Retningslinjer for forretningsatferd

Abbotts retningslinjer for forretningsatferd

 • Introduksjon

  1. Slik bruker du eBok
  2. Brev fra administrerende direktør
 • Vår handlingskjerne

  1. Ærlighet, rettferdighet og integritet
  2. Beslutningstaking
 • Våre kunder

  1. Pasienter og forbrukere
  2. Helsepersonellet sin profesjonelle mening
 • Våre produkter

  1. Produktkvalitet
  2. Produktkampanje
 • Fremme vitenskap

  1. Innovasjon
  2. Fremme vitenskap
 • Våre ansatte

  1. Samarbeid
  2. Vår tilknytning til hverandre
  3. Rapportere problemer
  4. Likestilling
  5. Rettferdig behandling
  6. Arbeidsmiljøet
 • Våre lokalsamfunn

  1. Samfunnsengasjement
  2. Miljøansvar
  3. Politiske bidrag
 • Hvordan vi arbeider

  1. Rettferdig praksis
  2. Unngå interessekonflikter
  3. Beskytte Abbotts eiendeler og omdømme
  4. Konfidensiell informasjon
  5. Antibestikkelse
  6. Gaver, måltider og underholdning
  7. Nøyaktige bokoppføringer
  8. Samsvar med lover
  9. Rettferdig konkurranse
  10. Anvendbarhet
  11. Fritak & endringer

Si fra

Vi har flere kanaler der du kan stille spørsmål og legge frem problemer. For å få vite mer om vårt rapporteringsprogram, gå til speakup.abbott.com.

Stille spørsmål

Hvis du har spørsmål om dine spesifikke forpliktelser, snakk med lederen, Kontoret for etikk og samsvar (OEC), personalavdelingen eller juridisk avdeling.

Legge frem problemer

Gå til vår flerspråklige hjelpelinje for etikk og samsvar som er tilgjengelig globalt hele døgnet, hele uken, for å legge frem dine bekymringer om en mulig overtredelse av vårt selskaps verdier og atferdsstandarder.

Du kan også sende e-post til investigations@abbott.com for å rapportere en mulig overtredelse.

Du kan i blant møte situasjoner der det er vanskelig å bestemme handlingsmåten. Vår beslutningstakende AID vil hjelpe deg å stille de riktige spørsmålene for å definere en handlingsmåte som støtter Abbotts verdier.

Klikk på AID ovenfor for å begynne.

Sv
I
D
VURDERE

VURDERE

handlingsmåten

INNVIRKNING

Vurdere den mulige

INNVIRKNING

BESTEMME

BESTEMME

Er det lovlig?

NEI

?

JA

Din handling kan få alvorlige konsekvenser for deg og selskapet. Ikke fortsett.

Kontakt juridisk avdeling for å få råd.

Samsvarer det med Abbotts policy?

NEI

?

JA

Din handling kan få alvorlige konsekvenser for deg og selskapet. Ikke fortsett.

Sjekk OEC-policyer og prosedyrer, spør din leder, eller ta kontakt med OEC.

Er dette på linje med Abbotts verdier og kultur?

NEI

?

JA

Din handling kan få alvorlige konsekvenser for deg og selskapet. Ikke fortsett.

Gjennomgå Abbotts verdier og kultur (tilgjengelig på Abbotts intranett).

Hvordan vil dette innvirke på Abbotts pasienter og forbrukere?

NESTE

Ta litt tid til å vurdere om deres interesser er samsvarer med selskapets interesser. Når du er ferdig, klikk på Neste.

Kan dette innvirke på Abbotts omdømme?

NESTE

Ville du bli bekymret hvis dette ble omtalt i nyhetene eller i overskriftene?

Kan dette ha innvirkning på noen av Abbotts andre interessenter?

NESTE

Hvis du føler deg trygg på at din beslutning samsvarer med interessene til alle interessenter, kan du fortsette.

Hvis du fremdeles er usikker på riktig handlingsmåte, vurder alternativer, snakk med lederen, Kontoret for etikk og samsvar, personalavdelingen og/eller juridisk avdeling.

Introduksjon

Abbott

Retningslinjer for forretningsatferd

Slik bruker du eBok

Hvordan …

Gå fra skjermbilde til skjermbilde

Du klikker ganske enkelt på frem- og tilbakepilene (eller hvis du bruker nettbrett, sveip til venstre eller høyre).

Hoppe raske frem eller tilbake

Dra gliden nederst på skjermen.

Bruke interaktive funksjoner

Vise innholdsfortegnelsen

Søke etter nøkkelord og terminologi

Vise beslutningstakings-AID

Stille et spørsmål eller rapportere et problem

Finne svar på vanlige spørsmål

Finne ut mer om et emne (Merk: noen koblinger er bare tilgjengelige innenfor Abbotts nettverk.)

Brev fra administrerende direktør

1 / 61

Kjære medarbeider:

Det er en glede for meg å presentere våre retningslinjer for forretningsatferd. Dette er et dokument av avgjørende betydning, fordi det beskriver vårt selskaps forventninger til alle ansatte når vi representerer Abbott i vårt daglige arbeid.

Abbott har en lang historie med riktig forretningsførsel. For over 125 år siden var vår grunnlegger, Dr. Wallace Abbott, en av skaperne av det som ble kjent som den etiske farmasøytbransjen, som først opprettet de høye standardene for sikkerhet og effektivitet som er grunnlaget for den moderne helsevesenvirksomheten. Våre retningslinjer er utformet og bygget på disse prinsippene som bærer denne fremragende tradisjonen rundt i verden og inn i fremtiden.

Brev fra administrerende direktør

2 / 61

Det grunnleggende budskapet i retningslinjene er enkelt: Det er opp til hver enkelt av oss som Abbott-ansatte å bygge opp vårt selskap og vår merkevare ved at vi selv holder oss til de høyeste etiske standarder og ved å leve etter verdiene våre og til stadighet operere med ærlighet, rettferdighet og integritet.

Vi gjør oss fortjent til vårt omdømme hver dag på grunnlag av de beslutningene vi tar og handlingene vi utfører. Våre retningslinjer uttrykker våre verdier og er et grunnlag for vårt ansvar og våre atferdsmåter som bidrar til at vi gjør de beste valgene for Abbott, for oss selv, og for de mange menneskene vi tjener. Abbotts styre og selskapets ledelse støtter fullt ut disse retningslinjene og policyer, prosedyrer og prinsippene de uttrykker.

Vi deler alle ansvaret for å leve våre verdier hver dag. Dette omfatter å holde et våkent øye med vår virksomhet og apportere problemer i god tro uten frykt for gjengjeldelse.

Vårt arbeid i Abbott er av ytterste viktighet for menneskene vi tjener. Våre produkter påvirker menneskers helse og liv på den mest avgjørende måte. Dette forplikter oss til ikke bare å følge lovens bokstav som styrer vårt arbeid, men også vår ære og etiske forventninger som følger med en leder i en virksomhet som er så viktig som vår.

Takk for at du innarbeider prinsippene og verdiene i våre retningslinjer i ditt daglige arbeid for Abbott, og for alt du gjør for å gjøre vårt selskap enestående.

Miles D. White

Styreleder og konsernsjef

Vår handlingskjerne


Vårt selskaps løfte er et løfte om at vårt arbeid gjelder helse og liv, og vi lever dette løftet gjennom handlingene vi utfører hver eneste dag

Ærlighet, rettferdighet og integritet

4 / 61

Ærlighet, rettferdighet og integritet

Det er opp til enhver som arbeider i Abbott – på alle nivåer i organisasjonen – å opprettholde Abbotts verdier (Pioneering, Achieving, Caring og Enduring) og opptre med ærlighet, rettferdighet og integritet. Abbots langsiktige suksess avhenger av valgene vi gjør hver dag. Vi er alle ansvarlige for å forstå hvordan disse retningslinjene gjelder vårt arbeid og beslutninger og at de til enhver tid er i tråd med disse retningslinjene, samt for å fremme disse retningslinjene overfor andre som arbeider på Abbotts vegne. Det grunnleggende budskapet i retningslinjene er enkelt: Det er opp til hver enkelt av oss, som ansatte i Abbott, å bygge opp vårt selskap og vår merkevare ved at vi selv holder oss til de høyeste etiske standarder og ved å opptre med ærlighet, rettferdighet og integritet.

Beslutningstaking

5 / 61

Beslutningstaking

Abbott er et globalt selskap. Vi har virksomhet i over 150 land og våre ansatte er borgere i mange nasjoner med ulike kulturer og livssyn. Vi må erkjenne den globale innvirkningen våre handlinger og beslutninger har, og innse at Abbott er underlagt mange lover, regler og andre krav som varierer i de landene der vi har virksomhet.

Beslutningstaking

6 / 61

Hver av oss vil i blant møte situasjoner der det er vanskelig å bestemme handlingsmåten i nye situasjoner. Det forventes av oss alle at vi forstår Abbotts prinsipper, uttrykt i disse retningslinjene, i tillegg til Abbotts policyer og prosedyrer som gjelder vårt arbeid. Mange tilleggsressurser er tilgjengelige i Abbott for rådgivning og veiledning, inkludert:

 • Medarbeidere
 • Ledere og overordnede
 • Kontoret for etikk og samsvar
 • Personalavdelingen
 • Juridisk avdeling

Disse ressursene kan bidra til å styre beslutningstakingen. Vår beslutningstakings-AID er også tilgjengelig som en hjelp til å løse problemer når den beste fremgangsmåten ikke er helt tydelig. Dette verktøyet er et hjelpemiddel til å tenke gjennom alternativene til, og innvirkningen av, beslutningene vi kan møte i vårt arbeid.

Dessuten er hjelp alltid tilgjengelig for å sikre at man forstår kravene i disse retningslinjene. Generell assistanse og kontaktinformasjon for personell i ditt lokale eller regionale kontor for etikk og samsvar er tilgjengelig på OEC-nettstedet.

Våre kunder


Vi forbedrer helsen for pasienter, forbrukere og lokalsamfunn

Pasienter og forbrukere

8 / 61

Vi prioriterer helse og velvære for pasienter og forbrukere.

Vi er opptatt av å hjelpe mennesker leve sunnere liv. Vi har mulighet til å forbedre menneskers liv hver eneste dag, og skape sunnere lokalsamfunn gjennom vår helse. Omsorg for mennesker er grunnleggende for det vi gjør, og det er både et enormt privilegium og et stort ansvar.

Helsepersonellet sin profesjonelle mening

9 / 61

Vi respekterer ekspertisen blant helsepersonellet som gir veiledning om behandlingsalternativene i helsevesenet og om sunn livsstil.

Helsepersonell, som leger, farmasøyter, sykepleiere, forskere eller laboratoriepersonell, må bruke sin selvstendige mening og bestemme den beste omsorgsplanen for sine pasienter, basert på sin opplæring og ekspertise. Vi er forpliktet til å arbeide med helsepersonell for å gi dem tidsriktig og nøyaktig informasjon som hjelper dem å ta avgjørelse og gi råd til sine pasienter. Vi kan bare oppnå vårt mål om å støtte helse gjennom en virkelig samarbeidende metode.

Våre produkter


Vi gjør oss fortjent til Abbotts positive omdømme ved å kontinuerlig levere produkter av høy kvalitet

Produktkvalitet

11 / 61

Vi fremstiller og leverer trygge, effektive produkter som folk har tiltro til.

Vi satser på å opprettholde det høyeste kvalitetsnivået i alle deler av vår virksomhet. Denne innsatsen begynner med innkjøp av materialer og fremstillingen av våre produkter, og fortsetter til hvordan vi markedsfører, selger og leverer våre produkter, inkludert via våre forretningspartnere, og levering av høy kvalitet er avgjørende på hvert enkelt trinn.

Produktkvalitet

12 / 61

Vår forpliktelse til helse og sikkerhet for menneskene som bruker våre produkter er alltid øverst på listen over alt vi gjør.

Vi har forpliktet oss til tidsriktig identifisering, evaluering og håndtering av sikkerhetsproblemer med produktene. Vi gir helsepersonell og institusjoner den informasjonen de trenger for å bruke Abbotts produkter på en trygg og effektiv måte, og vi kommuniserer med tilsyns- eller offentlige helseetater i tilfelle det oppstår mulige sikkerhetsproblemer.

Vi iverksetter tiltak for å hindre forfalskninger, ulovlige diversjoner og tyveri av våre produkter. Vi overholder alle gjeldende handelsregler, som eksport- og importkontroller utstedt av myndigheter av utenrikspolitiske og nasjonale sikkerhetsgrunner. Handelsregler inkluderer sanksjoner, restriksjoner på eksport av visse produkter og forbud mot å drive forretninger med visse enkeltpersoner, grupper eller enheter.

Produktkampanje

13 / 61

Vi markedsfører og selger våre produkter med ærlighet og integritet.

Våre erklæringer om våre produkter, i alle materialer og all kommunikasjon, vil være balanserte og sannferdige og i overensstemmelse med den godkjente etiketten. Når vi markedsfører våre produkter, gir vi informasjon som er i overensstemmelse med vitenskapelige beviser, ledende medisinsk praksis og merkingskravene for det godkjente produktet i landene vi har virksomhet.

Produktkampanje

14 / 61

Vi markedsfører våre produkter for de formål de er beregnet på og godkjent for.

Abbotts aktiviteter overholder lovmessige lisenser og godkjennelser som vi får fra offentlige etater som helsedepartementer eller mat- og legemiddelmyndigheter, for å fremme, selge og importere farmasøytiske midler, medisinske enheter og andre produkter. Vi overholder hvert lands lover og regler som styrer hvordan, hvor og når vi har tillatelse til å fremme våre produkter, som USAs Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Vi opprettholder og følger internasjonale policyer og prosedyrer som er utarbeidet for å sikre samsvar med disse kravene og i forhold til myndighetenes helseordninger.

Fremme vitenskap


Vi fremmer vitenskap, teknologi og produktinnovasjon som styres mot en sunnere fremtid

Innovasjon

16 / 61

Vi skaper nye, og fremmer helseløsninger og produktinnovasjoner for å bedre helseresultatene rundt om i verden.

Vi løser menneskers behov med banebrytende behandlinger og produkter, livsreddende medisinske enheter og nye måter å håndtere helse på. Vi fremmer ledende vitenskap, teknologi og produktinnovasjoner for å skape helsemessige forbedringer. God helse er nøkkelen til våre kunders maksimering av sitt fulle potensial. Vi støtter pasientenes og forbrukernes søking etter god helse gjennom hele livet, tilbyr innovative produkter utviklet for å hjelpe mennesker til å leve den sunneste og mest fullstendige tilværelse. Vi fokuserer på innovasjon i produkter som forandrer livet til det bedre.

Innovasjon

17 / 61

Vi fremmer en kultur av innovasjon, søker nye muligheter og planlegger for eventualiteter.

Vår ustoppelige jakt på innovasjon og nye muligheter følges av risikoer. Selv om vi tar kalkulerte risikoer som er i samsvar med disse retningslinjene og våre policyer, må vi alltid prøve å redusere risikoene på forhånd, vurdere mulige resultater og planlegge tilsvarende.

Fremme vitenskap

18 / 61

Vi gjør forskning for å skaffe og levere objektive, nøyaktige data som fremmer vitenskap.

Vi gjør forskning for å fremme vitenskapen bak våre produkter: utvikle nye produkter, forbedre eksisterende behandlingsformer og fremme helsepraksis.

Fremme vitenskap

19 / 61

Når vi gjør forskning, forplikter vi oss til å behandle studiedeltakerne med verdighet og respekt og beskytte dem mot unødvendig risiko. Vi sørger for at pasienter som deltar i forskning forstår innholdet og formålet med forskningen og tilknyttede risikoer. Innhenting av informert samtykke fra deltagerne er en viktig del av forskningsprosessen.

Vi verdsetter åpenhet i vitenskapelig forskning og vil ikke prøve å feilaktig påvirke resultatene av forskning eller rapporter utarbeidet av kliniske utprøvere eller andre forskere. Vi anerkjenner viktigheten av å sikre at data fra studier og relaterte analyser er nøyaktige. Vi er forpliktet til å skaffe forskningsresultater som er relatert til våre produkter, enten resultatene er positive eller negative, på en tidsriktig og nøyaktig måte.

Når forskningen er utført for Abbott eller publisert på våre vegne, velger vi partnere med sterk medisinsk og vitenskapelig bakgrunn. Vi har høye standarder for disse partnere, for eksempel forventer vi at utprøverne fremlegger sin tilknytning til Abbott på passende måte. Når vi går inn i partnerskap med andre vitenskapspersoner eller klinikere i forbindelse med forskning og utviklingsarbeid, forplikter vi oss til å gi fullstendig og nøyaktig fremlegging av økonomiske eller andre relasjoner.

Våre ansatte


Vi verdsetter våre ulike perspektiver som en kilde til styrke

Samarbeid

21 / 61

Vi fremmer en kultur med åpenhet og erkjenner at mangfold i tanker og samarbeid er drivkraften til innovasjon.

Vi anerkjenner mangfold fordi vi mener at det genererer kreativitet, innovasjon og energi. Vi forstår at for å gjøre en forskjell og løse et bredt spekter av varierende helsebehov, trengs vedvarende drivkraft og samarbeidsmetoder, lytting til våre medarbeidere og sikre at alle stemmer blir hørt.

Vår tilknytning til hverandre

22 / 61

Vår tilknytning til hverandre

Vi deler alle ansvaret for å leve våre verdier hver dag. Ved å vise og støtte etisk atferd, har vi positiv innflytelse på Abbotts kultur. Vi er alle ansvarlige for å forstå hvordan disse retningslinjene virker inn på vårt arbeid og rollen vi spiller i selskapet.

Ledere og overordnede, som ledere innen organisasjonen, må vise en sterk forpliktelse overfor våre verdier og gå foran som et godt eksempel. De må alltid fremme og støtte etisk atferd blant de ansatte. Lederne må bidra til å sikre at de ansatte forstår sitt ansvar i å følge disse retningslinjene og må fremme et arbeidsmiljø som gjør at de ansatte føler de kan stille spørsmål og legge frem problemer uten frykt for represalier.

Rapportere problemer

23 / 61

Vi stiller spørsmål når valg eller handlinger som gjelder vårt arbeid er uklart eller ikke virker riktig, og vi sier fra og rapporterer eventuelle overtredelser av disse retningslinjene.

Det er opp til hver av oss å stille spørsmål når vi mener retningen er uklar og utfordrer og rapporterer eventuell mistenkt uetisk forretningsatferd, overtredelse av disse retningslinjene eller overtredelse av våre policyer eller prosedyrer.

Stille spørsmål, rapportere problemer og aktivt søke klarhet i våre valg eller handlinger, bidrar til at vi kan identifisere og unngå problemer på en mer effektiv måte. Hvis du er i tvil om riktig valg, handling eller mulige overtredelser, spør en leder eller Kontoret for etikk og samsvar.

Rapportere problemer

24 / 61

Ledere og overordnede har et grunnleggende ansvar for å gå foran med et godt eksempel og sikre at ansatte forstår og holdes ansvarlig for retningslinjene. Personer i lederroller bærer et økt ansvar for å forstå og kommunisere Abbotts forventninger, og skal kontakte Kontoret for etikk og samsvar om mulige overtredelser av retningslinjene.

Alle rapporter om mulige overtredelser av retningslinjene vil bli tatt alvorlig og håndtert på passende måte gjennom oppfølgingstrinn som etterforskning, problemløsning og der det er nødvendig, korrigerende tiltak for å løse problemer, lære av feil og unngå gjentakelser. Kontoret for etikk og samsvar vil lede en eventuell etterforskning av påståtte overtredelser av retningslinjene. Du bør ikke foreta noen etterforskning på egen hånd. Vi er alle pålagt å samarbeide med, og opprette konfidensialiteten i, en slik etterforskning.

Korrigerende tiltak relatert til overtredelse av retningslinjene kan inkludere disiplinærtiltak (opp til og inkludert avskjedigelse), eller juridiske tiltak for:

 • Autorisasjon til eller deltakelse i en overtredelse;
 • Nekte å samarbeide i etterforskningen av en påstått overtredelse;

Rapportere problemer

25 / 61

 • Hvis en overtreders overordnede unnlater å oppdage og rapportere en overtredelse, og hvis en slik unnlatelse skyldes utilstrekkelig overoppsyn og manglende oversikt;
 • Rapportere et problem som er bevisst falskt, eller har til hensikt å true eller retaliere mot en person som er tilknyttet Abbotts virksomhet;
 • Retaliering, som med trusler, trakassering eller baktaling av en person som har rapportert en overtredelse eller mulig overtredelse i god tro.

Det er aldri akseptabelt å gjøre gjengjeldelser mot noen som legger frem spørsmål om hvorvidt forretningsaktivitetene er i overensstemmelse med retningslinjene. Påstått gjengjeldelse skal rapporteres til Kontoret for etikk og samsvar eller til personalavdelingen.

Vår forpliktelse overfor arbeidet vi gjør driver oss til ikke å bare følge lovens bokstav som gjelder vårt arbeid, men også å være oppmerksom på de etiske forventningene som følger med det å være leder i et selskap som vårt.

Likestilling

26 / 61

Vi gir alle ansatte like muligheter.

Vi baserer ansettelsesavgjørelsene på forretningsbehov, dyktighet, erfaring og relativ arbeidsytelse. Abbott forbyr diskriminering basert på rase, farge, religion, tro, alder, kjønn, nasjonal opprinnelse, kjønnsidentitet eller -uttrykk, seksuell orientering, funksjonshemming, sivilstatus, veteran- eller militær status, genetikk eller statsborgerskap, eller annen juridisk beskyttet status. Vi forplikter oss til å overholde lovene som har innvirkning på vårt forhold til våre ansatte over hele verden.

Rettferdig behandling

27 / 61

Vi er opptatt av å sikre at alle som arbeider i Abbott føler seg velkommen, støttet og inspirert til å lykkes.

Abbott bryr seg om, og er opptatt av, helsen og velværet til sine ansatte over hele verden. Alle som arbeider i Abbott bør møte et profesjonelt miljø, fritt for trusler og trakassering. Abbott oppmuntrer til innspill fra sine ansatte om hvordan vi kan forsterke den inklusive og mangfoldige atmosfæren på arbeidsplassen og fremme en arbeidsplass som er fri for ødeleggende atferd fra de ansatte.

Rettferdig behandling

28 / 61

Vi behandler alle med respekt og verdighet.

Vår respekt for mennesker viser seg i det vi gjør og hvordan vi oppfører oss mot alle vi møter i vårt arbeid. For å oppfylle våre forpliktelser mot hverandre, og for å tiltrekke oss, kultivere og beholde talentfulle personer fra hele verden, er det avgjørende at vi har et arbeidsmiljø som er basert på gjensidig tillit, respekt og prinsippene som er nedfelt i disse retningslinjene. Vi må behandle hverandre på en likeverdig måte og ikke utnytte andre gjennom manipulering, usannheter eller hemmeligholdelser.

Arbeidsmiljøet

29 / 61

Vi sørger for å sikre arbeidsplassens trygghet og passende forhold for ansatte og andre som arbeider for oss.

Ulykker og utrygge situasjoner skal umiddelbart rapporteres til ledelsen. Vi tar også forholdsregler for å hindre ulovlig og upassende arbeidsforhold, samt grusom eller umenneskelig behandling, i forbindelse med våre forretningsaktiviteter omkring i verden.

Våre lokalsamfunn


Vi bygger tillit i Abbott som en borger i hvert lokalsamfunn og i verden

Samfunnsengasjement

31 / 61

Vi prøver å fremme samfunnsvelvære gjennom våre produkter og vårt arbeid.

Vi har en fremragende historie om støtte til lokalsamfunnene der vi bor og arbeider. Vi mener at med god helse kan lokalsamfunnene trives. Gjennom virksomheten vår, forretningsforbindelsene våre og støtte til lokale samfunnsgrupper og veldedige formål, gir vi noe tilbake til lokalsamfunnene og naboene våre. I lokalsamfunnene, store og små, hvor vi enn har virksomhet, prøver Abbott å gjøre en positiv og varig forskjell i menneskers liv.

Miljøansvar

32 / 61

Vi engasjerer oss i bærekraftig utvikling og legger vekt på å minimere vår innvirkning på miljøet.

Vi er forpliktet til å minimere vår globale innvirkning på miljøet, fra ansvarsfylt innkjøp av råvarer til produksjon, distribusjon og bruk av våre produkter.

Vi tar forholdsregler for å redusere vår bruk av energi og andre naturressurser. Vi støtter prosjekter som genererer energi fra fornybare kilder på arbeidsplassen og i våre lokalsamfunn. Vi prøver å finne måter å redusere miljøpåvirkningen fra våre virksomheter, som gjennom redusert avfall og gjenbruk og andre aktiviteter som reduserer miljømessige risikoer. Vi følger miljølover og regler som gjelder for vår virksomhet.

Politiske bidrag

33 / 61

Vi oppmuntrer til passende engasjement i den politiske prosessen og støtter samfunnsengasjement.

Abbott støtter offentlig politikk som samsvarer med vår misjon og verdier og, der det er passende, kan gi støtte til politiske kandidater eller interessegrupper. Lovene som gjelder for politiske bidrag fra selskaper er kompliserte. Det er derfor viktig at bidrag fra Abbotts fond og eventuelle andre bidrag gitt på vegne av Abbott bare gjøres etter råd fra juridisk avdeling.

Hvordan vi arbeider


Vi samarbeider med ansvarlighet og i tråd med Abbotts verdier

Rettferdig praksis

35 / 61

Vi gjør forretninger etisk og ærlig, og forsøker å gjøre det vi sier vi skal gjøre, i alle sider av vårt arbeid.

Vi er alle ansvarlige for vårt arbeid og beslutninger innenfor området for våre roller og plikter.

I alle våre profesjonelle interaksjoner, med alle de menneskene vi møter i vårt arbeid – medarbeidere, kunder, leverandører, helsepersonell, konkurrenter og andre – vi må være rettferdige og åpne om hvordan Abbott driver sin virksomhet. Dette prinsippet om rettferdig praksis er kritisk.

Unngå interessekonflikter

36 / 61

Vi håndterer og løser eventuelle interessekonflikter før vi går videre.

En interessekonflikt finnes hvis de private interessene til en Abbott-ansatt påvirker, eller ser ut til å påvirke, Abbotts interesser. Forretningsbeslutninger skal være basert på Abbotts behov, og ikke mulig personlig fortjeneste, eller interessen til familie eller venner. Hver av oss forventes å bruke god dømmekraft og unngå situasjoner som kan føre til en faktisk konflikt, eller en tilsynelatende konflikt.

Hvis konkurrerende handlinger, interesser, eller forhold gjør det vanskelig å utføre arbeidet ditt objektivt og effektivt, eller hvis du eller et familiemedlem mottar urettmessig personlig fordel som følge av en stilling i eller knyttet til Abbott, må du fremlegge mulig interessekonflikt i henhold til Abbotts retningslinjer for interessekonflikt og trekke deg fra situasjoner der konflikten kan påvirke din forretningsdømmekraft.

Unngå interessekonflikter

37 / 61

Vi setter Abbotts interesser over personlige interesser når vi tar avgjørelser som er knyttet til vårt arbeid.

Interessene til den totale organisasjonen skal ha prioritet over interessene til en forretningsavdeling, en arbeidsgruppe eller en person, i forbindelse med vårt arbeid.

Våre stillinger i Abbott og muligheter, for eksempel utenfor forretningsavtaler eller økonomiske interesser som er gjort tilgjengelig gjennom arbeidsoppgaver, bør bare brukes til Abbotts fordel, og ikke til personlig vinning. Vi skal ikke konkurrere med Abbott eller hjelpe andre personer eller virksomheter til å gjøre det. Vår prioritet skal være å fremme selskapets interesser når mulighetene oppstår.

Beskytte Abbotts eiendeler og omdømme

38 / 61

Vi er forvaltere av vårt selskap i vårt arbeid.

Det er vårt ansvar å beskytte og bruke Abbotts eiendeler, fra fysisk eiendom, som biler og datautstyr, til åndsverk, forretningshemmeligheter, og fagkunnskap, med omsorg og sikre effektiv og riktig bruk av disse. Vi må alle bruke sunn fornuft for å sikre at Abbotts eiendeler ikke går tapt, blir stjålet, misbrukt eller bortkastet.

Beskytte Abbotts eiendeler og omdømme

39 / 61

Abbotts omdømme er en av dets største eiendeler. Vi er alle ansvarlige for å forsterke og beskytte Abbotts omdømme. Vi er alle personlig ansvarlig for eventuelle synspunkter eller innhold publisert eller delt med personer utenfor selskapet.

I eksterne interaksjoner må vi være oppmerksomme på om vi kan bli identifisert som tilknyttet Abbott, og vurdere hvordan eventuelle uttalelser knyttet til vårt arbeid kan reflektere på selskapet. Dette er spesielt viktig i sosiale medier der interaksjonene er raske og dynamiske, og kan bli svært synlige. Uforsiktig kommunikasjon kan være en betydelig risiko for Abbotts omdømme. Vi er alle ansvarlige for å bruke forsiktige kommunikasjonsstrategier i vår kommunikasjon og beskytte Abbotts konfidensielle informasjon.

Konfidensiell informasjon

40 / 61

Vi respekterer og verner om konfidensiell informasjon, inkludert personopplysninger.

En av Abbotts mest verdifulle eiendeler er dets konfidensielle informasjon. Konfidensiell informasjon er informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig og inkluderer forsknings- og utviklingsprosjekter, forretningshemmeligheter, forretningsplaner, produksjonsformler og -prosesser, leverandør- eller kundekontraktsvilkår, prisfastsettelse, salgstall, bud, anbud, prisforslag, svar på anbud, og ikke-offentlige økonomiske resultater eller annen informasjon som kan være til nytte for Abbotts konkurrenter eller skadelig for Abbott hvis dette blir avslørt.

Vi må alle være årvåkne når det gjelder å beskytte konfidensiell informasjon og hindre uautorisert utlevering eller bruk. Konfidensiell informasjon skal ikke deles med konkurrenter. Disse forpliktelsene kan strekke seg utover ansettelsen i Abbott.

Vi respekterer også andres intellektuelle eiendomsrettigheter og vil ikke på upassende måte innhente eller misbruke andres konfidensielle informasjon.

Konfidensiell informasjon

41 / 61

Misbruk av spesifikk konfidensiell informasjon er forbudt ved lov, for eksempel lover som forbyr innsidehandel basert på ikke-offentlig informasjon. Innsidehandel er både uetisk og ulovlig, og vi skal ikke kjøpe eller selge verdipapirer i Abbott, eller i andre selskaper som driver eller forventes å drive forretninger med Abbott, basert på slik informasjon.

Vi respekterer personvernet til de som gir sin personlige informasjon til oss, inkludert våre medarbeidere og personer som anbefaler, foreskriver og bruker våre produkter. Når vi samler inn personopplysninger i vår virksomhet, informerer vi på passende måte personene vi innhenter informasjon om, hvordan den vil bli brukt, og innhenter samtykke eller autorisasjon. Vi selger ikke personopplysninger og innhenter ikke personopplysninger fra kilder som ikke har autorisasjon.

Vi beskytter personlig og sensitiv informasjon mot uautorisert fremlegging og bruk. Mange steder har strenge forskrifter som krever at selskaper beskytter personopplysninger som samles inn og brukes i virksomheten, spesielt for de mest sensitive kategorier av personellinformasjon, og vi er forpliktet til å forstå og følge disse kravene.

Antibestikkelse

42 / 61

Vi motarbeider aktivt mot svindel, bestikkelser og korrupsjon. Vi skaffer oss forretning på riktig måte.

Som pasienter, familiemedlemmer og omsorgspersoner, ønsker vi at våre leger, sykepleiere og farmasøyter, basert på sine faglige vurderinger, skal anbefale de produktene og behandlingene som passer best for våre behov. Pasienter og forbrukere skal kunne stole på de uavhengige vurderingene som deres helserådgivere gjør, uten bekymring om at disse vurderingene har blitt urettmessig påvirket av insentiver fra selskaper som ønsker å fremme sine produkter.

Som borgere ønsker vi at våre offentlige tjenestemenn tar avgjørelse som tjener til beste for folket. Slike offentlige beslutninger skal ikke påvirkes på upassende måte av selskaper som søker fordeler for selskapets interesser gjennom insentiver til offentlige tjenestemenn.

Antibestikkelse

43 / 61

Ettersom vi markedsfører og selger våre produkter, vil vi utdanne og informere helsepersonell, men ikke påvirke deres uavhengige faglige vurderinger. Det er aldri tillatt å tilby eller gi noe som direkte eller indirekte gir fordeler til en embetsmann, helsepersonell (for eksempel en lege, farmasøyt, sykepleier, forsker eller laboratoriepersonale), eller hvilken som helst annen person, for å gjøre et salg eller sikre en forretningsfordel for Abbott. Tilsvarende er det aldri akseptabelt å gi noe av verdi som en «belønning» for eventuelle tidligere eller eksisterende forhold til Abbott.

Lover mot bestikkelse, antikorrupsjon og anti-kickback gjør det spesielt viktig at vi viser vår forpliktelse til å hindre upassende påvirkning i forretningstransaksjoner i alle våre interaksjoner. U.S. Foreign Corrupt Practices Act (amerikansk lov mot korrupsjon i fremmende land) og andre relevante nasjonale lover i disse områdene gjelder potensielt for Abbotts aktiviteter rundt om i verden, og bestikkelser er ulovlig overalt.

Alle i Abbott skal proaktivt administrere relasjoner med leverandører (for eksempel distributører, konsulenter, foredragsholdere eller markedsføringspersoner) for å sikre at tjenestene som utføres på Abbotts vegne utføres i samsvar med våre forventninger, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi må bruke tilbørlig aktsomhet når vi velger tjenesteleverandører, betaler rettferdig markedsverdi for tjenester, og nøyaktig dokumentere betaling for tjenester, bøter, avgifter og lignende.

Gaver, måltider og underholdning

44 / 61

Gaver, måltider og underholdning

Fordi antibestikkelsesprinsippene krever at vi aldri tilbyr eller gir noe som direkte eller indirekte gir fordeler for en person ved å sikre et konkurransefortrinn, setter vi grenser for gaver, måltider og underholdning. Våre retningslinjer og prosedyrer knyttet til begrensninger på og rapportering av varemerkepåminnelser, gaver, kulturelle oppmerksomheter, måltider og gjestfrihet er på plass for å bidra til at vi ikke gir noen fordel som kan innvirke på profesjonelt skjønn.

Nøyaktig bokføring og arkivering

45 / 61

Vi måler oppnåelsene nøyaktig.

Våre regnskaper, interne rapporter og dokumentasjon, samt offentlige uttalelser skal stemme nøyaktig overens med substansen og faktaene i våre handlinger. Når vi måler eller beskriver våre suksesser, feil og rutineoperasjoner, skal fakta presenteres i tilstrekkelig sammenheng og med tilstrekkelig støtte til å forstå den sanne natur av våre aktiviteter eller transaksjoner. Våre regnskaper skal samsvare med gjeldende regnskapsstandarder, lover og regler, samt Abbotts retningslinjer, prosedyrer og kontroller.

Når vi rapporterer informasjon, for eksempel priser eller betalinger og elementer av verdi som gis til leger og andre kunder, skal informasjonen være fullstendig og nøyaktig. Mange regjeringer rundt om i verden har strenge lover om prisrapportering og rapportering av visse utbetalinger til helsepersonell. Disse lovene beskytter skattebetalerne, som til syvende og sist betaler for noen eller alle innkjøp innen helsevesenet. Abbott er forpliktet til å sikre at vi gir nøyaktig informasjon slik at regjeringer, forsikringsselskaper og andre interessenter kan ta informerte beslutninger.

Samsvar med lover

46 / 61

Vi overholder alle lover, regler og Abbotts krav som gjelder vårt arbeid.

Alle Abbotts ansatte forventes å overholde alle lover og Abbotts policyer, prosedyrer, prinsipper og standarder, inkludert disse retningslinjene. Dette er en grunnleggende forventning og forutsetning for ansettelse.

Samsvar med lover

47 / 61

Abbotts retningslinjer og prosedyrer dekker temaer knyttet til viktige sider av vår virksomhet, herunder helsetjenester compliance, kvalitet, teknikker, toll og handel, økonomi, sikkerhet, innkjøp, personell og informasjonssystemer, for å sikre at vi overholder de mange lover og forskrifter for vår virksomhet. Slike policyer og prosedyrer gjør det mulig for oss å oppdage, korrigere og hindre ikke-samsvarende aktiviteter.

Som ansatte i et globalt selskap, må vi huske på at lovene i ett land kan gjelde for måten vi arbeider på i andre land. Vi må være oppmerksomme på kravene for hvert sted, og søke veiledning fra juridisk avdeling eller Kontoret for etikk og samsvar når vi står overfor et spørsmål om hvilke krav som gjelder.

Rettferdig konkurranse

48 / 61

Vi påser at eventuelle interaksjoner vi har med konkurrenter er passende.

Vi skal konkurrere aggressivt i markedet for å tjene våre kunder på beste måte og øke interessentenes verdi.

Rettferdig konkurranse

49 / 61

Ved å gjøre dette vil vi ikke engasjere oss i avtaler eller aktiviteter som begrenset konkurransen på en urettferdig måte. Vi er forpliktet til å overholde konkurranselovene i alle land der vi har virksomhet. Disse lovene forbyr avtaler som eliminerer eller motvirker konkurranse og gjelder for mange aspekter av vår virksomhet, herunder relasjoner med konkurrenter, priser og vilkår for salg til distributører og andre kunder, samt markedsføring og handelspraksis. Konkurranselovene er svært kompliserte og straff for overtredelse kan være høye bøter og til og med fengselsstraff. Det er viktig at du ikke deltar i noen virksomhet som kan bli sett på som anti-konkurransedyktige. Ta kontakt med juridisk avdeling eller Kontoret for etikk og samsvar hvis du har spørsmål.

Vi skal alltid vise forsiktighet når vi interagerer med konkurrenter. Du bør ikke diskutere sensitive forretningstemaer som priser, salgsbetingelser, forretnings- eller markedsføringsplaner, marginer, kostnader, produksjonskapasitet, lagerbeholdningsnivåer eller rabatter med konkurrenter. Du bør kontakte juridisk avdeling eller Kontoret for etikk og samsvar for å få spesifikke råd om lovene som gjelder dine interaksjoner med konkurrenter og rapportere eventuelle upassende samtaler med konkurrenter.

Anvendbarhet

50 / 61

Anvendbarhet

Disse retningslinjene gjelder alle ledere og ansatte i Abbott, på alle steder der Abbotts avdelinger og datterselskaper har virksomhet over hele verden. Dette dokumentet beskriver handlingene som forventes fra oss alle, inkludert eksterne enheter som handler på Abbotts vegne, når det utføres forretningsvirksomhet for Abbott. Det er ikke en arbeidsavtale.

Fritak & endringer

51 / 61

Fritak og endringer

Abbott vil offentliggjøre, i den utstrekning det kreves av gjeldende lover, regler og reguleringer, eventuelle fritak fra, eller endringer i, disse retningslinjene.

Fritak fra denne retningslinjen for en person som omfattes av disse retningslinjene kan bare gjøres av administrerende direktør (eller utnevnte), bortsett fra at fritak for en direktør krever godkjenning av revisjonskomiteen i Abbotts styre.

Ressurser for ansatte i Abbott

52 / 61

Ressurser for ansatte i Abbott

Leder eller overordnet

Hvis du har spørsmål om hvordan våre etiske retningslinjer gjelder for din bestemte jobbrolle, er det beste stedet å starte med din nærmeste leder eller overordnede.

Portal for Abbotts selskapspolicy

For informasjon om våre selskapspolicyer og prosedyrer som gjelder over hele selskapet, gå til Abbott Corporate Policy Portal.

Kontoret for etikk og samsvar (OEC)

OEC er en selskapsressurs som er tilgjengelig for å løse dine spørsmål eller problemer om selskapets verdier og atferdsnormer.

 • OEC-nettstedet – Se OEC-nettstedet for å få svar på en rekke spørsmål om etikk og samsvar. Vårt selskaps globale og landsspesifikke OEC-policyer og prosedyrer finnes også på nettstedet.

Ressurser for ansatte i Abbott

53 / 61

 • OEC-kontakter – Du oppfordres til å kontakte OEC til enhver tid med eventuelle etikk- eller samsvarsspørsmål, eller for å diskutere bekymringer om mulige brudd på våre skriftlige standarder, lover eller forskrifter.
  • Selskapets OEC – Ring 1-224-667-5210 eller send e-post til oec@abbott.com med eventuelle spørsmål i forbindelse med etikk og samsvar i Abbott.
  • Avdelings- eller lands-OEC – Din OEC-representant i avdelingen eller landet kan gi mer veiledning om avdelings- eller landsspesifikk OEC-policy, prosedyrer og retningslinjer.
 • Hjelpelinjen for etikk og samsvar – Gå til vår flerspråklige hjelpelinje for etikk og samsvar som er tilgjengelig globalt hele døgnet, hele uken, for å legge frem dine bekymringer om et mulig brudd på vårt selskaps verdier og atferdsstandarder. Du kan også sende e-post til investigations@abbott.com for å rapportere en mulig overtredelse.
  • Abbott tolererer ikke gjengjeldelse mot noen som gir en rapport i god tro om mulig overtredelse av våre skriftlige standarder. Anonymitet er tillatt i alle god tro-rapporter, ikke-gjengjeldelse er sikret og konfidensialiteten opprettholdes.
 • iComply – Gå tiliComply for å få tilgang til samsvarsrelaterte applikasjoner og ressurser som er rettet mot interaksjoner med helsepersonell og helseorganisasjoner, i tillegg til tredjeparter.

Juridisk avdeling

Hvis du har spørsmål om lovene, reglene og akseptabel forretningspraksis, kan juridisk avdeling hjelpe deg.

Ressurser for ansatte i Abbott

54 / 61

Personalavdelingen

For problemer som gjelder ansatte, for eksempel problemer som involverer ledelsen og/eller andre ansatte, ta kontakt med den lokale personalavdelingens-representant.

Andre ressurser

Det finnes mange andre ressurser tilgjengelig for deg:

 • Finans – Hvis spørsmålet ditt gjelder regnskap eller økonomi, ta kontakt med din lokale økonomiavdeling.
 • Selskapsrevisjon – Hvis du har spesifikke problemer om regnskap, interne regnskapskontroller eller revisjonsproblemer, skal du umiddelbart rapportere dem til selskapsrevisjonen eller Kontoret for etikk og samsvar.
 • Abbotts kvalitet og regulatorisk – Hvis du har spørsmål om kvaliteten og sikkerheten til våre produkter, kontakt din lokale kvalitets- og regulatorisk avdeling.
 • Global helse, miljø og sikkerhet – Kontakt en representant for global helse, miljø og sikkerhet hvis du har spørsmål om et fysisk sted og mulige farer.
 • Globale innkjøpstjenester – Hvis du har spørsmål om leverandørrelasjoner, ta kontakt med Globale innkjøpstjenester.

Ofte stilte spørsmål

55 / 61

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

56 / 61

Ofte stilte spørsmål

57 / 61

Ofte stilte spørsmål

58 / 61

Ofte stilte spørsmål

59 / 61

Ofte stilte spørsmål

60 / 61

Ofte stilte spørsmål

61 / 61

Abbott

Abbotts verdier

ulykker

ansvarlighet

ansvarlig

regnskapsprinsipper

regnskap

nøyaktighet

nøyaktig

oppnå

Fremme/avansere

råd

alder

AID

tillegg

antibestikkelse

konkurranseskadelig atferd

antikorrupsjon

anti-kickback

antitrust

inntrykk

anvendbarhet

godkjenning

godkjenne

stille spørsmål

eiendeler

assistanse

autorisasjon

bud

Styre

bøker

merkevareartikler

frokost

Bestikkelseslov

bestikkelse

forretningsgaver

forretningsplaner

kjøpe

omsorg

mobiltelefon

Adm.dir.

små gaver

Formann

utfordring

«channel stuffing»

veldedige formål

veldedighetsgaver

veldedighet

valg

valg

borgerskap

klinisk utprøver

klinisk studie

klinisk undersøkelse

klinikere

Retningslinjer for forretningsatferd

Retningslinjer

samarbeid

samleobjekter

samlinger

forpliktelse

kommunikasjon

samfunn

samfunnsgrupper

samfunnsengasjement

konkurrere

konkurranse

konkurranselover

konkurrentinformasjon

konkurrenter

datamaskin

bekymringer

konfidensiell informasjon

konfidensialitet

interessekonflikt

samtykke

forbruker

kontakter

beredskap

arbeidsavtale

avtalebetingelser

kontraktører

bidrag

kjerneverdier

korrigerende tiltak

korrupsjon

kostnader

forfalskning

Gaver/oppmerksomheter

kreativitet

kulturelle oppmerksomheter

kultur

kundeinformasjon

kunde

kunder

farlige arbeidsforhold

datasikkerhet

data

bedrag

beslutningstakende AID

beslutningstakende verktøy

beslutningstaking

beslutningstaking

med informasjon

verdighet

middag

disiplinærtiltak

fremlegging

rabatter

diskriminering

avveksling

mangfold

leger

gaver /donasjoner

behørig aktsomhet

opplæringselementer

elektronikk

ansatte

vedvarende

energi

underholdning

miljø

likestilling

lik

utstyr

etisk atferd

etiske forventninger

etiske standarder

etikk

bevis

utestenging

forvente

forventninger

utgifter

ekspertise

eksportkontroller

eksport

rettferdig balanse

rettferdig praksis

rettferdig markedsverdi

rettferdig

rettferdighet

familie

FCPA

FDA

regnskapsbøker

økonomiske resultater

FMV

fokus

Food, Drug, and Cosmetic Act (lov om matvarer, narkotika og kosmetikk)

Foreign Corrupt Practices Act (lov mot korrupsjon i fremmende land)

bedrageri

venner

kjønn

gaver

rapportere i god tro

godbiter

offentlige etater

offentlige helsetilbud

embetsmenn

myndigheter

veiledning

trakassering

hard behandling

Forhold helsepersonell-pasient

helsepersonellekspertise

Helsepersonell

helsepersonell

helsetjenester

helseutfall

helse

hjelp

ærlig

ærlighet

gjestfrihet

slik bruker du eBok

Personalavdelingen

Personalavdelingen

importkontroller

import

utilbørlig påvirkning

forbedre

insentiv

inkludert

inkludering

selvstendig oppdragstaker

uavhengig skjønn

informert samtykke

innovere/skape noe nytt

innovasjon/nyskaping

nyskapende

innsidehandel

forsikringsselskaper

integritet

intellektuell eiendom

samhandlende/interaktive funksjoner

interessegrupper

interesser, privat

internregister

trussel

lagerbeholdninger

etterforskning/undersøkelse

utprøvere

IP

skjønn/dømmekraft

kickback

merking

arbeid

laboratoriepersonell

bærbar datamaskin/laptop

lover

ledelse

gå foran som et godt eksempel

ledende

juridisk avdeling

lovlig/juridisk

brev fra formann & adm.dir.

livreddende

tap

lunsj

leder

produksjon

marginer

måltider

medisinsk beslutning

Miles D. White

misbruk

dempe/motvirke/lindre

formildende

penger

månekaker

naturlige ressurser

navigere

ikke-offentlig informasjon

notisblokker

sykepleiere

OEC-kontakter

OEC

off-label-markedsføring

off-label (bruk uten myndighetsgodkjenning)

Office of Ethics and Compliance (Kontoret for etikk og samsvar)

tjenestepersoner

on-label-markedsføring

on-label (bruk med myndighetsgodkjenning)

åpenhet

muligheter

resultater/utfall

eierskap

pasienter

betaling

penner, blyanter

personer/mennesker/folk

personlig vinning

personlig helseinformasjon

personopplysninger

personlig interesse

farmasøyter

PHI

leger

pioner/banebrytende

policyer

politiske kandidater

politiske bidrag

muligheter

fordommer/forbehold

gaver

prisrapportering

prisfastsettelse

personvern

private interesser

prosedyrer

produktmerking

produkter

faglig skjønn

fremme/markedsføre

markedsføring

vern/beskyttelse

folkehelse

offentlige uttalelser

kjøp/innkjøp

kvalitet

spørsmål

R&D

rase

legge frem problemer

anbefale

registre

resirkulering/gjenvinning

forskrifter

tilsynsmyndigheter

regulerende

forhold

restitusjon/problemløsning/utbedring/tiltak

påminnelseselementer

fornybar energi

rapport/rapportere

rapportering

omdømme/rykte

forespørsel om forslag

forskning/utprøving

forskere/utprøvere

ressurser

respekt

ansvar

ansvarlig

resultater

gjengjeldelse/represalier

RFP

risiko

regler

trygg

sikkerhet

salg

salgsbetingelser

sanksjoner

Sarbanes-Oxley

vitenskap

vitenskapelig forskning

verdipapirer

sikkerhet

selge

selger/selge

delt ansvar

SOS

innkjøp/forsyning

si fra

si fra

enkel/ukomplisert

studier

studieresultater

studie

suksess

veileder/overordnede/tilsynsperson

leverandørinformasjon

forsyninger

bærekraftig utvikling

talent

teknologi

anbud

avskjedigelse/opphør

avskjediger

salgsbetingelser

tyveri

fra ord til handling

ord/tone

verktøy

handelspraksis

handelsforskrifter

forretningshemmeligheter

handel

åpenhet/innsyn

prøve

små gaver

sannferdig

opplæring/veiledning

U.K. Bribery Act (britisk lov mot bestikkelse)

U.S. Foreign Corrupt Practices Act (amerikansk lov mot korrupsjon i fremmende land)

U.K. Bribery Act (britisk lov mot bestikkelse)

uautorisert fremlegging

uetisk

urettferdig

utrygge arbeidsforhold

utrygg

U.S. Foreign Corrupt Practices Act (amerikansk lov mot korrupsjon i fremmende land)

verdier

overtredelse/brudd

fraskrivelse

avfallsreduksjon

avfall

velkommen

velvære

hvorfor

arebeidsplass

avskrivninger

Side

Forside

Veiledningsside

Du vil kanskje ikke kunne se eller få tilgang til alle funksjonene i eBok med din nåværende nettleser.\n\nKlikk på OK for å se en pdf-versjon av retningslinjene, eller klikk på Avbryt for å fortsette til eBok.

INNHOLD
Andre viktige ressurser
I DENNE SEKSJONEN
Sjekk vår interaktive beslutningstakende AID: abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx
Det er opp til hver enkelt av oss å bygge opp vårt selskap og vår merkevare ved at vi selv holder oss til de høyeste etiske standarder.
Dessuten er hjelp alltid tilgjengelig for å sikre at man forstår kravene i disse retningslinjene. Generell assistanse og kontaktinformasjon for personell i ditt lokale eller regionale kontor for etikk og samsvar er tilgjengelig på OEC-nettstedet. (abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance).
Vi må erkjenne den globale innvirkningen av våre handlinger og våre beslutninger.
Vi tilbyr eller skaffer aldri noe som helst som direkte eller indirekte er til fordel for noen person for å sikre en forretningsmessig fordel.
Disse retningslinjer gjelder for alle funksjonærer og ansatte i Abbott over hele verden.