Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode van Abbott

 • Introductie

  1. Hoe gebruikt u dit e-boek
  2. Brief van de CEO
 • Onze gedragscode in actie

  1. Eerlijkheid, redelijkheid en integriteit
  2. Besluitvorming
 • Onze klanten

  1. Patiënten en consumenten
  2. Oordeel professionele zorgverlener
 • Onze producten

  1. Productkwaliteit
  2. Productpromotie
 • Vergroten van wetenschappelijke kennis

  1. Innovatie
  2. Vergroten van wetenschappelijke kennis
 • Onze mensen

  1. Samenwerking
  2. Onze relatie met elkaar
  3. Zorgen melden
  4. Gelijke kansen
  5. Eerlijke behandeling
  6. Werkomgeving
 • Onze gemeenschappen

  1. Maatschappelijke betrokkenheid
  2. Verantwoordelijkheid voor het milieu
  3. Politieke bijdragen
 • Hoe we werken

  1. Eerlijke behandeling
  2. Belangenverstrengeling voorkomen
  3. De bedrijfsmiddelen en reputatie van Abbott beschermen
  4. Vertrouwelijke informatie
  5. Anti-omkoping
  6. Geschenken, maaltijden en amusement
  7. Nauwkeurige zakelijke verslaglegging
  8. Naleving van wetgeving
  9. Eerlijke concurrentie
  10. Toepasselijkheid
  11. Vrijstellingen en wijzigingen

Vrijuit spreken

Wij hebben verschillende kanalen waarlangs u vragen kunt stellen en problemen kunt aankaarten. Bezoek voor meer informatie over ons rapporteringsprogramma http://speakup.abbott.com.

Vragen stellen

Als u een vraag hebt over uw specifieke verplichtingen, neem dan contact op met uw manager, OEC, HR of de juridische afdeling.

Problemen aan de kaak stellen

Bezoek onze meertalige Ethics and Compliance Helpline (hulplijn voor ethiek en naleving) die wereldwijd 24/7 bereikbaar is om uw zorgen over een mogelijke schending van de waarden en gedragsnormen van ons bedrijf te uiten.

U kunt ook een e-mail sturen naar investigations@abbott.com om een mogelijke schending te melden.

U zult af en toe met situaties te maken krijgen waarin het moeilijk zal zijn om de juiste koers te bepalen. Ons besluitvormingshulpmiddel (AID) zal u helpen de juiste vragen te stellen om een aanpak te bepalen die de waarden van Abbott ondersteunt.

Klik op AID (BIB) hierboven om te beginnen.

A
I
D
Assess (beoordeel)

Assess (beoordeel)

aanpak

Impact

Evalueer de mogelijke

Impact

Decide (beslis)

Decide (beslis)

Is het legaal?

NEE

?

JA

Uw handeling kan ernstige gevolgen hebben voor uzelf en het bedrijf. Ga niet verder.

Neem contact op met de juridische afdeling voor advies.

Voldoet het aan het beleid van Abbott?

NEE

?

JA

Uw handeling kan ernstige gevolgen hebben voor uzelf en het bedrijf. Ga niet verder.

Check het OEC-beleid en de -procedures, vraag het aan uw manager, of neem contact op met OEC.

Is het in lijn met de waarden en cultuur van Abbott?

NEE

?

JA

Uw handeling kan ernstige gevolgen hebben voor uzelf en het bedrijf. Ga niet verder.

Check de waarden en cultuur van Abbott (beschikbaar op het intranet van Abbott).

Welk effect zal dit op de patiënten en consumenten van Abbott hebben?

VOLGENDE

Neem even de tijd om te overwegen of hun belangen overeenkomen met die van het bedrijf. Zodra u klaar bent, klikt u op doorgaan.

Zou dit de reputatie van Abbott kunnen beïnvloeden?

VOLGENDE

Zou u zich zorgen maken als dit op het nieuws of in de krant zou komen?

Zou dit een impact kunnen hebben op de andere belanghebbenden van Abbott?

VOLGENDE

Als u er zeker van bent dat uw beslissing de belangen van alle belanghebbenden dient, ga dan verder.

Als u nog steeds niet zeker bent van de juiste aanpak, spreek dan met uw manager, het Office of Ethics and Compliance, Human Resources en/of de juridische afdeling.

Introductie

Abbott

Zakelijke gedragscode

Hoe gebruikt u dit e-boek

Hoe...

Van scherm naar scherm gaan

Klik op de pijlen vooruit en terug (of, als u een tablet gebruikt, gewoon naar links of rechts vegen).

Snel vooruit- of terugspringen

Verplaats de schuifbalk aan de onderkant van het scherm.

De interactieve functies gebruiken

De inhoudsopgave bekijken

Sleutelwoorden en uitdrukkingen opzoeken

Besluitvormingshulpmiddel (AID) bekijken

Een vraag stellen of een probleem melden

Zoek antwoorden op veelgestelde vragen

Kom meer over een onderwerp te weten (Opmerking: sommige snelkoppelingen zijn alleen beschikbaar binnen het Abbott-netwerk.)

Brief van de CEO

1/62

Geachte collega,

Ons doel als bedrijf is even eenvoudig als belangrijk: we zijn hier om de dingen beter, duidelijker en eenvoudiger te maken.

We creëren levensveranderende gezondheidstechnologieën die mensen helpen een beter en volwaardiger leven te leiden. Het is een voorrecht om dit werk te doen - en we moeten het doen op een manier die voldoet aan de nobelheid van ons doel, met de hoogste en meest ethische manier van zakendoen.

Om ons allemaal te helpen dit te doen, hanteert Abbott een sterke zakelijke gedragscode. Onze Code bevat onze waarden en onze principes, zodat elke Abbott-persoon over de hele wereld de verwachtingen en vereisten begrijpt die richting geven aan de acties die we namens Abbott ondernemen.

Brief van de CEO

2/62

De fundamentele boodschap van de Code is duidelijk: het is aan ons, als mensen van Abbott, om ons aan de hoogste normen te houden, onze beste idealen na te leven en ons bedrijf te allen tijde met de grootst mogelijke integriteit te laten functioneren. Onze Code is er om ons daarbij te helpen en om ons meest waardevolle bezit als organisatie – onze reputatie - te beschermen.

Bedankt dat u onze Gedragscode zorgvuldig hebt bestudeerd, voor het gebruik ervan om u te helpen de beste beslissingen te nemen in uw belangrijke werk, en voor alles wat u moet doen om Abbott het geweldige en goede bedrijf te maken dat het is.

Met vriendelijke groet,

Robert B. Ford

Chief Executive Officer

Onze gedragscode in actie


De belofte van ons bedrijf zit in de kansen die ons werk biedt voor de gezondheid en het leven, en we brengen deze belofte in de praktijk door de dingen die we elke dag doen

Eerlijkheid, redelijkheid en integriteit

4/62

Eerlijkheid, redelijkheid en integriteit

Iedereen die voor Abbott werkt – op alle niveaus in de organisatie – is er zelf voor verantwoordelijk de Abbott-kernwaarden (Baanbrekend werk verrichten, Resultaten behalen, Zorgzaam zijn en Volhouden) te handhaven en met eerlijkheid, redelijkheid en integriteit te werken. Het succes van Abbott op de lange termijn is afhankelijk van de keuzes die we elke dag maken. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat wij begrijpen hoe deze gedragscode op ons werk en onze besluitvorming van toepassing is, dat wij altijd volgens deze gedragscode werken, en dat wij ervoor zorgen dat deze gedragscode toegepast wordt door anderen die namens Abbott werken. De kern van de gedragscode is eenvoudig: het is aan ieder van ons, als medewerkers van Abbott, om ons bedrijf en ons merk uit te bouwen, door onszelf aan de hoogste ethische normen te houden en door eerlijk, redelijk en met integriteit te handelen.

Besluitvorming

5/62

Besluitvorming

Abbott is een wereldwijd bedrijf. We doen zaken in meer dan 150 landen over de hele wereld en onze medewerkers zijn ingezetenen van veel landen met diverse culturen en overtuigingen. We moeten realiseren dat onze acties en besluitvorming een wereldwijde impact hebben en beseffen dat Abbott veel wetten, verordeningen en andere vereisten dient na te leven die kunnen verschillen per land waarin wij opereren.

Besluitvorming

6/62

Iedereen zal van tijd tot tijd met situaties geconfronteerd worden waarin het moeilijk zal zijn de juiste koers voor een nieuwe situatie te bepalen. Er wordt van iedereen verwacht dat zij de principes zullen begrijpen die deze gedragscode vertegenwoordigt, samen met het beleid en de procedures van Abbott die op ons werk van toepassing zijn. Er zijn veel extra bronnen voor advies en begeleiding beschikbaar binnen Abbott, waaronder:

 • Collega's
 • Managers en supervisors
 • Het Office of Ethics and Compliance (bureau voor ethiek en naleving)
 • Human Resources (personeelszaken)
 • De juridische afdeling

Deze bronnen kunnen helpen bij het nemen van beslissingen. Ons besluitvormingshulpmiddel (AID) is ook beschikbaar om kwesties te helpen uitwerken, wanneer de beste koers niet meteen duidelijk is. Dit hulpmiddel geeft de mogelijkheid om beter na te denken over alternatieven voor, en de gevolgen van, de besluiten waar we in ons werk mee geconfronteerd kunnen worden.

Daarnaast is er altijd hulp beschikbaar om ervoor te zorgen dat de vereisten van deze gedragscode begrepen worden. Algemene hulp en contactinformatie voor het personeel van uw lokale of regionale Office of Ethics and Compliance is beschikbaar op de OEC website.

Onze klanten


We verbeteren de gezondheid van patiënten, consumenten en gemeenschappen

Patiënten en consumenten

8/62

Wij geven prioriteit aan de gezondheid en het welzijn van patiënten en consumenten.

We hebben een passie voor het helpen van mensen om een gezonder leven te leiden. We hebben iedere dag de kans om door ons werk het leven van mensen te verbeteren en een gezondere samenleving te creëren. De zorg voor mensen is de basis voor alles wat wij doen en het is tegelijkertijd een enorm voorrecht en een grote verantwoordelijkheid.

Oordeel professionele zorgverlener

9/62

Wij respecteren de expertise van professionele zorgverleners die advies geven over behandelingsmogelijkheden en een gezonde levensstijl.

Professionele zorgverleners, zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen, onderzoekers of laboratoriumpersoneel, moeten, op basis van hun opleiding en expertise, hun onafhankelijke oordeel gebruiken om over de beste zorgaanpak voor hun patiënten te beslissen. We zetten ons in om samen te werken met professionals in de gezondheidszorg om hen tijdige en accurate informatie te geven, die hen kan helpen bij het nemen van beslissingen en het geven van advies aan hun patiënten. We kunnen onze missie van het ondersteunen van de gezondheid alleen bereiken door middel van een daadwerkelijk gezamenlijke aanpak.

Onze producten


Abbott's positieve reputatie wordt verdiend door consequent kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.

Productkwaliteit

11/62

Wij produceren en leveren veilige, effectieve producten die mensen vertrouwen.

Wij streven ernaar om in ons hele bedrijf het hoogste kwaliteitsniveau te handhaven. Deze inspanning begint met de inkoop van materialen en het produceren van onze producten en is een integraal onderdeel van de manier waarop we onze producten op de markt brengen, verkopen en aanleveren, inclusief via onze zakelijke partners - het leveren van een hoge kwaliteit is continu noodzakelijk.

Productkwaliteit

12/62

Bij alles wat we doen staat onze betrokkenheid bij de gezondheid en de veiligheid van de mensen die onze producten gebruiken altijd voorop.

We zijn er op toegespitst om problemen met de veiligheid van producten tijdig te identificeren, te evalueren en op te lossen. Wij geven professionals in de gezondheidszorg en instellingen de informatie die ze nodig hebben om de producten van Abbott veilig en effectief te kunnen gebruiken, en we communiceren met de toezichthoudende of volksgezondheidsinstellingen wanneer er zich potentiële veiligheidsrisico's voordoen.

We nemen maatregelen om namaak, illegaal misbruik en diefstal van onze producten te voorkomen. Wij voldoen aan alle geldende handelsregels, zoals export- en importcontroles, die door de overheden vanwege buitenlands beleid en nationale veiligheid zijn uitgevaardigd. Handelsregels zijn o.a. sancties, beperkingen van de export van bepaalde producten en een verbod op het zaken doen met bepaalde personen, groepen of entiteiten.

Productpromotie

13/62

Wij promoten en verkopen onze producten op een eerlijke en integere wijze.

Onze verklaringen over onze producten, in alle materialen en communicatie, zijn evenwichtig, waarheidsgetrouw en in overeenstemming met het goedgekeurde label. Door het promoten van onze producten, geven we informatie die overeenkomt met wetenschappelijk bewijs, toonaangevende medische praktijken en de goedgekeurde etiketteringsvoorschriften van het product in de landen waar wij actief zijn.

Productpromotie

14/62

We promoten onze producten voor het doel waarvoor zij bestemd en goedgekeurd zijn.

De activiteiten van Abbott voldoen aan de wettelijke licenties en goedkeuringen die we van overheidsinstellingen verkrijgen, zoals Ministeries van Volksgezondheid of Food and Drug autoriteiten, om farmaceutische producten, medische apparatuur en andere producten te kunnen promoten, verkopen en importeren. Wij voldoen aan de wet- en regelgeving van ieder land dat bepaalt hoe, waar en wanneer we onze producten mogen promoten, zoals bijv. de Amerikaanse Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Wij handhaven en volgen intern beleid en procedures die ontworpen zijn om ervoor te zorgen dat er voldaan wordt aan deze vereisten en aan programma's voor de gezondheidszorg van overheden.

Vergroten van wetenschappelijke kennis


We ontwikkelen wetenschap, technologie en productinnovatie om aan een gezondere toekomst te werken.

Innovatie

16/62

We innoveren en verbeteren oplossingen voor de gezondheidszorg en productinnovaties, om resultaten voor de gezondheid over de hele wereld te kunnen verbeteren.

We voorzien in menselijke behoeften door baanbrekende innovatieve behandelingen en producten, levensreddende medische apparatuur en nieuwe benaderingen voor het managen van de gezondheid. We ontwikkelen toonaangevende wetenschap, technologie en productinnovaties om verbeteringen in de gezondheid te bevorderen. Een goede gezondheid is de sleutel waarmee onze klanten hun volledige potentieel optimaal kunnen benutten. Wij ondersteunen het streven naar gezondheid van patiënten en consumenten gedurende hun leven en leveren innovatieve producten die ontworpen zijn om mensen te helpen de meest gezonde en zo compleet mogelijke levens te laten leiden. Wij richten ons op productinnovatie die het levens ten goede kan veranderen.

Innovatie

17/62

We stimuleren een cultuur van innovatie, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en plannen voor onvoorziene omstandigheden.

Onze niet aflatende drang naar innovatie en nieuwe mogelijkheden is niet zonder risico. Ondanks het feit dat wij weloverwogen risico's nemen die overeenkomen met deze gedragscode en ons beleid, moeten we ons altijd inspannen om risico's vooraf te voorkomen, mogelijke uitkomsten overwegen en dienovereenkomstig plannen.

Vergroten van wetenschappelijke kennis

18/62

We doen onderzoek om objectieve, accurate gegevens te verkrijgen en aan te bieden om de wetenschappelijke kennis te verbeteren.

We doen onderzoek om de wetenschappelijke kennis achter onze producten te verbeteren: voor het ontwikkelen van nieuwe producten, voor het verbeteren van bestaande behandelingen en om zorgpraktijken verder te ontwikkelen.

Vergroten van wetenschappelijke kennis

19/62

Wanneer wij onderzoek doen, zullen wij deelnemers aan het onderzoek met waardigheid en respect behandelen, en hen tegen onnodige risico's beschermen. Wij zorgen ervoor dat patiënten die aan onderzoek deelnemen, de aard en het doel van het onderzoek en de daaraan verbonden risico's begrijpen. Geïnformeerde toestemming verkrijgen van deelnemers aan het onderzoek is een essentieel onderdeel van ons onderzoeksproces.

Wij hechten waarde aan transparantie in wetenschappelijk onderzoek en zullen niet proberen om de uitkomst van onderzoek of rapporten die door klinische onderzoekers of andere onderzoekers gecreëerd zijn op ongepaste wijze te beïnvloeden. Wij realiseren ons hoe belangrijk het is dat de gegevens uit onderzoek en aanverwante analyses accuraat zijn. We hebben ons gecommitteerd aan het op een tijdige en accurate wijze verstrekken van de onderzoeksresultaten met betrekking tot onze producten, ongeacht of de resultaten positief of negatief zijn.

Wanneer er namens Abbott onderzoek uitgevoerd of gepubliceerd wordt, selecteren we partners met een sterke medische en wetenschappelijke achtergrond. We hanteren hoge normen voor deze partners, zoals de verwachting dat onderzoekers hun relatie met Abbott op een passende wijze aangeven. Wanneer we bij onderzoeken en ontwikkelingswerk met andere wetenschappers en artsen samenwerken, maken wij financiële of andere relaties volledig openbaar.

Onze mensen


Wij beschouwen onze verschillende perspectieven als een bron van kracht.

Samenwerking

21/62

We koesteren een cultuur van openheid en realiseren ons dat verscheidenheid aan gedachten en samenwerking innovatie stimuleren.

Wij omarmen diversiteit omdat wij van mening zijn dat dit creativiteit, innovatie en energie genereert. We begrijpen dat om het verschil te kunnen maken en om aan een groot aantal continu veranderende gezondheidsbehoeften te kunnen voldoen, er een niet-aflatend elan en een gezamenlijke aanpak nodig is, en dat er naar onze collega's geluisterd moet worden en ervoor gezorgd moet worden dat alle stemmen worden gehoord.

Onze relatie met elkaar

22/62

Onze relatie met elkaar

Wij zijn er allemaal verantwoordelijk voor om onze waarden elke dag na te leven. Door ethisch gedrag te laten zien en te ondersteunen, hebben wij een positieve invloed op de cultuur van Abbott. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat wij begrijpen hoe deze gedragscode op ons werk van toepassing is en op de functie die we in het bedrijf hebben.

Managers en supervisors, als leidinggevenden in de organisatie, moeten laten zien dat zij bijzonder aan onze waarden gecommitteerd zijn en dienen het goede voorbeeld te geven. Zij moeten ethisch gedrag van werknemers altijd bevorderen en ondersteunen. Managers moeten er mede voor zorgen dat werknemers hun verantwoordelijkheden begrijpen voor wat betreft het naleven van deze gedragscode en een werkcultuur bevorderen waarin werknemers zich op hun gemak voelen om vragen te kunnen stellen en hun bezorgdheid kunnen uiten zonder bang te hoeven zijn voor represailles.

Zorgen melden

23/62

We stellen vragen wanneer werkgerelateerde keuzes of acties onduidelijk of niet juist zijn, en we spreken ons uit tegen, en melden, eventuele overtredingen van deze gedragscode.

Iedereen is er zelf verantwoordelijk voor om vragen te stellen wanneer we het gevoel hebben dat aanwijzingen onduidelijk zijn en van iedereen wordt gevraagd om vermoedelijk onethisch zakelijk gedrag, schending van deze gedragscode of schending van ons beleid of procedures te melden.

Vragen stellen, problemen melden en actief duidelijkheid proberen te krijgen over onze keuzes of acties, helpt ons bij het identificeren en effectiever voorkomen van problemen. Wanneer u twijfelt over de juiste keuzes, acties of mogelijke schendingen vraag het dan aan een manager of het Office of Ethics and Compliance.

Zorgen melden

24/62

Managers en supervisors hebben een fundamentele verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven en ervoor te zorgen dat werknemers de gedragscode begrijpen en dat zij zich er aan houden. Iedereen in een leidinggevende functie heeft een grotere verantwoordelijkheid voor het begrijpen en communiceren van de verwachtingen van Abbott en moet contact opnemen met het Office of Ethics and Compliance m.b.t. mogelijke schendingen van de gedragscode.

Alle meldingen van mogelijke schendingen van de gedragscode zullen serieus genomen en op de juiste manier afgehandeld worden door middel van follow-up maatregelen, zoals onderzoek, bemiddeling en waar nodig corrigerende maatregelen om problemen te verhelpen, van fouten te leren en herhaling te voorkomen. De Ošce of Ethics and Compliance zal leiding geven aan ieder onderzoek naar mogelijke schendingen van de gedragscode. U moet niet zelfstandig een onderzoek uitvoeren. Iedereen is verplicht om mee te werken aan, en geheimhouding te bewaren over, dergelijke onderzoeken.

Corrigerende acties met betrekking tot schendingen van de gedragscode kunnen o.a. disciplinaire maatregelen zijn (tot en met ontslag) of juridische stappen wegens:

 • Goedkeuring van of deelname aan een schending;
 • Weigering mee te werken aan het onderzoek van een vermeende schending;

Zorgen melden

25/62

 • Falen van de supervisor van een overtreder om een schending te bespeuren en te melden, als een dergelijke schending het gevolg is van onvoldoende supervisie of het ontbreken van toezicht;
 • Een probleem melden dat willens en wetens onjuist is, of bedoeld is om te bedreigen, te intimideren of wraak te nemen op iemand die met Abbott geassocieerd wordt;
 • Represailles, zoals iemand intimideren, bedreigen, lastigvallen of kwaad spreken over iemand die een schending of mogelijke schending te goeder trouw gemeld heeft.

Het is nooit aanvaardbaar wraak te nemen op iemand die zijn bezorgdheid uit over de vraag of zakelijke activiteiten in overeenstemming zijn met de gedragscode. Vermeende represailles moeten aan het Office of Ethics and Compliance of aan Human Resources gemeld worden.

Onze toewijding aan het werk dat we doen zet ons ertoe aan om niet alleen de wetten na te leven die voor ons werk gelden, maar ook de ethische verplichtingen in acht te nemen die verwacht worden van een leidinggevende in een bedrijf als het onze.

Gelijke kansen

26/62

Wij zorgen voor gelijke kansen voor alle medewerkers.

Wij baseren personeelsbesluiten op bedrijfsbehoeften, vaardigheden, ervaring en relatieve werkprestaties. Abbott verbiedt discriminatie op grond van ras, huidskleur, religie, geloofsovertuigingen, leeftijd, geslacht, nationaliteit, gender-identiteit of expressie, seksuele geaardheid, handicap, burgerlijke staat, veteraan of militaire status, genetische of burgerlijke status, of iedere andere wettelijk beschermde status. We houden ons aan de wetten die een impact hebben op onze relatie met onze medewerkers over de hele wereld.

Eerlijke behandeling

27/62

Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat iedereen die bij Abbott werkt zich welkom en ondersteund voelt en geïnspireerd is om succesvol te zijn.

Abbott zorgt voor en is bezorgd voor de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers wereldwijd. Iedereen die bij Abbott werkt moet een professionele omgeving ervaren, zonder intimidatie en pesterijen. Abbott moedigt input van de werknemers aan over manieren waarop de inclusieve en gevarieerde sfeer van de werkplekken verbeterd kan worden en bevordert een werkplek zonder storend gedrag van medewerkers.

Eerlijke behandeling

28/62

Wij behandelen iedereen met respect en waardigheid.

Ons respect voor mensen wordt geïllustreerd door wat we doen en hoe we iedereen behandelen waarmee we tijdens ons werk te maken krijgen. Om aan onze verplichtingen ten opzichte van elkaar te voldoen, en om getalenteerde mensen van over de hele wereld aan te trekken, te cultiveren en te behouden, is het cruciaal om een werkomgeving te hebben die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, respect en de principes in deze gedragscode. We moeten anderen rechtvaardig behandelen en niet door manipulatie, onjuiste voorstelling van zaken of door zaken achter te houden misbruik van anderen maken.

Werkomgeving

29/62

Wij zorgen ervoor dat werknemers en anderen die voor ons werken, dit veilig en in de juiste omstandigheden kunnen doen.

Ongevallen en onveilige situaties moeten onmiddellijk aan het management worden gemeld. We nemen ook maatregelen om illegale en ongepaste arbeidsomstandigheden, en wrede of onmenselijke behandeling te voorkomen en te verbieden, in verband met onze zakelijke activiteiten over de hele wereld.

Onze gemeenschappen


Wij scheppen vertrouwen in Abbott als ingezetene van iedere lokale gemeenschap en de wereld.

Maatschappelijke betrokkenheid

31/62

We streven door middel van onze producten en ons werk naar het bevorderen van gemeenschapswelzijn.

We hebben een aanzienlijke staat van dienst in het ondersteunen van de gemeenschappen waarin wij wonen en werken. Wij zijn van mening dat gemeenschappen door middel van een goede gezondheid uitstekend kunnen gedijen. Via onze activiteiten, zakelijke relaties en ondersteuning van maatschappelijke groeperingen en charitatieve doelen geven wij iets aan onze gemeenschappen en onze buren terug. In grote en kleine gemeenschappen, overal waar we zakendoen, heeft Abbott als doel een positief en blijvend verschil in de levens van mensen te maken.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

32/62

We houden ons bezig met duurzame ontwikkelingen en proberen onze impact op het milieu zo klein mogelijk te maken.

We hebben ons toegewijd aan het minimaliseren van onze wereldwijde impact op het milieu, van het verantwoordelijk inkopen van grondstoffen tot het produceren, distribueren en gebruiken van onze producten.

We nemen maatregelen om ons gebruik van energie en andere natuurlijke grondstoffen te verminderen. Wij ondersteunen projecten op het werk en in onze gemeenschappen die energie uit duurzame bronnen genereren. We zoeken naar manieren om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen, zoals afvalvermindering en recycling en andere activiteiten om milieurisico's te beperken. Wij houden ons aan de milieuwetgeving en regelingen die op onze activiteiten van toepassing zijn.

Politieke bijdragen

33/62

Wij moedigen toepasselijke betrokkenheid in het politieke proces aan en ondersteunen betrokkenheid binnen de gemeenschap.

Abbott werkt om openbaar beleid te ondersteunen dat overeenkomt met onze missie en waarden en kan, waar toepasselijk, politieke kandidaten of belangengroepen ondersteunen. De wetten die van toepassing zijn op politieke steun van bedrijven zijn gecompliceerd, het is dus belangrijk dat financiële bijdragen van Abbott en andere bijdragen namens Abbott alleen na overleg met de juridische afdeling worden gedaan.

Hoe we werken


We werken op een verantwoordelijke manier en in overeenstemming met de waarden van Abbott samen .

Eerlijke behandeling

35/62

We doen zaken op een ethische en eerlijke wijze en streven ernaar om te doen wat we beloven, in alle aspecten van ons werk.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en besluitvorming binnen onze functies en verantwoordelijkheden.

In al onze professionele interacties, met alle mensen waar we tijdens ons werk mee te maken krijgen – collega's, klanten, leveranciers, professionele zorgverleners, concurrenten en anderen - moeten we eerlijk en open zijn over hoe Abbott zaken doet. Dit beginsel van eerlijk zakendoen is van cruciaal belang.

Belangenverstrengeling voorkomen

36/62

We pakken belangenverstrengeling aan en lossen deze op voordat we verder gaan.

Een belangenverstrengeling ontstaat wanneer de particuliere belangen van een werknemer van Abbott de belangen van Abbott verstoren, of lijken te verstoren. Zakelijke beslissingen moeten gebaseerd worden op de behoeften van Abbott, in plaats van mogelijk persoonlijk gewin of de belangen van familie of vrienden. Het wordt van iedereen verwacht dat men het gezond verstand gebruikt en situaties uit de weg gaat die tot een daadwerkelijk belangenconflict kunnen leiden of op een belangenconflict kunnen lijken.

Als tegenstrijdige acties, belangen of relaties het moeilijk maken om uw werk objectief en doeltreffend uit te voeren, of als u, of een familielid, ongepast persoonlijk voordeel kan behalen als gevolg van een functie bij of een relatie met Abbott, dan moet u de potentiële belangenverstrengeling volgens de richtlijnen voor belangenconflicten van Abbott bekendmaken en uzelf aan situaties onttrekken waar de belangenverstrengeling uw zakelijk oordeel kan beïnvloeden.

Belangenverstrengeling voorkomen

37/62

Bij het nemen van beslissingen in verband met ons werk, plaatsen we de belangen van Abbott boven persoonlijke belangen.

De belangen van de hele organisatie moeten in het kader van ons werk prioriteit krijgen boven de belangen van een divisie, een werkgroep of een individu.

Onze functies bij Abbott en kansen, zoals externe zakelijke deals of financiële belangen, die via activiteiten op het werk verkregen kunnen worden, mogen alleen ten behoeve van Abbott en niet voor persoonlijk gewin gebruikt worden. Wij mogen niet met Abbott concurreren of anderen of andere bedrijven helpen om te concurreren. Wanneer er zich kansen voordoen, moet het bevorderen van de belangen van het bedrijf onze prioriteit zijn.

De bedrijfsmiddelen en reputatie van Abbott beschermen

38/62

Wij zorgen op ons werk voor het bedrijf.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de eigendommen van Abbott, van fysieke eigendommen zoals voertuigen en computerapparatuur, tot aan intellectuele eigendommen, bedrijfsgeheimen en kennis, zorgvuldig beschermd en gebruikt worden en dienen ervoor te zorgen dat dit efficiënt en op de juiste manier gedaan wordt. Iedereen dient zijn gezond verstand te gebruiken om ervoor te zorgen dat de eigendommen van Abbott niet verloren, gestolen, misbruikt of verspild worden.

De bedrijfsmiddelen en reputatie van Abbott beschermen

39/62

De reputatie van Abbott is één van haar belangrijkste bezittingen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het verbeteren en beschermen van de reputatie van Abbott. Iedereen is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor gepubliceerde opinies of content of wanneer dit met mensen buiten het bedrijf gedeeld wordt.

Bij externe interacties moeten we ons ervan bewust zijn of wij met Abbott geassocieerd kunnen worden, en moeten wij overwegen in welk licht uitspraken gerelateerd aan uw werk het bedrijf zou kunnen plaatsen. Dit is vooral belangrijk in de context van sociale media waar interacties snel en dynamisch zijn en uitermate zichtbaar kunnen worden. Achteloze communicatie kan een aanzienlijk risico voor de reputatie van Abbott vormen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het gebruiken van zorgvuldige communicatiestrategieën tijdens onze communicatie en voor het beschermen van de vertrouwelijke informatie van Abbott.

Vertrouwelijke informatie

40/62

Wij respecteren en beschermen vertrouwelijke informatie, inclusief persoonlijke informatie.

Vertrouwelijke informatie is één van de meest waardevolle eigendommen van Abbott. Vertrouwelijke informatie is informatie die niet openbaar beschikbaar is en omvat onderzoek en ontwikkelingsprojecten, handelsgeheimen, bedrijfsplannen, productieformules en -processen, contractvoorwaarden van leveranciers of klanten, prijsstellingen, verkoopcijfers, biedingen, offertes, prijsvoorstellen, reacties op aanbestedingen en niet-openbare financiële resultaten, of andere informatie die interessant is voor concurrenten van Abbott of die schadelijk voor Abbott kan zijn als dit openbaar wordt gemaakt.

Iedereen moet er op letten dat vertrouwelijke informatie beschermd wordt en voorkomen dat informatie niet zonder toestemming openbaar wordt gemaakt. Vertrouwelijke informatie mag niet met concurrenten worden gedeeld. Deze verplichtingen kunnen ook nog gelden wanneer men niet meer voor Abbott werkt.

Op dezelfde manier respecteren we de intellectuele eigendomsrechten van anderen en zullen hun vertrouwelijke informatie niet ten onrechte verkrijgen of er misbruik van maken.

Vertrouwelijke informatie

41/62

Misbruik van specifieke vertrouwelijke informatie is wettelijk verboden, zoals bijv. wetgeving waarin handel met voorkennis op basis van niet-openbare informatie wordt verboden. Handel met voorkennis is onethisch en illegaal en we mogen geen aandelen van Abbott kopen of verkopen, of van andere bedrijven die zaken doen of mogelijk zaken doen met Abbott, op basis van dergelijke informatie.

Wij respecteren de privacy van mensen die hun persoonlijke informatie aan ons toevertrouwen, inclusief onze collega's en de mensen die onze producten aanbevelen, voorschrijven en gebruiken. Wanneer wij tijdens het werk persoonlijke informatie verzamelen, informeren wij de mensen wiens informatie wij verzamelen op een correcte wijze over hoe dit gebruikt zal worden en verkrijgen de benodigde toestemming of autorisatie. Wij verkopen geen persoonlijke informatie of verzamelen persoonlijke informatie uit bronnen waarvoor geen toestemming gegeven is.

We beschermen persoonlijke en gevoelige informatie tegen niet-geautoriseerde openbaarmaking en gebruik. Veel locaties hebben een strikte regelgeving die eist dat bedrijven de verzamelde en tijdens het werk gebruikte persoonlijke informatie beschermen, met name voor de meest gevoelige categorieën van persoonlijke informatie.

Anti-omkoping

42/62

Wij zijn actief gekant tegen fraude, omkoping en corruptie. We doen op de juiste manier zaken.

Als patiënten, familieleden en zorgverleners willen wij dat onze artsen, verpleegkundigen en apothekers op basis van hun professionele oordeel de producten en behandelingen aanbevelen die het beste op onze behoeften aansluiten. Patiënten en consumenten moeten kunnen vertrouwen op het onafhankelijke oordeel van hun gezondheidsadviseurs, zonder zich zorgen te hoeven maken dat dit oordeel op ongepaste wijze beïnvloed is door bijvoorbeeld cadeaus van bedrijven die hun producten willen promoten.

Als burgers willen wij dat onze ambtenaren besluiten nemen die in het belang zijn van het publiek. Dergelijke overheidsbesluiten moeten niet op ongepaste wijze beïnvloed worden door bedrijven die hun zakelijke belangen willen promoten door middel van bijvoorbeeld cadeaus voor overheidsfunctionarissen.

Anti-omkoping

43/62

Wanneer wij onze producten promoten en verkopen, informeren wij zorgverleners maar bemoeien wij ons niet met hun onafhankelijke, professionele oordeel. Het is nooit toegestaan om iets aan te bieden of iets te geven waar een ambtenaar, een zorgverlener (zoals een arts, apotheker, verpleegkundige, onderzoeker of laboratoriumpersoneel) of ander persoon, direct of indirect voordeel uit verkrijgt, om iets te verkopen of een zakelijk voordeel voor Abbott te behalen. Het is daarom ook nooit acceptabel om iets van waarde als "beloning" te geven voor oude of bestaande relaties met Abbott.

Anti-omkoping-, anti-corruptie-, en "anti-smeergeld"-wetten zorgen ervoor dat het bijzonder belangrijk is dat wij onze betrokkenheid tonen bij het voorkomen van ongepaste invloed op zakelijke transacties bij al onze interacties. De U.S. Foreign Corrupt Practices Act en andere relevante landelijke wetgeving in deze gebieden zijn mogelijk van toepassing op Abbott's activiteiten over de hele wereld en omkoping is overal illegaal.

Iedereen bij Abbott moet relaties met dienstverleners (zoals distributeurs, consultants, sprekers of promotors) proactief beheren om ervoor te zorgen dat de namens Abbott geleverde diensten volgens onze verwachtingen uitgevoerd worden en aan de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voldoen. We moeten due diligence toepassen bij het selecteren van dienstverleners, de marktwaarde voor diensten betalen en betalingen voor diensten, boetes, kosten en dergelijke nauwkeurig documenteren.

Geschenken, maaltijden en amusement

44/62

Geschenken, maaltijden en entertainment

We stellen grenzen aan geschenken, maaltijden en amusement omdat anti-omkopingsprincipes eisen dat wij nooit iets aanbieden of leveren waardoor iemand direct of indirect voordeel kan behalen in de vorm van het binnenhalen van een zakelijk voordeel. Ons beleid en onze procedures met betrekking tot beperkingen van en rapportage over merkuitingen, geschenken, culturele attenties, maaltijden en gastvrijheid bestaan om ervoor te zorgen dat we geen voordelen geven die een professionele beoordeling in de weg kunnen staan.

Nauwkeurige zakelijke verslaglegging

45/62

We meten prestaties nauwkeurig.

Onze financiële administratie, interne gegevens en documentatie en openbare verklaringen, moeten een nauwkeurige afspiegeling zijn van de substantie en feiten van onze handelingen. Wanneer wij onze successen, falen en de routinematige handelingen meten of beschrijven, moeten de feiten in voldoende context en met adequate ondersteuning weergegeven worden om de ware aard van onze activiteiten of transacties te kunnen begrijpen. Onze financiële gegevens moeten aan de geldende boekhoudkundige normen, wetten en verordeningen voldoen, maar ook aan het beleid, de procedures en controles van Abbott.

Wanneer wij informatie rapporteren, zoals bijv. prijzen of betalingen en waardevolle, aan artsen en andere klanten gegeven artikelen moet de informatie compleet en nauwkeurig zijn. Veel overheden over de hele wereld hebben strikte wetten met betrekking tot prijsrapportage en het rapporteren van bepaalde betalingen aan professionele zorgverleners. Deze wetten helpen om de belastingbetaler te beschermen, die uiteindelijk voor enkele of alle aankopen binnen de gezondheidszorg betaalt. Abbott is vastbesloten om ervoor te zorgen dat we accurate informatie aanleveren, waardoor overheden, verzekeraars en andere belanghebbenden goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Naleving van wetgeving

46/62

Wij houden ons aan alle wetten, verordeningen en vereisten van Abbott die op ons werk van toepassing zijn.

Iedere werknemer van Abbott wordt geacht zich aan alle wetten en het beleid, de procedures, beginselen en normen van Abbott te houden, inclusief deze gedragscode. Dit is een fundamentele vereiste en werkvoorwaarde.

Naleving van wetgeving

47/62

Het beleid en de procedures van Abbott hebben betrekking op belangrijke aspecten van onze bedrijfsactiviteiten, inclusief naleving in de gezondheidszorg, kwaliteit, techniek, douane en handel, financiën, beveiliging, inkoop, personeelszaken en automatiseringssystemen, om te zorgen dat we ons aan de wet-en regelgeving houden die op ons bedrijf van toepassing is. Dergelijke beleidslijnen en procedures stellen ons in staat om activiteiten die niet aan de regels voldoen op te sporen, te corrigeren en te voorkomen.

Als werknemers van een wereldwijd opererend bedrijf moeten we niet vergeten dat de wetten van één land van toepassing kunnen zijn op de manier waarop we in andere landen werken.Wij moeten rekening houden met de vereisten voor iedere locatie en advies inwinnen bij de juridische afdeling of het Office of Ethics and Compliance, wanneer we geconfronteerd worden met een vraag over welke voorschriften van toepassing zijn.

Eerlijke concurrentie

48/62

Wij zorgen ervoor dat alle interacties die we met concurrenten hebben, gepast zijn.

We moeten agressief concurreren om zo goed mogelijk in de behoeften van onze klanten te kunnen voorzien en de waarde voor aandeelhouders te kunnen vergroten.

Eerlijke concurrentie

49/62

We zullen geen overeenkomsten afsluiten of ons met zaken bezighouden die de concurrentie op oneerlijke wijze beperken. We houden ons aan het mededingingsrecht in alle landen waar wij zaken doen. Deze wetten verbieden overeenkomsten die de concurrentie elimineren of ontmoedigen en zijn van toepassing op vele aspecten van ons bedrijf, inclusief relaties met concurrenten, de prijzen en verkoopvoorwaarden voor distributeurs en andere klanten, en marketing en handelspraktijken. Mededingingswetten zijn erg ingewikkeld en straffen voor overtredingen zijn o.a. hoge boetes en zelfs gevangenisstraf. Het is belangrijk dat u zich niet inlaat met enige activiteit die kan worden opgevat als anti-concurrerend en de juridische afdeling of het Office of Ethics and Compliance raadpleegt indien u vragen hebt.

We moeten altijd voorzichtig zijn wanneer wij met concurrenten te maken hebben. U mag geen zakelijke onderwerpen met concurrenten bespreken, zoals prijzen, verkoopvoorwaarden, zakelijke of marketingplannen, marges, kosten, productiecapaciteit, voorraadniveaus of kortingen. U moet contact opnemen met de juridische afdeling of het Office of Ethics and Compliance voor specifiek advies over de wetgeving die betrekking heeft op uw interacties met concurrenten en om eventuele ongepaste gesprekken met concurrenten te melden.

Toepasselijkheid

50/62

Toepasselijkheid

Deze gedragscode is van toepassing op alle functionarissen en werknemers van Abbott, op alle locaties ter wereld waar de divisies en filialen van Abbott actief zijn. Dit document beschrijft de van ons te verwachten acties, inclusief externe entiteiten die namens Abbott optreden, wanneer namens Abbott zaken gedaan wordt; dit is geen arbeidsovereenkomst.

Vrijstellingen en wijzigingen

51/62

Vrijstellingen en wijzigingen

Abbott zal de vrijstellingen van, of wijzigingen van haar gedragscode openbaar maken, voor zover vereist door de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften.

Alleen de Chief Executive Officer (of een speciaal aangewezen functionaris) kan iemand die onder de gedragscode valt vrijstelling geven, met dien verstande dat voor een vrijstelling voor een Executive Officer de goedkeuring vereist is van het auditcomité van de Raad van Bestuur van Abbott.

Hulpmiddelen voor werknemers van Abbott

52/62

Hulpmiddelen voor werknemers van Abbott

Manager of supervisor

Als u vragen hebt over hoe onze zakelijke gedragscode op uw specifieke functie van toepassing is, dan is uw directe manager of supervisor het beste startpunt.

Abbott Corporate Policy Portal (Portaal voor bedrijfsbeleid)

Voor de op ons van toepassing zijnde bedrijfsbeleid en procedures voor het hele bedrijf, ga naar de Abbott Corporate Policy Portal.

Het Office of Ethics and Compliance (OEC/Bureau voor ethiek en naleving)

Het OEC is een bedrijfsmiddel dat beschikbaar is voor uw vragen of opmerkingen over de waarden en gedragsnormen van ons bedrijf.

 • OEC Website - Raadpleeg de OEC-website voor antwoorden op een groot aantal ethische en nalevingsvraagstukken. Het wereldwijde en landspecifieke OEC-beleid en de OEC-procedures van ons bedrijf zijn ook via de website toegankelijk.

Hulpmiddelen voor werknemers van Abbott

53/62

 • OEC Contacten - U wordt aangemoedigd om op ieder gewenst moment contact op te nemen met het OEC voor vragen over ethische kwesties en naleving, of om de bezorgdheid over mogelijke schendingen van onze schriftelijke normen, wetten of voorschriften te bespreken.
  • Corporate OEC - Bel +1-224-667-5210 of stuur een e-mail naar oec@abbott.com met vragen die betrekking hebben op ethische en nalevingskwesties bij Abbott.
  • Afdeling of landelijke OEC - Uw afdelings- of landelijke OEC-vertegenwoordiger kan extra advies over afdelings- of landspecifiek OEC-beleid, procedures en richtlijnen geven.
 • Hulplijn voor ethische en nalevingskwesties - Ga naar onze meertalige Ethics and Compliance Helpline (ethische en nalevingshulplijn) die wereldwijd 24/7 bereikbaar is om uw zorgen over een mogelijke schending van de waarden en gedragsnormen van ons bedrijf te uiten. U kunt ook een e-mail sturen naar investigations@abbott.com om een mogelijke schending te melden.
  • Abbott tolereert geen represailles tegen iemand die iets te goeder trouw over een mogelijke schending van onze schriftelijke normen meldt. Bij elke melding die te goeder trouw gedaan wordt, is anonimiteit toegestaan, wordt er gegarandeerd dat er geen represailles op volgen en wordt het vertrouwelijk afgehandeld.
 • iComply – Ga naar iComply voor naleving-gerelateerde toepassingen en hulpmiddelen die toegespitst zijn op interacties met professionele zorgverleners en organisaties voor de gezondheidszorg, evenals andere organisaties.

De juridische afdeling

Als u vragen heeft over de wetgeving, verordeningen en acceptabele zakelijke praktijken, dan kan de juridische afdeling u hierbij helpen.

Hulpmiddelen voor werknemers van Abbott

54/62

Human Resources (personeelszaken)

Neem voor werknemer-gerelateerde kwesties, zoals bezorgdheid met betrekking tot management en/of andere werknemers, contact op met uw plaatselijke Human Resources vertegenwoordiger.

Andere middelen

U heeft de beschikking over veel andere middelen:

 • Financiële afdeling - Als uw vraag over de boekhouding of financiële zaken gaat, neem dan contact op met uw lokale financiële afdeling.
 • Corporate Audit - Als u specifieke problemen heeft met betrekking tot de boekhouding, interne boekhoudkundige controles, of accountancykwesties, dan dient u deze onmiddellijk aan de afdeling Corporate Audit of het OEC te melden.
 • Abbott Quality and Regulatory (Kwaliteit en regelgeving) - Als u vragen heeft over de kwaliteit en veiligheid van onze producten, neem dan contact op met uw lokale Quality and Regulatory afdeling.
 • Global Environmental, Health en Safety (Wereldwijde milieu, gezondheid en veiligheid) – Neem contact op met een vertegenwoordiger van Global Environmental, Health and Safety als u vragen hebt over een fysieke locatie en mogelijke gevaren.
 • Global Purchasing Services (Wereldwijde inkoopdiensten) - Als u vragen hebt over relaties met leveranciers, neem dan contact op met Global Purchasing Services.

Veelgestelde vragen

55/62

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

56/62

Veelgestelde vragen

57/62

Veelgestelde vragen

58/62

Veelgestelde vragen

59/62

Veelgestelde vragen

60/62

Veelgestelde vragen

61/62

Veelgestelde vragen

62/62

Abbott

waarden van Abbott

ongelukken

aansprakelijkheid

verantwoordelijk

boekhoudkundige principes

accounting

nauwkeurigheid

accuraat

bereiken

vooruitgang

advies

leeftijd

AID/BIB (Beoordeel, Impact, Beslis)

wijzigingen

anti-omkoping

concurrentiebeperkend gedrag

anti-corruptie

anti-smeergeld

anti-trust

optredens

toepasselijkheid

goedkeuring

goedkeuren

vragen stellen

eigendommen

hulp

autorisatie

bod

Raad van bestuur

boeken

merkproducten

ontbijt

omkopingswet

omkoping

zakelijke geschenken

bedrijfsplannen

kopen

zorgen

mobiele telefoon

CEO

chachkies

voorzitter

uitdaging

channel stuffing

goede doelen

donaties goede doelen

donaties doen

keuze

keuzes

burgerschap

klinisch onderzoeker

klinische studie

klinische test

doktoren

zakelijke gedragscode

code

samenwerking

verzamelobjecten

incasso's

verplichting

communicaties

gemeenschappen

gemeenschapsgroepen

maatschappelijke betrokkenheid

concurreren

competitie

mededingingswetgeving

informatie over concurrenten

concurrenten

computer

zorgen

vertrouwelijke informatie

vertrouwelijkheid

belangenverstrengeling

toestemming

consumenten

contactpersonen

onvoorziene gebeurtenissen

arbeidsovereenkomst

contractvoorwaarden

aannemers

bijdragen

kernwaarden

corrigerende handeling

corruptie

kosten

namaak

geschenken

creativiteit

culturele geschenken

cultuur

klantinformatie

klant

klanten

gevaarlijke werkomstandigheden

gegevensbescherming

gegevens

misleiding

besluitvormingshulpmiddel AID

besluitvormingshulpmiddel

besluitvorming

besluitvorming

in detail aangeven

waardigheid

etentje

disciplinaire maatregelen

onthulling

kortingen

discriminatie

onttrekking

diversiteit

doktoren

donaties

due diligence

onderwijsproducten

elektronica

medewerkers

volhouden

energie

amusement

milieu

gelijke kansen

gelijk

apparatuur

ethisch gedrag

ethische verwachtingen

ethische standaarden

ethiek

bewijs

uitsluiting

verwacht

verwachtingen

onkosten

expertise

exportcontroles

export

redelijk evenwicht

eerlijke behandeling

redelijke marktwaarde

redelijk

redelijkheid

familie

FCPA

FDA (Food and Drug Administration)

administratie

financiële resultaten

FMV

focus

Food, Drug, and Cosmetic act (Federale wet inzake voedingsmiddelen, geneesmiddelen en cosmetica)

Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA", de Amerikaanse corruptiewetgeving)

fraude

vrienden

geslacht

cadeaus

te goeder trouw melden

geschenken

overheidsinstanties

gezondheidszorgprogramma's overheid

overheidsfunctionarissen

overheden

advies

pesterijen

wrede behandeling

HCP - patiëntrelatie

HCP expertise

HCP

health care professional / professionele zorgverlener

gezondheidszorgprogramma's

gezondheidsuitkomsten

gezondheid

hulp

eerlijk

eerlijkheid

gastvrijheid

hoe gebruikt u dit e-boek

HR

Human Resources (Personeelszaken)

importcontroles

importeren

ongepaste beïnvloeding

verbeteren

stimulansen/prikkels/bonussen/aansporingen

inbegrepen

inclusie

onafhankelijke aannemer

onafhankelijk oordeel

toestemming met kennis van zaken

innoveren

innovatie

innovatief

handelen met voorkennis

verzekeraars

integriteit

intellectueel eigendom

interactieve functies

belangengroepen

belangen, privé

interne gegevens

intimidatie

voorraadniveaus

onderzoek

onderzoekers

IP

oordeel

smeergeld

etikettering/labeling

werk

laboratoriumpersoneel

laptop

wetten

leiderschap

het goede voorbeeld geven

toonaangevend

de juridische afdeling

juridisch

brief van de Voorzitter & CEO

levensreddend

verlies

lunch

manager

productie

marges

maaltijden

medische besluitvorming

Miles D. White

misbruik

verzachten

verzachtende omstandigheden

geld

maancakes

natuurlijke grondstoffen

navigeren

niet-openbare informatie

kladblokken

verplegers

OEC-contactpersonen

OEC

off-label promotie

off-label

Office of Ethics and Compliance

functionarissen

on-label promotie

on-label

openheid

kansen

uitkomsten

eigendom

patiënten

betaling

pennen, potloden

mensen

persoonlijk gewin

persoonlijke gezondheidsinformatie

persoonsgegevens

persoonlijke belangen

apothekers

PHI

dokters

pionieren

beleid

politieke kandidaten

politieke bijdragen

mogelijkheden

vooroordeel

cadeaus

prijsrapportage

prijsbepaling

privacy

privé-belangen

procedures

productlabeling

producten

professioneel oordeel

promoten

promotie

bescherming

volksgezondheid

openbare uitspraken

aankoop

kwaliteit

vragen

R&D

ras

problemen aan de kaak stellen

aanbevelen

documentatie

recycling

regulering

regelgevende instanties

regelgevend

relaties

sanering

herinneringsitems

duurzame energie

rapporteren

verslaglegging

reputatie

offerteaanvraag

onderzoek

onderzoekers

middelen

respect

verantwoordelijkheid

verantwoordelijk

resultaten

wraak/vergelding

RFP/offerteaanvraag

risico

regels

veilig

veiligheid

verkoop

verkoopvoorwaarden

sancties

Sarbanes-Oxley

wetenschap

wetenschappelijk onderzoek

aandelen

beveiliging

verkoop

verkopen

gedeelde verantwoordelijkheid

SOS

inkoop

vrijuit spreken

vrijuit spreken

eenvoudig

onderzoeken

onderzoeksresultaten

onderzoek

succes

supervisor

leveranciersinformatie

voorraden

duurzame ontwikkeling

talent

technologie

offertes

beëindiging

terminator

verkoopvoorwaarden

diefstal

toon van de top

toon

hulpmiddel

handelspraktijken

handelsregulering

handelsgeheimen

handel

transparantie

proef

kleine geschenken

oprecht

handleiding

Corruptiewetgeving V.K.

Foreign Corrupt Practices Act (Amerikaanse corruptiewetgeving)

UK Bribery Act (corruptiewetgeving V.K.)

ongeautoriseerde openbaarmaking

onethisch

oneerlijk

onveilige werkomstandigheden

onveilig

Foreign Corrupt Practices Act (Amerikaanse corruptiewetgeving)

waarden

schending

vrijstellingen

afvalvermindering

afval

welkom

welzijn

waarom

werkplek

afschrijvingen

Pagina

Voorpagina

Pagina handleiding

U kunt met uw huidige browser mogelijk niet alle functies van het e-boek bekijken of openen.\n\nKlik op 'ok' om een pdf-versie van de gedragscode te bekijken of klik op 'annuleren' om met het e-boek verder te gaan.

INHOUD
Andere belangrijke middelen
IN DIT HOOFDSTUK
Ga voor meer informatie over ons besluitvormingshulpmiddel (AID) naar: abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx
Het is aan ieder van ons om ons bedrijf en ons merk uit te bouwen, door onszelf aan de hoogste ethische normen te houden.
Daarnaast is er altijd hulp beschikbaar om ervoor te zorgen dat de vereisten van deze gedragscode begrepen worden. Algemene hulp en contactinformatie voor het personeel van uw lokale of regionale Office of Ethics and Compliance is beschikbaar op de OEC website (abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance).
We moeten ons de wereldwijde impact van onze acties en besluitvorming realiseren.
Wij leveren of bieden nooit iets aan waardoor iemand direct of indirect een zakelijk voordeel kan behalen.
Deze gedragscode is van toepassing op alle functionarissen en werknemers van Abbott wereldwijd.