wiodący

dział prawny

prawny

List od prezesa&dyrektora zarządzającego

ratujące życie

strata

lunch

kierownik

wytwarzanie

marże

posiłki

podejmowanie decyzji medycznych

Miles D. White

nadużycie

łagodzić

łagodzenie

pieniądze

ciasteczka księżycowe

naturalne zasoby

nawigować

informacja niepodawana publicznie

notepady

pielęgniarki

osoby kontaktowe w biurze etyki i zgodności (OEC)

OEC

działania marketingowe związane z pozarejestracyjnym stosowaniem leków (off-label)

pozarejestracyjne stosowanie leków

biuro etyki i zgodności (OEC)

urzędnicy

działania marketingowe związane z zarejestrowanym stosowaniem leków (on-label)

zarejestrowane stosowanie leków

otwartość

możliwości

wyniki

własność

pacjenci

płatność

długopisy, ołówki

ludzie

osobisty zysk

informacje osobiste dotyczące stanu zdrowia

dane personalne

osobiste interesy

farmaceuci

Chronione Dane Medyczne (Protected Health Information PHI

lekarze

pionierskie działania

polityka

kandydaci polityczni

wkład polityczny

możliwości

uprzedzenia

prezenty

raportowanie cen

wycena

prywatność

interesy prywatne

procedury

etykietowanie produktu

produkty

profesjonalna ocena

promować

promocja

ochrona

zdrowie publiczne

oświadczenia publiczne

zakup

jakość

pytania

badania&rozwój

rasa

zgłaszanie wątpliwości

zalecać

dane

recykling

regulacje

organy regulacyjne

regulacyjny

stosunki

korekta

przypomnienia

energia odnawialna

zgłoszenie

zgłaszanie

reputacja

zapytanie ofertowe

badania

badacze

zasoby

szacunek

odpowiedzialność

odpowiedzialny

wyniki

odwet

zapytanie ofertowe (request for proposal, RFP)

ryzyko

zasady

bezpieczny

bezpieczeństwo

sprzedaż

warunki sprzedaży

sankcje

Ustawa Sarbanesa-Oxleya

nauka

badania naukowe

papiery wartościowe

bezpieczeństwo

sprzedawać

sprzedaż

wspólna odpowiedzialność

SOS

pozyskiwanie dostaw/zaopatrzenia

zabierz głos

zabieranie głosu

wprost

badania

wyniki badań

badanie

sukces

przełożony

informacje dot. dostawcy

dostawy

zrównoważony rozwój

talent

technologia

przetargi

zakończenie

strona kończąca umowę

warunki sprzedaży

kradzież

przykład z góry

przykład

narzędzie

praktyki handlowe

regulacje handlowe

tajemnice handlowe

handel

przejrzystość

badanie

błyskotki

zgodny z prawdą

instruktażowy

brytyjska ustawa antykorupcyjna (Bribery Act)

amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act)

brytyjska ustawa antykorupcyjna (Bribery Act)

nieautoryzowane udostępnienie

nieetyczne

niesprawiedliwe

warunki pracy niespełniające wymogów bezpieczeństwa

niespełniający wymogów bezpieczeństwa

amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act)

wartości

naruszenie

odstąpienie

redukcja odpadów

odpady

powitanie

dobre samopoczucie

dlaczego

miejsce pracy

odpisy od podatku

Strona

Strona tytułowa

Strona szkoleniowa

Możesz nie mieć możliwości dostępu do wszystkich funkcji eBooka w wyszukiwarce, z której obecnie korzystasz.\n\nKliknij „OK”, by zobaczyć wersję PDF Kodeksu lub „Anuluj”, by kontynuować przeglądanie eBooka.

TREŚĆ
Inne ważne materiały
W TEJ CZĘŚCI
Zajrzyj do naszego interaktywnego PORADNIKA podejmowania decyzji: abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx
Od każdego z nas zależy budowanie naszej firmy i naszej marki poprzez stosowanie najwyższych standardów etycznych.
Wsparcie ogólne oraz dane kontaktowe do pracowników lokalnego lub regionalnego Biura Etyki i Zgodności (ang. Office of Ethics and Compliance, OEC) są dostępne na stronie OEC (abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance).
Musimy zdawać sobie sprawę z globalnego wpływu naszych działań oraz procesu decyzyjnego.
Nie możemy oferować ani wręczać niczego, co stwarza bezpośrednią bądź pośrednią korzyść dla jakiejkolwiek osoby i co ma nam zapewnić przewagę biznesową.
Postanowienia niniejszego Kodeksu dotyczą wszystkich kierowników i pracowników firmy Abbott na całym świecie.