קוד ההתנהגות העסקית

קוד ההתנהגות העסקית של Abbott

 • מבוא

  1. כיצד להשתמש בספר האלקטרוני הזה
  2. מכתב מהמנכ"ל
 • הקוד שלנו בפעולה

  1. יושר, הגינות ויושרה
  2. קבלת החלטות
 • הלקוחות שלנו

  1. מטופלים וצרכנים
  2. שיקול דעת של איש מקצועות הרפואה
 • המוצרים שלנו

  1. איכות המוצר
  2. קידום המוצר
 • קידום המדע

  1. חדשנות
  2. קידום המדע
 • האנשים שלנו

  1. שיתוף פעולה
  2. הדדיות הקשרים בינינו
  3. דיווח על חששות
  4. שוויון הזדמנויות
  5. יחס הוגן
  6. סביבת העבודה
 • הקהילות שלנו

  1. מעורבות בקהילה
  2. מחויבות לסביבה
  3. תרומות לגורמים פוליטיים
 • כיצד אנו פועלים

  1. עסקים הוגנים
  2. מניעת ניגוד עניינים
  3. הגנה על הנכסים והמוניטין של Abbott
  4. מידע חסוי
  5. מניעת שוחד
  6. מתנות, ארוחות ובידור
  7. דיוק בספרים וברשומות
  8. ציות לחוקים
  9. תחרות הוגנת
  10. ישימות
  11. כתבי ויתור ותיקונים

התריעו

אנו מציעים כמה ערוצים שבאמצעותם תוכלו להציג שאלות ולהעלות חששות. למידע נוסף אודות תוכנית הדיווח שלנו, בקרו באתר speakup.abbott.com.

הצגת שאלות

אם יש לכם שאלות אודות המחויבויות הספציפיות שלכם, דברו עם המנהל שלכם או עם משרד האתיקה והציות (OEC), מחלקת משאבי אנוש או עם המחלקה המשפטית.

העלאת חששות

בקרו במוקד הסיוע הרב-לשוני שלנו לאתיקה וציות הזמין גלובלית סביב השעון (24/7), ודווחו על החששות שלכם בנוגע להפרות פוטנציאליות של ערכי החברה וסטנדרטי התנהגות.

כמו כן תוכלו לדווח על הפרה פוטנציאלית בדוא"ל, לכתובת investigations@abbott.com.

מפעם לפעם תעמדו במצבים שקשה להחליט בהם מהי דרך הפעולה הנכונה. קבלת החלטות AID שלנו תעזור לכם להציג את השאלות הנכונות, כדי להגדיר דרך פעולה התומכת בערכים של Abbott.

לחצו על AID כדי להתחיל.

A
I
D
ASSESS (הערכה)

להעריך

את דרך הפעולה

השפעה

לאמוד את

השפעה

DECIDE (לקבל החלטה)

קבל החלטה

האם זה חוקי?

לא

?

כן

לפעולות שלכם עלולות להיות השלכות חמורות מבחינתכם ומבחינת החברה. אל תמשיכו.

התקשרו כדי להתייעץ עם המחלקה המשפטית.

האם זה עולה בקנה אחד עם המדיניות של Abbott?

לא

?

כן

לפעולות שלכם עלולות להיות השלכות חמורות מבחינתכם ומבחינת החברה. אל תמשיכו.

בדקו את הנחיות ונהלי OEC, שאלו את המנהל שלכם או התקשרו ל-OEC.

האם זה עולה בקנה אחד עם הערכים והתרבות של Abbott?

לא

?

כן

לפעולות שלכם עלולות להיות השלכות חמורות מבחינתכם ומבחינת החברה. אל תמשיכו.

קראו את הערכים והתרבות של Abbott (זמינים באתר האינטראנט של Abbott)

כיצד זה ישפיע על המטופלים והצרכנים של Abbott?

הבא

עצרו לרגע וחישבו האם האינטרסים שלהם ושל החברה זהים. כשתסיימו, לחצו על הבא.

האם זה עלול לפגוע במוניטין של Abbott?

הבא

האם ידאיג אתכם אם זה יופיע בחדשות או בכותרות?

האם זה עלול להשפיע על בעלי עניין אחרים של Abbott?

הבא

אם אתם בטוחים שבהחלטתכם לקחתם בחשבון את האינטרסים של כל בעלי העניין, המשיכו.

אם עדיין אינכם בטוחים מהי דרך הפעולה הנכונה, בחנו חלופות, דברו עם המנהל שלכם, עם משרד האתיקה והציות, עם משאבי אנוש ו/או עם המחלקה המשפטית.

מבוא

Abbott

קוד ההתנהגות העסקית

כיצד להשתמש בספר האלקטרוני הזה

כיצד...

לעבור ממסך למסך

לחצו על החיצים קדימה ואחורה (או בטאבלט, החליקו באצבע שמאלה או ימינה).

קפצו במהירות קדימה או אחורה

גררו את המחוון בתחתית המסך.

השתמשו בתכונות האינטראקטיביות

הציגו את תוכן העניינים

חפשו מילות ומונחי מפתח

הציגו את קבלת החלטות AID

הציגו שאלה או דווחו על חשש

מצאו תשובות לשאלות נפוצות

מצאו מידע נוסף על נושא כלשהו (הערה: חלק מהקישורים זמינים רק מתוך הרשת של Abbott).

מכתב מהמנכ"ל

1 / 62

עמית/ה יקר/ה,

מטרתנו כחברה היא ישרה וחשובה: אנחנו כאן כדי לשפר את הדברים, פשוט כך.

אנו יוצרים טכנולוגיות בריאות משנות-חיים שעוזרות לאנשים לחיות חיים טובים ומלאים יותר. זוהי זכות גדולה לעשות את העבודה הזאת - ועלינו לעשות אותה באופן שתואם את האצילות של המטרה שלנו, ביחד עם הפרקטיקות העסקיות הגבוהות והאתיות ביותר.

על מנת לעזור לכולנו לעמוד במשימה הזאת, חברת Abbott מקיימת קוד התנהגות עסקית איתן. קוד ההתנהגות שלנו משקף את הערכים ואת העקרונות שלנו, כך שכל עובד ב-Abbott ברחבי העולם מבין את הציפיות והדרישות שמנחות את הפעולות שאנו נוקטים בשם חברת Abbott.

מכתב מהמנכ"ל

2 / 62

המסר הבסיסי הכלול בקוד ההתנהגות הוא ברור: כעובדי Abbott, באחריותנו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, להיצמד לאידאלים הנעלים ביותר שלנו, ולתפעל את העסק שלנו תמיד תוך גילוי יושרה מהמעלה הראשונה. קוד ההתנהגות שלנו נועד לסייע לנו לעשות זאת וכדי להגן על הנכס היקר ביותר שלנו כארגון - המוניטין שלנו.

תודה על תשומת הלב הרבה שאתם מקדישים לקוד ההתנהגות שלנו, על השימוש בו כדי לסייע לכם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בעבודתכם החשובה, ועל כל הדברים שאתם עושים על מנת להפוך את Abbott לחברה המעולה והטובה שהיא.

בברכה,

רוברט ב. פורד

מנכ"ל

הקוד שלנו בפעולה


ההבטחה של החברה שלנו מצויה בהבטחה שהעבודה שלנו מגלמת עבור הבריאות והחיים, ואנו מקיימים הבטחה זו באמצעות פעולות שאנו מבצעים מדי יום ביומו

יושר, הגינות ויושרה

4 / 62

יושר, הגינות ויושרה

כל אחד מעובדי Abbott – בכל דרג של הארגון – צריך לקיים את הערכים של Abbott (חלוציות, הישגיות, אכפתיות והתמדה) ולפעול ביושר, בהגינות וביושרה. ההצלחה ארוכת הטווח של Abbott תלויה בהחלטות ובבחירות שאנו מקבלים מדי יום. כולנו אחראים לכך שנבין כיצד הקוד חל על העבודה ועל קבלת ההחלטות שלנו, ולפעול תמיד לאור הקוד הזה ולקידום הציות לקוד הזה מצד אנשים אחרים הפועלים בשם Abbott. המסר הבסיסי של הקוד הוא ישיר ופשוט: על כל אחד מאיתנו, עובדי Abbott, מוטל לבנות את החברה ואת המותג שלנו כשאנו מקפידים ליישם את הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר ולפעול ביושר, בהגינות וביושרה.

קבלת החלטות

5 / 62

קבלת החלטות

Abbott היא חברה גלובלית. אנו מנהלים את עסקינו בלמעלה מ-150 מדינות ברחבי העולם, והעובדים שלנו הם אזרחי אומות רבות עם מגוון תרבויות ואמונות. עלינו להכיר בהשפעה הגלובלית שיש לפעולות ולקבלת ההחלטות שלנו, ולהבין ש-Abbott כפופה להרבה חוקים, תקנות ודרישות נוספות על פי המדינה שבה אנו פועלים.

קבלת החלטות

6 / 62

כל אחד מאיתנו יעמוד מפעם לפעם במצבים חדשים שקשה יהיה להחליט בהם מהי דרך הפעולה הנכונה. מצפים מכולנו להבין את עקרונות Abbott המגולמים בקוד זה, לצד ההנחיות והנהלים של Abbott הרלוונטיים לעבודה שלנו. מקורות רבים נוספים זמינים ב-Abbott לצורך ייעוץ והדרכה, לרבות:

 • עמיתים
 • מנהלים וממונים
 • משרד האתיקה והציות
 • משאבי אנוש
 • המחלקה המשפטית

מקורות אלה יכולים לסייע בהכוונה של קבלת החלטות. קבלת החלטות AID שלנו זמינה אף היא כדי לעזור להתגבר על בעיות, כאשר דרך ההתקדמות הטובה ביותר אינה מובנת מאליה. כלי זה מספק גישה לבחינת החלופות וההשפעות של ההחלטות שעלינו לקבל בעבודה.

בנוסף אפשר תמיד לקבל עזרה כדי להבין מהן דרישות הקוד הזה. עזרה כללית ופרטי ההתקשרות של סגל משרד האתיקה והציות (OEC) המקומי או האזורי שלכם זמינים באתר האינטרנט של OEC.

הלקוחות שלנו


אנו משפרים את בריאותם של מטופלים, צרכנים וקהילות

מטופלים וצרכנים

8 / 62

אנו נותנים קדימות לבריאותם ולרווחתם של מטופלים וצרכנים.

אנו מבקשים לעזור לאנשים לנהל חיים בריאים יותר. מדי יום ביומו מזדמנת לנו היכולת לשפר את חייהם של אנשים וליצור חברות בריאות יותר באמצעות העבודה שלנו. טיפול באנשים עומד ביסוד הדברים שאנו עושים, וזוהי גם זכות מדהימה וגם אחריות עצומה.

שיקול דעת של איש מקצועות הרפואה

9 / 62

אנו מכבדים את מומחיותם של אנשי מקצועות הרפואה הנותנים הנחיות בנוגע לאפשרויות שירותי הבריאות ובנוגע לחיים בריאים.

אנשי מקצועות הרפואה – כגון רופאים, רוקחים, אחים ואחיות, חוקרים או אנשי מעבדה – חייבים להשתמש בשיקול דעתם העצמאי כדי להחליט מהי הדרך הכי טובה לטפל במטופלים שלהם, על סמך הכשרתם ומומחיותם. אנו מחויבים לעבוד עם אנשי מקצועות הרפואה כדי לספק להם מידע מדויק ומעודכן שיעזור להם לקבל החלטות ולתת ייעוץ למטופלים שלהם. אנו יכולים לממש את היעד שלנו לתמוך בבריאות, רק באמצעות גישה של שיתוף פעולה אמיתי.

המוצרים שלנו


זכינו במוניטין החיובי של Abbott משום שאנו מספקים מוצרים באיכות מעולה

איכות המוצר

11 / 62

אנו מייצרים ומספקים מוצרים בטיחותיים ויעילים שאנשים בוטחים בהם.

אנו משתדלים לשמור על רמה גבוהה ביותר של איכות במכלול העסק שלנו. מאמץ זה מתחיל עם רכישת החומרים וייצור המוצרים שלנו, ממשיך באופן שבו אנו משווקים, מוכרים ומספקים את המוצרים שלנו, לרבות באמצעות השותפים העסקיים שלנו – הענקת איכות גבוהה לכל אורך הדרך היא חשובה ביותר.

איכות המוצר

12 / 62

המחויבות שלנו לבריאותם ולבטיחותם של האנשים המשתמשים במוצרים שלנו זוכה תמיד לקדימות בכל מה שאנו עושים.

אנו מחויבים לזהות, להעריך ולטפל בזמן בבעיות של בטיחות המוצר. אנו מספקים לאנשי מקצועות הרפואה ולמוסדות מידע הנדרש להם כדי להשתמש במוצרי Abbott בצורה בטוחה ויעילה, ואנו מתקשרים עם רשויות תקינה או סוכנויות לבריאות הציבור במקרה של חששות בטיחות פוטנציאליים.

אנו נוקטים פעולה כדי למנוע זיופים, הסבה לא חוקית וגניבה של המוצרים שלנו. אנו מצייתים לכל תקנות המסחר הרלוונטיות, כגון בקרות על יצוא ויבוא של ממשלת ארצות הברית ושל ממשלות אחרות, שפורסמו מטעמי מדיניות חוץ וביטחון לאומי. תקנות מסחר כוללות סנקציות, הגבלות על יצוא מוצרים מסוימים ואיסור על ניהול עסקים עם פרטים, קבוצות או גופים מסוימים.

קידום המוצר

13 / 62

אנו מקדמים ומוכרים את המוצרים שלנו בהגינות ותוך גילוי יושרה.

הצהרותינו בדבר המוצרים שלנו, בכל החומרים והתקשורות, יהיו מאוזנים ואמיתיים ותואמים את הנאמר בתווית המאושרת. בקידום המוצרים שלנו אנו מספקים מידע התואם להוכחות מדעיות, לנהגי רפואה מובילים ולדרישות תיוג המוצר שאושרו במדינות שבהן אנו פועלים.

קידום המוצר

14 / 62

אנו מקדמים את המוצרים שלנו למטרות שלשמן הם נועדו ואושרו.

הפעילויות של Abbott עולות בקנה אחד עם רישיונות ואישורי תקינה שאנו מקבלים מסוכנויות ממשלתיות כגון משרד הבריאות או רשויות מזון ותרופות, כדי לקדם, למכור ולייבא מוצרים פרמצבטיים, מכשירים רפואיים ומוצרים נוספים. אנו מצייתים לחוקים ולתקנות של כל מדינה הקובעים כיצד, היכן ומתי אנו רשאים לקדם את המוצרים שלנו, כגון החוק הפדרלי של ארצות הברית למזון, תרופות וקוסמטיקה. אנו מקיימים ונוהגים על פי כללי מדיניות ונהלים פנימיים שנועדו להבטיח עמידה בדרישות כאלה, ובכל הנוגע לתוכניות ממשלתיות לשירותי בריאות.

קידום המדע


אנו מקדמים מדע, טכנולוגיה וחדשנות במוצרים כדי לפעול למען עתיד בריא יותר

חדשנות

16 / 62

אנו מחדשים ומקדמים פתרונות שירותי בריאות וחדשנות של מוצרים כדי לשפר את התוצאות הבריאותיות ברחבי העולם.

אנו נענים לצורכי אנוש באמצעות פריצת דרך וחדשנות בטיפולים ומוצרים, במכשירים רפואיים מצילי חיים ובגישות חדשות לניהול הבריאות. אנו מקדמים מדע בקדמת הטכנולוגיה, טכנולוגיה וחדשנות במוצרים כדי לטפח שיפורים בבריאות. בריאות טובה היא העיקר עבור הלקוחות שלנו, המבקשים למקסם את מלוא הפוטנציאל שלהם. אנו תומכים בשאיפתם של המטופלים והצרכנים שלנו לנהל חיים של בריאות טובה, באמצעות אספקה של מוצרים חדשניים שנועדו לסייע לאנשים לחיות את החיים הבריאים והמלאים ביותר. אנו מתמקדים בחדשנות של מוצרים לשיפור החיים.

חדשנות

17 / 62

אנו מטפחים תרבות של חדשנות, חיפוש אפשרויות חדשות ותכנון חלופות.

החתירה הבלתי נלאית שלנו להשגת חדשנות ואפשרויות חדשות מלווה בסיכונים. אנו נוטלים סיכונים מחושבים העולים בקנה אחד עם הקוד הזה ועם ההנחיות שלנו, אולם עלינו להתאמץ תמיד למזער סיכונים מראש, לשקול תוצאות אפשריות ולתכנן בהתאם.

קידום המדע

18 / 62

אנו עורכים מחקרים כדי להשיג ולספק נתונים אובייקטיביים ומדויקים שיקדמו את המדע.

אנו עורכים מחקרים כדי לקדם את המדע שעליו נשענים המוצרים שלנו: לפתח מוצרים חדשים, לשפר טיפולים קיימים ולקדם נהלים בתחום שירותי הבריאות.

קידום המדע

19 / 62

במחקרים שאנו עורכים, אנו מחויבים ליחס של כבוד והוקרה כלפי משתתפי המחקר ומחויבים להגן עליהם מפני סיכונים מיותרים. אנו מוודאים שהמטופלים משתתפי המחקר יבינו את טיב ואת מטרת המחקר ואת הסיכונים הכרוכים בו. קבלת הסכמה מדעת ממשתתפי המחקר היא היבט חשוב ביותר בתהליך המחקר שלנו.

אנחנו מכירים בחשיבותה של השקיפות במחקר המדעי, ולא ננסה להשפיע שלא כיאות על תוצאת מחקרים או דוחות של חוקרים רפואיים או חוקרים אחרים. אנו מכירים בחשיבות ובצורך לוודא שנתוני מחקרים וניתוחים רלוונטיים יהיו מדויקים. אנו מחויבים לספק תוצאות מחקרים הנוגעים למוצרים שלנו, חיוביים או שליליים, בזמן ובצורה מדויקת.

כאשר מחקר נערך עבור Abbott או מתפרסם בשמה, אנו בוחרים בשותפים בעלי רקע רפואי ומדעי מבוסס. יש לנו סטנדרטים גבוהים עבור שותפים אלה, אנו מצפים למשל שחוקרים יחשפו כיאות את הקשר שלהם ל-Abbott. בשותפויות שלנו עם מדענים ורופאים אחרים בקשר לעבודות מחקר ופיתוח, אנו מחויבים לבצע חשיפה מדויקת של הקשרים הפיננסיים וקשרים אחרים.

האנשים שלנו


אנו גאים במגוון נקודות המבט שלנו ורואים בכך נקודת חוזק

שיתוף פעולה

21 / 62

אנו מטפחים תרבות של פתיחות, ומכירים בכך שמגוון רעיונות ושיתוף פעולה מוליכים לחדשנות.

אנו מאמצים גיוון משום שאנו מאמינים שהוא מחולל יצירתיות, חדשנות ואנרגיה. אנו מבינים שכדי להותיר חותם ולהיענות למגוון רחב של צורכי בריאות משתנים, יש צורך בחתירה בלתי נלאית ובגישה של שיתוף פעולה, תוך הטיית אוזן לעמיתינו כדי להבטיח שכל הקולות שלנו יישמעו.

הדדיות הקשרים בינינו

22 / 62

הדדיות הקשרים בינינו

כולנו שותפים לאחריות לקיים מדי יום ביומו את הערכים שלנו. כשאנו מפגינים התנהגות אתית ותומכים בה, אנו משפיעים לחיוב על התרבות של Abbott. על כולנו מוטל להבין כיצד קוד זה חל על העבודה שלנו ועל התפקיד שאנו ממלאים בחברה.

מנהלים וממונים, מהיותם מנהיגים בארגון, חייבים להפגין מחויבות רבה במיוחד לערכים שלנו להוביל באמצעות דוגמה אישית. הם חייבים תמיד לקדם התנהגות אתית של העובדים ולתמוך בה. מנהלים צריכים להבטיח שהעובדים מבינים את האחריות שלהם לפעול בהתאם לקוד זה, ועליהם לטפח סביבת עבודה שתאפשר לעובדים להרגיש נוח מספיק כדי להציג שאלות ולהעלות חששות, מבלי לחשוש ממעשי נקמה.

דיווח על חששות

23 / 62

אנו מציגים שאלות כל אימת שבחירות או פעולות הנוגעות לעבודה שלנו אינן ברורות או אינן נראות בסדר, ואנו מתריעים ומדווחים על כל הפרה של הקוד הזה.

על כולנו מוטל להציג שאלות כל אימת שאנו חשים שהכיוון אינו ברור, ולקרוא תיגר ולדווח על כל חשד להתנהגות עסקית לא אתית, להפרת קוד זה או להפרה של המדיניות או הנהלים שלנו.

הצגת שאלות, דיווח על חששות וחיפוש פעיל של בהירות בבחירות או בפעולות שלנו, עוזרים לנו לזהות ולמנוע בעיות ביעילות רבה יותר. בהתעורר ספק בנוגע לבחירות ולפעולות הנכונות או להפרות פוטנציאליות, פנו למנהל או למשרד האתיקה והציות.

דיווח על חששות

24 / 62

למנהלים ולממונים יש אחריות בסיסית להוביל באמצעות דוגמה אישית, כדי להבטיח שהעובדים יבינו את הקוד וגם יישאו באחריות לגביו. לעובדים בתפקידי הנהגה אחריות רבה יותר בבואם להבין ולהסביר את הציפיות של Abbott, ועליהם ליצור קשר עם המשרד לאתיקה וציות בנוגע להפרות פוטנציאליות של הקוד.

כל דיווח בדבר הפרות קוד פוטנציאליות יילקח ברצינות ויטופל כראוי באמצעות השלבים השונים, כגון חקירה, תיקון הבעיה, ואם נדרש, נקיטת צעדים משמעתיים לטיפול בבעיה, הפקת לקחים מטעויות ומניעת הישנות. משרד האתיקה והציות ינהל את כל החקירות הקשורות להפרות לכאורה של הקוד. אין לערוך חקירה באופן עצמאי. כל אחד מאיתנו נדרש לשיתוף פעולה ולשמירת סודיות בנוגע לכל חקירה מסוג זה.

צעדים מתקנים כנגד הפרות קוד עלולים לכלול צעדים משמעתיים (עד וכולל סיום העסקה) או תביעה משפטית בגין:

 • מתן הרשאה להפרה או השתתפות בהפרה;
 • סירוב לשתף פעולה בחקירת הפרה לכאורה;

דיווח על חששות

25 / 62

 • אי גילוי או אי דיווח של המנהל של מבצע ההפרה, אם מחדל מעין זה משקף פיקוח לקוי או היעדר פיקוח;
 • דיווח על חשש כוזב ביודעין, או מתוך כוונה לאיים על, או להפחיד או להתנקם באדם כלשהו הקשור לחברת Abbott;
 • מעשה התנכלות, כגון הפחדה, איום, הטרדה או השמצה של אדם שדיווח בתום לב על הפרה או הפרה פוטנציאלית.

אסור ולא קביל להתנקם באדם המעלה חששות בקשר לשאלה האם פעילות עסקית עולה בקנה אחד עם הקוד. יש לדווח על מעשה התנכלות לכאורה למשרד האתיקה והציות או למחלקת משאבי אנוש.

המחויבות שלנו לעבודה שאנו מבצעים גורמת לנו לא רק להישמע ללשון החוק הרלוונטי לעבודה שלנו, אלא לתת את הדעת לציפיות האתיות ממנהיגים בעסק כמו שלנו.

שוויון הזדמנויות

26 / 62

אנו דואגים לשוויון הזדמנויות לכל העובדים.

אנו מבססים את החלטות ההעסקה שלנו על צרכים עסקיים, מיומנויות, ניסיון וביצועים ביחס לאחרים. חברת Abbott אוסרת על הפליה על בסיס גזע, צבע, דת, אמונה, גיל, מין, מוצא לאומי, זהות או ביטוי מגדריים, העדפה מינית, מוגבלות, מצב משפחתי, סטטוס של איש צבא או של יוצא צבא, נתונים גנטיים או מעמד אזרחי, או כל סטטוס אחר המוגן בחוק. אנו מחויבים לציית לחוקים המשפיעים על קשרינו עם העובדים שלנו ברחבי העולם.

יחס הוגן

27 / 62

אנו שואפים להבטיח שכל אדם העובד ב-Abbott ירגיש רצוי, נתמך ושיקבל עידוד להצליח.

חברת Abbott דואגת ומתייחסת לבריאותם ולרווחתם של עובדיה ברחבי העולם. כל מי שעובד ב-Abbott צריך לחוש שהוא בסביבה מקצועית, החפה מאיומים והטרדות. חברת Abbott מעודדת עובדים להציע דרכים לשיפור אווירת ההכללה והגיוון במקומות העבודה שלה, והיא מקדמת מקום עבודה שאין בו התנהגות מפריעה של עובדיה.

יחס הוגן

28 / 62

אנו מעניקים לכולם יחס של כבוד והוקרה.

הכבוד שאנו רוחשים לאנשים מופגן במה שאנו עושים ובצורה שאנו פועלים כלפי כל מי שאנו נתקלים בו בעבודתנו. כדי לעמוד במחויבויות ההדדיות שלנו וכדי למשוך, לטפח ולשמר אנשים מוכשרים מרחבי העולם, חשוב לדאוג לסביבת עבודה הבנויה על אמון וכבוד הדדי ועל העקרונות המגולמים בקוד זה. עלינו להתייחס לזולת בהגינות, ולא לנצל אחרים באמצעות מניפולציה, סילוף או הסתרת דברים.

סביבת העבודה

29 / 62

אנו דואגים לבטיחות במקום העבודה ולתנאים הולמים לעובדים ולאחרים העובדים עבורנו.

יש לדווח להנהלה לאלתר על תאונות ומצבים לא בטיחותיים. אנו גם נוקטים צעדים למניעה ולאיסור של תנאי עבודה לא חוקיים ולא הולמים וליחס אכזרי או לא אנושי, בכל הקשור לפעילויות העסקיות שלנו ברחבי העולם.

הקהילות שלנו


אנו בונים אמון ב-Abbott, המתפקדת כאזרחית של כל קהילה מקומית ושל העולם

מעורבות בקהילה

31 / 62

אנו שואפים לטפח רווחה קהילתית באמצעות המוצרים והעבודה שלנו.

יש לנו היסטוריה ייחודית המאופיינת בתמיכה בקהילות שבקרבן אנו חיים ועובדים. אנו מאמינים שבריאות טובה מאפשרת לקהילות לפרוח. באמצעות הפעולות, הקשרים העסקיים והתמיכה שלנו בקבוצות בקהילה ובמטרות צדקה, אנו גומלים לקהילות שלנו ולשכנים שלנו. בקהילות שלנו, גדולות כקטנות, בכל מקום שבו אנו עושים עסקים, Abbott שואפת להותיר חותם חיובי ולאורך ימים על חיי האנשים.

מחויבות לסביבה

32 / 62

אנו מעורבים בפיתוח בר-קיימא ומשתדלים למזער את ההשפעה המזיקה על הסביבה.

אנו מחויבים למיזעור ההשפעה הסביבתית הגלובלית שלנו, החל מרכישה אחראית של חומרי גלם ועד לייצור, הפצה ושימוש במוצרים שלנו.

אנו נוקטים צעדים להקטנת השימוש שלנו באנרגיה ובמשאבים טבעיים אחרים. אנו תומכים במיזמים המפיקים אנרגיה ממשאבי טבע מתחדשים במקום העבודה ובקהילות שלנו. אנו מחפשים דרכים לצמצום ההשפעה הסביבתית של הפעילויות שלנו, למשל באמצעות הפחתת פסולת, מיחזור ופעילויות נוספות למזעור הסיכונים לסביבה. אנו מצייתים לחוקים ולתקנות בנושאי איכות הסביבה הרלוונטיים לפעילויות שלנו.

תרומות לגורמים פוליטיים

33 / 62

אנו מעודדים מעורבות ראויה בהליכים פוליטיים ותומכים במעורבות קהילתית.

חברת Abbott פועלת לעידוד מדיניות ציבורית העולה בקנה אחד עם היעדים והערכים שלנו, כאשר הדבר נכון, ואנו עשויים לספק תמיכה במועמדים פוליטיים ובקבוצות אינטרסים. החוקים הנוגעים לתרומות פוליטיות מצד חברות הם מורכבים, ולכן חשוב שהתרומות מכספי Abbott ומכספי תורמים אחרים בשם Abbott ייעשו רק לאחר התייעצות עם המחלקה המשפטית.

כיצד אנו פועלים


אנו פועלים יחד תוך נשיאה באחריות ותוך שמירה על הערכים של Abbott

עסקים הוגנים

35 / 62

אנו מנהלים עסקים בצורה אתית וביושר, ואנו משתדלים וחותרים לעשות מה שאמרנו שנעשה, בכל היבטי העבודה שלנו.

כל אחד מאיתנו נושא באחריות לעבודה ולקבלת ההחלטות שלנו במסגרת התפקידים והמחויבויות שלנו.

בכל האינטראקציות המקצועיות שלנו, עם כל האנשים שאנו פוגשים בעבודה – עמיתים לעבודה, לקוחות, ספקים, אנשי מקצועות הרפואה, מתחרים ואחרים – עלינו להיות ישרים והוגנים ביחס לאופן שבו Abbott מנהלת את עסקיה. עיקרון זה של טיפול הוגן הוא עיקרון קריטי.

מניעת ניגוד עניינים

36 / 62

אנו דואגים לטפל בניגודי עניינים ולפתור אותם לפני שאנו מתקדמים.

ניגוד עניינים מתעורר כל אימת שענייניו האישיים של עובד Abbott מפריעים, או נראים כמפריעים, לענייניה של Abbott. החלטות עסקיות צריכות להתבסס על הצרכים של Abbott, ולא על רווח אישי פוטנציאלי או על אינטרסים של בני משפחה או חברים. כל אחד מאיתנו אמור להשתמש בשיקול דעת ולהימנע ממצבים העלולים להוליך לניגוד עניינים בפועל או למראית עין.

אם פעולות, אינטרסים או קשרים מתחרים מקשים עליכם לבצע את עבודתכם באובייקטיביות וביעילות, או אם אתם או בן משפחה שלכם עומדים לזכות ברווח אישי לא ראוי כתוצאה מתפקיד ב-Abbott או מקשר עם Abbott, עליכם לחשוף את ניגוד העניינים הפוטנציאלי בהתאם להנחיות לניגוד עניינים של Abbott ולפרוש ממצב שבו ניגוד עניינים עלול להשפיע על שיקול הדעת העסקי שלכם.

מניעת ניגוד עניינים

37 / 62

אנו מציבים את האינטרסים של Abbott מעל האינטרסים האישיים בקבלת החלטות בנוגע לעבודה שלנו.

האינטרסים של הארגון כולו צריכים לזכות לעדיפות על פני האינטרסים של מחלקה עסקית, קבוצת עבודה או פרט, בהקשר של העבודה שלנו.

בתפקידים שלנו ב-Abbott ובהזדמנויות שיש לנו, כגון בעסקאות או באינטרסים פיננסיים חיצוניים, שהופכים לזמינים בגלל פעילויות בעבודה, יש להשתמש אך ורק לטובת Abbott ולא לצורך רווח אישי. אסור לנו להתחרות בחברת Abbott או לעזור לאנשים או לעסקים אחרים לעשות זאת. כשצצות הזדמנויות, עלינו לתת עדיפות לקידום האינטרסים של החברה.

הגנה על הנכסים והמוניטין של Abbott

38 / 62

בעבודתנו, אנחנו המטפלים של החברה.

באחריותנו להגן בתשומת לב על השימוש בנכסים של Abbott, החל מנכסים פיזיים כמו מכוניות וציוד מחשוב ועד לקניין רוחני, סודות מקצועיים וידע מקצועי, ולהבטיח את יעילותם ואת השימוש הראוי בהם. עלינו להשתמש בשיקול דעת כדי להבטיח שנכסי Abbott לא ילכו לאיבוד, לא ייגנבו, לא ייעשה בהם שימוש לרעה ולא יבוזבזו.

הגנה על הנכסים והמוניטין של Abbott

39 / 62

המוניטין של Abbott הוא אחד הנכסים היקרים ביותר שלה. על כל אחד מאיתנו מוטל לקדם את המוניטין של Abbott ולהגן עליו. על כל אחד מאיתנו מוטלת אחריות אישית בנוגע לכל דעה או תוכן המתפרסמים או הנשלחים לאנשים מחוץ לחברה.

באינטראקציות חיצוניות, עלינו לשאול את עצמנו האם נזוהה כקשורים ל-Abbott, ולשקול כיצד Abbott תשתקף באמירות הנוגעות לעבודה שלנו. הדבר חשוב בפרט בהקשר של מדיה חברתית, שבה כל האינטראקציות מהירות ודינאמיות ועלולות להיחשף לעיני כול. תקשורות לא זהירות עלולות להעמיד בסכנה משמעותית את המוניטין של Abbott. על כל אחד מאיתנו מוטל לנהוג זהירות בהתקשרויות שלנו ולהגן על המידע החסוי של Abbott.

מידע חסוי

40 / 62

אנו מכבדים מידע חסוי ושומרים עליו, כולל מידע אישי.

אחד הנכסים היקרים ביותר של Abbott הוא המידע החסוי שלה. מידע חסוי הוא מידע שאינו זמין לציבור, והוא כולל יוזמות מחקר ופיתוח, סודות מקצועיים, תוכניות עסקיות, נוסחאות ותהליכי ייצור, תנאי חוזה עם ספקים או לקוחות, תמחור, נתוני מכירות, מכרזים, הצעות מחיר, הצעות תמחור, השתתפות במכרזים ותוצאות פיננסיות שלא לציבור, או כל מידע אחר העלול לשמש מתחרים של Abbott או העלול להזיק ל-Abbott אם ייחשף.

כל אחד מאיתנו חייב לעמוד על המשמר ולהגן על מידע חסוי ולמנוע את חשיפתו או שימוש לא מורשה בו. אסור לחלוק מידע חסוי עם מתחרים. מחויבויות אלה עשויות להיות בתוקף מעבר לתקופת ההעסקה ב-Abbott.

בדומה לכך, אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ולא נשיג בצורה לא הולמת או נשתמש לרעה במידע הסודי שלהם.

מידע חסוי

41 / 62

החוק אוסר על שימוש לרעה במידע חסוי ספציפי, כגון האיסור בחוק על שימוש במידע פנים תוך הסתמכות על מידע שאיננו נחלת הציבור. שימוש במידע פנים איננו אתי וגם לא חוקי, ואסור לנו לרכוש או למכור ניירות ערך של Abbott או של חברות אחרות העושות עסקים או הצפויות לעשות עסקים עם Abbott, על סמך מידע כזה.

אנו מכבדים את פרטיותם של מי שמפקידים את המידע האישי שלהם בידינו, ובכלל זה העמיתים שלנו והאנשים הממליצים על המוצרים שלנו, הרושמים כתרופות והמשתמשים בהם. כשאנו אוספים מידע אישי במהלך העסקים שלנו, אנו מודיעים כנדרש לאנשים שאת המידע שלהם אנו אוספים איזה שימוש ייעשה בו ואנו דואגים לקבל מהם הסכמה או הרשאה. אנו לא מוכרים מידע אישי ולא משיגים מידע אישי ממקורות שאין להם הרשאה.

אנו מגינים על מידע אישי ורגיש מפני חשיפה ושימוש לא מורשים. באתרים רבים יש תקנות קפדניות הדורשות מחברות להגן על מידע אישי שנאסף ושימש במסגרת העסקים, בפרט בנוגע לקטגוריות הרגישות ביותר של מידע אישי, ואנו מחויבים להבין דרישות אלה ולקיים אותן.

מניעת שוחד

42 / 62

אנו פועלים נגד מרמה, שוחד ושחיתות. אנו משיגים עסקים בצורה הראויה.

כמטופלים, בני משפחה ומטפלים אחרים, אנו רוצים שהרופאים, האחיות והרוקחים שלנו ימליצו לנו על מוצרים וטיפולים שיתאימו היטב לצרכים שלנו, תוך שימוש בשיקול דעתם המקצועית. מטופלים וצרכנים צריכים לדעת שביכולתם לסמוך על שיקול דעתם הבלתי תלוי של יועציהם לענייני בריאות, מבלי לחשוש מהשפעה לא ראויה על אותו שיקול דעת שתגיע בצורת תמריצים מחברות המבקשות לקדם את מוצריהן.

כאזרחים אנו רוצים שפקידי הממשל שלנו יקבלו החלטות שישרתו את מיטב האינטרסים של האנשים. אסור שהחלטות ממשלתיות כאלה יושפעו בצורה לא נאותה מצד חברות המבקשות לשרת את האינטרסים התאגידיים שלהן באמצעות מתן תמריצים לפקידי ממשל.

מניעת שוחד

43 / 62

כשאנו משווקים ומוכרים את המוצרים שלנו, אנו מלמדים ומיידעים את אנשי מקצועות הרפואה אבל איננו מתערבים בשיפוט המקצועי הבלתי תלוי שלהם. לעולם אין להציע או לספק דבר כלשהו שיביא תועלת ישירה או עקיפה לפקיד ממשל, לאיש מקצועות הרפואה (כגון רופא, רוקח, אחות, חוקר או צוות מעבדה) או לכל אדם אחר, במטרה לבצע מכירה או להבטיח יתרון עסקי עבור Abbott. בדומה לכך, לעולם אין זה קביל לתת כל דבר ערך כ"גמול" עבור כל קשר קודם או נוכחי עם Abbott.

לאור החוקים למניעת שוחד, למניעת שחיתות ולמניעת שלמונים, חשוב כפליים שנפגין את המחויבות שלנו למניעת השפעה לא ראויה בעסקאות מסחריות בכל האינטראקציות שלנו. החוק האמריקני למניעת שחיתות במדינות זרות וחוקים מדינתיים רלוונטיים אחרים באזורים אלה, חלים בפוטנציה על הפעילויות של Abbott ברחבי העולם, ומתן שוחד הוא מנוגד לחוק בכל מקום.

כולנו ב-Abbott חייבים לנהל את הקשרים עם ספקי שירות (כגון מפיצים, יועצים, דוברים ומקדמי מכירות) בצורה יזומה כדי להבטיח שהשירותים הניתנים בשם Abbott מבוצעים בכפוף לציפיות שלנו ותוך ציות לחוקים ולתקנות הישימים. עלינו להסתמך על בדיקת נאותות בבחירה של ספקי שירות, לשלם ערך שוק הוגן עבור שירותים ולתעד במדויק תשלומים עבור שירותים, קנסות, אגרות וכיוצא בזה.

מתנות, ארוחות ובידור

44 / 62

מתנות, ארוחות ובידור

משום שהעקרונות למניעת שוחד דורשים שלעולם לא נספק דבר כלשהו שיועיל למישהו במישרין או בעקיפין כדי להבטיח יתרון עסקי, הצבנו מגבלות על מתנות, ארוחות ובידור. ההנחיות והנהלים שלנו בנוגע להטלת מגבלות ודיווח בנוגע לתזכורות מותג, מתנות, מחוות תרבותיות, ארוחות ואירוח נועדו להבטיח שלא נספק שום הטבה העלולה להשפיע על שיקול הדעת המקצועי.

דיוק בספרי החשבונות וברשומות

45 / 62

אנו מודדים הישגים בצורה מדויקת.

ספרי החשבונות, הרשומות הפנימיות, התיעוד הפנימי וההודעות לציבור שלנו חייבים להיות מדויקים ולשקף את המהות והעובדות של הפעולות שלנו. כשאנו מודדים או מתארים את ההצלחות, הכישלונות והפעילויות השגרתיות שלנו, חובה להציג את העובדות בהקשר ובתמיכה הראויים כדי שאפשר יהיה להבין את טיבן האמיתי של הפעילויות והעסקאות שלנו. יש לתעד את הרשומות שלנו על פי הכללים, החוקים והתקנות בחשבונאות, כמו גם על פי ההנחיות, הנהלים והבקרות של Abbott.

כשאנו מדווחים על מידע, כגון תמחור או תשלומים ופריטים בעלי ערך שסופקו לרופאים וללקוחות אחרים, המידע צריך להיות שלם ומדויק. לממשלות רבות ברחבי העולם יש חוקים מחמירים בנוגע לדיווח על מחירים ולדיווח על תשלומים מסוימים לאנשי מקצועות הרפואה. חוקים אלה באים להגן על משלם המסים, המממן בסופו של דבר חלק או את כל הרכישות של מערכת הבריאות. חברת Abbott מחויבת להבטיח אספקת מידע מדויק שיאפשר לממשלות, למבטחים ולבעלי עניין אחרים לקבל החלטות מושכלות.

ציות לחוקים

46 / 62

אנו מצייתים לכל החוקים והתקנות ולדרישות של Abbott הרלוונטיים לעבודה שלנו.

כל עובד Abbott אמור לציית לכל החוקים ולהנחיות, לנהלים, לעקרונות ולסטנדרטים של Abbott, לרבות הקוד הזה. זוהי ציפייה בסיסית ותנאי בקבלה לעבודה.

ציות לחוקים

47 / 62

ההנחיות והנהלים של Abbott מכסים נושאים הנוגעים להיבטים חשובים של הפעילות שלנו, לרבות עמידה בדרישות שירותי הבריאות, איכות, הנדסה, מכס ומסחר, מימון, אבטחה, רכש, משאבי אנוש ומערכות מידע, כדי להבטיח שנקיים את החוקים והתקנות הרבים הקובעים בניהול העסק שלנו. הנחיות ונהלים מסוג זה מאפשרים לנו לזהות, לתקן ולמנוע פעילויות של אי עמידה בדרישות.

בתור עובדים של חברה גלובלית, עלינו לזכור שחוקי מדינה אחת עשויים לחול על הדרך שבה אנו עובדים במדינות אחרות. עלינו לזכור את הדרישות של כל אתר, ועלינו לבקש ייעוץ מהמחלקה המשפטית או מהמשרד לאתיקה וציות כל אימת שאנו שואלים את עצמנו אילו דרישות אמורות לחול.

תחרות הוגנת

48 / 62

אנו מוודאים שכל אינטראקציה שלנו עם עמיתים תיעשה כראוי.

אנו צריכים להתחרות באגרסיביות בשוק כדי להיטיב ולהיענות לצורכי הלקוחות שלנו ולהגדיל את הערך של בעלי המניות שלנו.

תחרות הוגנת

49 / 62

בעשותנו כך, לא נחתום על הסכמים או ניקח חלק בפעילויות המגבילים את התחרות בצורה לא הוגנת. אנו מחויבים לציית לחוקי התחרות בכל מדינה שבה אנו עושים עסקים. חוקים אלה אוסרים על הסכמים המחסלים או המונעים תחרות, והם חלים על היבטים רבים בעסק שלנו, לרבות קשרים עם מתחרים, מחירים ותנאי מכירה למפיצים ולקוחות אחרים, ושיווק והגבלים עסקיים. חוקי התחרות מורכבים מאוד, והעונשים על הפרתם עלולים לכלול קנסות כבדים ואף מאסר. חשוב שלא תהיו מעורבים בשום פעילות העלולה להיראות כנוגדת תחרותיות, ושתתייעצו במחלקה המשפטית ובמשרד האתיקה והציות אם יש לכם שאלות.

עלינו לנהוג תמיד משנה זהירות באינטראקציות עם מתחרים. אסור לכם לשוחח עם מתחרים על נושאים עסקיים רגישים כגון מחירים, תנאי מכירה, תוכניות עסקיות או שיווק, מתח רווחים, עלויות, כושר ייצור, רמות מלאי או הנחות. עליכם להתקשר למחלקה המשפטית או למשרד האתיקה והציות כדי לקבל הדרכה ספציפית בנוגע לחוקים הנוגעים לאינטראקציות שלכם עם מתחרים, ועליכם לדווח על כל שיחה לא ראויה עם מתחרים.

ישימות

50 / 62

ישימות

הקוד הזה חל על כל הממונים והעובדים של Abbott, בכל המקומות בעולם שבהם פועלות מחלקות וחברות מסונפות של Abbott. במסמך זה מוגדרות הפעולות שלהן מצפים מכולנו, כולל גופים חיצוניים הפועלים בשם Abbott, כל אימת שהם עושים עסקים בשם Abbott; זה לא חוזה העסקה.

כתבי ויתור ותיקונים

51 / 62

כתבי ויתור ותיקונים

חברת Abbott תדאג לחשוף לציבור – במידה הנדרשת בחוקים, בכללים ובתקנות הרלוונטיים – כל כתב ויתור או תיקון הנוגעים לקוד זה.

כתב ויתור על קוד זה עבור אדם המכוסה בקוד זה יכול להינתן אך ורק על ידי המנהל הכללי (או נציגו), ואילו לכתב ויתור עבור מנהל יידרש אישור מוועדת הביקורת של מועצת המנהלים של Abbott.

מקורות עבור עובדי Abbott

52 / 62

מקורות עבור עובדי Abbott

מנהל או מפקח

אם יש לכם שאלות על האופן שבו קוד ההתנהגות העסקית שלנו חל על התפקיד המסוים שלכם, המקום להתחיל בו הוא המנהל או המפקח שלכם.

פורטל המדיניות התאגידית של Abbott

לעיון בכללי המדיניות והנהלים התאגידיים שלנו החלים על כל החברה, בקרו בפורטל המדיניות התאגידית של Abbott.

משרד האתיקה והציות (OEC)

ה-OEC הוא מקור תאגידי הזמין לטיפול בשאלות או בחששות שלכם בנוגע לערכים ולסטנדרטי ההתנהגות של החברה שלנו.

 • אתר האינטרנט של ה-OEC באתר האינטרנט של ה-OEC תוכלו למצוא תשובות למגוון שאלות בנושאי אתיקה וציות. באתר אינטרנט זה יש גישה גם לכללי מדיניות ולנוהלי OEC הייחודיים לכל מדינה והגלובליים של החברה.

מקורות עבור עובדי Abbott

53 / 62

 • פרטי התקשרות ל-OEC – אל תהססו להתקשר ל-OEC בכל עת ועם כל שאלה בנושאי אתיקה וציות, או כדי לדבר על חששות להפרות אפשריות של הסטנדרטים, החוקים והתקנות הכתובים שלנו.
  • OEC תאגידי – בכל שאלה בנושאי אתיקה וציות, התקשרו למספר 1-224-667-5210 או שלחו דוא"ל לכתובת oec@abbott.com.
  • OEC חטיבתי או ארצי נציג ה-OEC החטיבתי או הארצי יכול להציע ייעוץ נוסף בדבר כללי מדיניות, נהלים וקווים מנחים של OEC המיוחדים לחטיבה או למדינה.
 • מוקד סיוע לאתיקה וציות – בקרו במוקד הסיוע הרב-לשוני שלנו לאתיקה וציות הזמין גלובלית סביב השעון (24/7), ודווחו על החששות שלכם בנוגע להפרות פוטנציאליות של ערכים וכללי התנהגות של החברה. כמו כן תוכלו לדווח על הפרה פוטנציאלית בדוא"ל, לכתובת investigations@abbott.com.
  • חברת Abbott לא תסכין עם התנכלות נגד אדם המדווח בתום לב על הפרה פוטנציאלית של הסטנדרטים הכתובים שלנו. בכל דיווח בתום לב אפשר לשמור על אנונימיות, מובטח שלא יינקטו מעשי התנכלות ומובטחת שמירה על החיסיון.
 • iComply – בקרו ב-iComply כדי להיכנס ליישומים ולמקורות בנושא ציות המתמקדים באינטראקציות עם אנשי מקצועות הרפואה, ארגוני בריאות וגורמי צד שלישי.

המחלקה המשפטית

אם יש לכם שאלות בנוגע לחוקים, תקנות ופרקטיקות עסקיות מקובלות, תוכלו להיעזר במחלקה המשפטית.

מקורות עבור עובדי Abbott

54 / 62

משאבי אנוש

לנושאים הקשורים לעובדים, כגון חששות הנוגעים להנהלה ו/או לעובדים אחרים, התקשרו לנציג משאבי אנוש המקומי שלכם.

מקורות אחרים

יש עוד הרבה מקורות אחרים העומדים לרשותכם:

 • מחלקת כספים – אם השאלה שלכם נוגעת לניהול חשבונות או כספים, התקשרו למחלקת הכספים המקומית שלכם.
 • ביקורת תאגידית – אם יש לכם חששות ספציפיים בנוגע לניהול חשבונות, בקרות פנימיות לניהול חשבונות או נושאי ביקורת ספרים, דווחו עליהם לאלתר למחלקת הביקורת התאגידית או ל-OEC.
 • המחלקה לאיכות ורגולציה של Abbott – אם יש לכם שאלות בנוגע לאיכות ולבטיחות של המוצרים שלנו, התקשרו למחלקה המקומית שלכם לאיכות ורגולציה.
 • המחלקה הגלובלית לאיכות הסביבה, לבריאות ולבטיחות – התקשרו לנציג המחלקה הגלובלית לאיכות הסביבה, לבריאות ולבטיחות, אם יש לכם שאלות בנוגע לאתר בשטח ולסכנות פוטנציאליות.
 • שירותי רכש גלובליים – אם יש לכם שאלות בנוגע לקשרי ספקים, התקשרו לשירותי רכש גלובליים.

שאלות נפוצות

55 / 62

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

56 / 62

שאלות נפוצות

57 / 62

שאלות נפוצות

58 / 62

שאלות נפוצות

59 / 62

שאלות נפוצות

60 / 62

שאלות נפוצות

61 / 62

שאלות נפוצות

62 / 62

Abbott

הערכים של Abbott

תאונות

נשיאה באחריות

נושא באחריות

עקרונות ניהול חשבונות

ניהול חשבונות

דיוק

מדויק

להשיג

לקדם

לייעץ

גיל

AID

תיקונים

מניעת שוחד

התנהגות המחבלת בתחרות

מניעת שחיתות

מניעת שלמונים

הגבלים עסקיים

מראה

ישימות

אישור

אשר

הצגת שאלות

נכסים

עזרה

מתן הרשאה

הצעת מכרז

מועצה

ספרים

פרטי מותג

ארוחת בוקר

חוק השוחד

שוחד

מחוות עסקיות

תוכניות עסקיות

לרכוש

לטפל

טלפון סלולרי

מנכ"ל

זוטות

יו"ר

אתגר

ניפוח ערוצי שיווק

מטרות צדקה

תרומות לצדקה

מתן לצדקה

בחירה

בחירות

אזרחות

חוקר קליני

מחקר קליני

ניסוי קליני

קלינאים

קוד ההתנהגות העסקית

קוד

שיתוף פעולה

פרטים נאספים

אוספים

מחויבות

תקשורות

קהילות

קבוצות בקהילה

מעורבות בקהילה

להתחרות

תחרות

חוקי תחרות

מידע על מתחרה

מתחרים

מחשב

חששות

מידע חסוי

סודיות

ניגוד עניינים

הסכמה

צרכנים

פרטי התקשרות

אפשרויות

חוזה העסקה

תנאי חוזה

קבלנים

תרומות

ערכי ליבה

פעולה מתקנת

שחיתות

עלויות

זיוף

מחוות

יצירתיות

מחוות תרבותיות

תרבות

נתוני לקוח

לקוח

לקוחות

תנאי עבודה מסוכנים

פרטיות המידע

מידע

רמייה

קבלת החלטות AID

מכשיר לקבלת החלטת

קבלת החלטות

קבלת החלטות

פירוט

כבוד

ארוחת ערב

צעדים משמעתיים

חשיפה

הנחות

הפליה

הסבה

גיוון

רופאים

תרומות

בדיקת נאותות

נושאי לימוד

אלקטרוניקה

עובדים

התמדה

אנרגיה

בידור

סביבה

הזדמנות שווה

שווה

ציוד

התנהגות אתית

ציפיות אתיות

סטנדרטים אתיים

אתיקה

ראיה

החרגה

לצפות

ציפיות

הוצאות

מומחיות

בקרות יצוא

יצוא

איזון הוגן

עסקה הוגנת

ערך שוק הוגן

הוגן

הגינות

משפחה

FCPA

FDA

ספרי חשבונות

תוצאות פיננסיות

FMV

להתמקד

חוק המזון, התרופות והקוסמטיקה

החוק האמריקני למניעת שחיתות במדינות זרות

מרמה

חברים

מגדר

מתנות

דיווח בתום לב

ממתקים

סוכנויות ממשלתיות

תוכניות ממשלתיות לשירותי בריאות

פקידי ממשל

ממשלות

הדרכה

הטרדה

יחס נוקשה

HCP - קשרי מטופלים

מומחיות HCP

HCP

איש מקצועות הרפואה

תוכניות לשירותי בריאות

תוצאות בריאותיות

בריאות

עזרה

ישר

יושר

אירוח

כיצד להשתמש בספר האלקטרוני

HR

משאבי אנוש

בקרות יבוא

יבוא

השפעה לא ראויה

לשפר

תמריצים

נכלל

הכללה

קבלן עצמאי

שיקול דעת בלתי תלוי

הסכמה מדעת

לחדש

חדשנות

חדשני

שימוש במידע פנים

מבטחים

יושרה

קניין רוחני

תכונות אינטראקטיביות

קבוצות בעלי עניין

אינטרסים, פרטי

רשומות פנימיות

הפחדה

רמות מלאי

חקירה

חוקרים

IP

שיקול דעת

שלמונים

תיוג

עבודה

צוות מעבדה

מחשב נייד

חוקים

מנהיגות

הנהגה באמצעות דוגמה אישית

הובלה

המחלקה המשפטית

חוקי

מכתב מהיו"ר & מנכ"ל

מציל חיים

הפסד

ארוחת צהריים

מנהל

ייצור

מתח רווחים

ארוחות

קבלת החלטות ברפואה

Miles D. White

שימוש לרעה

להקל

הקלה

כסף

עוגיות ירח

משאבים טבעיים

לנווט

מידע שאיננו נחלת הציבור

פנקסים

אחיות

פרטי התקשרות ל-OEC

OEC

קידום שלא לפי התוויה

שלא לפי התוויה

משרד האתיקה והציות

ממונים

קידום לפי התוויה

לפי התוויה

פתיחות

הזדמנויות

תוצאות

בעלות

מטופלים

תשלום

עטים, עפרונות

אנשים

רווח אישי

מידע בריאותי אישי

מידע אישי

אינטרסים אישיים

רוקחים

PHI

רופאים

חלוציות

כללי מדיניות

מועמדים פוליטיים

תרומות לגורמים פוליטיים

אפשרויות

דעה קדומה

מתנות

דיווח מחירים

תמחור

פרטיות

אינטרסים אישיים

נהלים

תיוג מוצרים

מוצרים

שיקול דעת מקצועי

לקדם

קידום

הגנה

בריאות הציבור

הודעה לציבור

רכש

איכות

שאלות

R&D

גזע

העלאת חששות

להמליץ

רשומות

מיחזור

תקנות

רשויות רגולטוריות

רגולטורי

קשרים

תיקון

פרטים לתזכורת

אנרגיה מתחדשת

לדווח

דיווח

מוניטין

בקשה להצעה

מחקר

חוקרים

מקורות

כבוד

אחריות

אחראי

תוצאות

נקמה

RFP

סיכון

כללים

בטוח

בטיחות

מכירה

תנאי מכירה

סנקציות

Sarbanes-Oxley

מדע

מחקר מדעי

ניירות ערך

בטחון

למכור

מכירה

אחריות משותפת

SOS

מיקור

התריעו

להתריע

ישיר ופשוט, ישיר והוגן

מחקרים

תוצאות מחקר

מחקר

הצלחה

מפקח

פרטי ספק

אספקה

פיתוח בר-קיימא

כישרון

טכנולוגיה

מכרזים

סיום העסקה

מפטר

תנאי מכירה

גניבה

מתן הטון מהדרג העליון

טון

כלי

הגבלים עסקיים

תקנות מסחר

סודות מסחריים

מסחר

שקיפות

ניסוי

פריטים קטנים וזולים

אמיתי

ערכות הדרכה

חוק השוחד הבריטי

החוק האמריקני למניעת שחיתות במדינות זרות

חוק השוחד הבריטי

חשיפה לא מורשית

לא אתי

לא הוגן

תנאי עבודה לא בטיחותיים

לא בטיחותי

החוק האמריקני למניעת שחיתות במדינות זרות

ערכים

הפרה

כתבי ויתור

הפחתת פסולת

פסולת

רצוי

רווחה

מדוע

מקום עבודה

מחיקות

עמוד

עמוד שער

עמוד הסבר

ייתכן שתתקשו לראות או לקבל גישה לכל תכונות הספר האלקטרוני בדפדפן הנוכחי שלכם.\n\nלחצו על 'OK' כדי לראות גרסת PDF של הקוד או 'בטל' כדי להמשיך לספר האלקטרוני.

תוכן
מקורות חשובים נוספים
בסעי ף זה
התנסו בכלי האינטראקטיבי שלנו 'קבלת החלטת AID )להעריך, להשפיע, להחליט(': abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx
על כל אחד מאיתנו, מוטל לבנות את החברה ואת המותג שלנו כשאנו מקפידים ליישם את הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר.
בנוסף אפשר תמיד לקבל עזרה כדי להבין מהן דרישות הקוד הזה. עזרה כללית ופרטי ההתקשרות של סגל משרד האתיקה והציות ) OEC ( המקומי או האזורי שלכם זמינים באתר האינטרנט של .)abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance( OEC
עלינו להכיר בהשפעה הגלובלית של הפעולות וקבלת ההחלטות שלנו.
לעולם לא נספק דבר כלשהו שיועיל למישהו במישרין או בעקיפין כדי להבטיח יתרון עסקי.
קוד זה חל על כל נושאי המשרות ועובדי Abbott ברחבי העולם.