Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Abbott

 • Εισαγωγή

  1. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το Ηλεκτρονικό Βιβλίο
  2. Επιστολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Ο Κώδικάς μας στην πράξη

  1. Ειλικρίνεια, αμεροληψία και ακεραιότητα
  2. Λήψη αποφάσεων
 • Οι πελάτες μας

  1. Ασθενείς και καταναλωτές
  2. Γνωμάτευση Επαγγελματία Υγείας
 • Τα προϊόντα μας

  1. Ποιότητα προϊόντος
  2. Προώθηση προϊόντος
 • Προώθηση της επιστήμης

  1. Καινοτομία
  2. Προώθηση της επιστήμης
 • Οι άνθρωποι μας

  1. Συνεργασία
  2. Η σύνδεση μεταξύ μας
  3. Αναφορά ζητημάτων
  4. Ισότιμες Ευκαιρίες
  5. Δίκαιη Μεταχείριση
  6. Εργασιακό περιβάλλον
 • Οι κοινότητές μας

  1. Συμμετοχή στην κοινότητα
  2. Περιβαλλοντική ευθύνη
  3. Πολιτικές συνεισφορές
 • Πώς λειτουργούμε

  1. Θεμιτές συναλλαγές
  2. Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων
  3. Προστασία των περιουσιακών στοιχείων & της φήμης της Abbott
  4. Εμπιστευτικές πληροφορίες
  5. Καταπολέμηση της δωροδοκίας
  6. Δώρα, Γεύματα & Ψυχαγωγία
  7. Ακριβή Βιβλία & στοιχεία
  8. Συμμόρφωση με τους νόμους
  9. Θεμιτός ανταγωνισμός
  10. Εφαρμοσιμότητα
  11. Αποποιήσεις & Τροποποιήσεις

Μιλήστε

Διαθέτουμε αρκετά κανάλια μέσω των οποίων μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να εγείρετε ζητήματα. Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα αναφορών, επισκεφτείτε το speakup.abbott.com.

Υποβολή ερωτήσεων

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με συγκεκριμένες υποχρεώσεις σας, συζητήστε με τον διευθυντή σας, το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης (OEC), το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) ή το Νομικό Τμήμα.

Αναφορά ζητημάτων

Επισκεφθείτε την πολύγλωσση Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, που είναι διαθέσιμη παγκοσμίως 24/7, για να εκφράσετε τα ζητήματα που σας απασχολούν σχετικά με μια πιθανή παραβίαση των αξιών και των προτύπων συμπεριφοράς της εταιρείας μας.

Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο investigations@abbott.com για να αναφέρετε μια πιθανή παραβίαση.

Κατά καιρούς θα αντιμετωπίσετε καταστάσεις όπου η σωστή πορεία δράσης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Το βοήθημα λήψης αποφάσεων AID θα σας βοηθήσει να θέσετε τις σωστές ερωτήσεις για να καθορίσετε μια πορεία δράσης που υποστηρίζει τις αξίες της Abbott.

Επιλέξτε ανωτέρω το AID για να ξεκινήσετε.

Α
I
D
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

πορεία δράσης

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Αξιολογήστε τον πιθανό

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Είναι νόμιμο;

ΟΧΙ

?

ΝΑΙ

Η ενέργειά σας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για σας και την εταιρεία. Μην προχωρήσετε.

Επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα για συμβουλές.

Είναι σύμφωνο με την πολιτική της Abbott;

ΟΧΙ

?

ΝΑΙ

Η ενέργειά σας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για σας και την εταιρεία. Μην προχωρήσετε.

Ελέγξτε τις πολιτικές και διαδικασίες του OEC, ρωτήστε τον διευθυντή σας ή επικοινωνήστε με το OEC.

Ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τη νοοτροπία της Abbott;

ΟΧΙ

?

ΝΑΙ

Η ενέργειά σας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για σας και την εταιρεία. Μην προχωρήσετε.

Ανασκόπηση των Αξιών και της Νοοτροπίας της Abbott (διαθέσιμα στο ενδοεταιρικό δίκτυο της Abbott).

Πώς θα επηρεάσει αυτό τους ασθενείς και τους καταναλωτές της Abbott;

ΕΠΟΜΕΝΗ

Αφιερώστε ένα λεπτό για να εξετάσετε εάν τα συμφέροντά του/της είναι σε ισορροπία με εκείνα της εταιρείας. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο επόμενο.

Θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει τη φήμη της Abbott;

ΕΠΟΜΕΝΗ

Θα ανησυχούσατε εάν αυτό εμφανίζονταν στις ειδήσεις ή τα πρωτοσέλιδα;

Θα μπορούσε αυτό να έχει αντίκτυπο σε οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό εταίρο της Abbott;

ΕΠΟΜΕΝΗ

Εάν αισθάνεστε σίγουροι ότι η απόφασή σας εξισορροπεί τα συμφέροντα όλων των κοινωνικών εταίρων, προχωρήστε.

Εάν δεν είστε ακόμα σίγουροι για τη σωστή πορεία δράσης, εξετάστε τις εναλλακτικές λύσεις, συζητήστε με τον διευθυντή σας, το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και το Νομικό Τμήμα.

Εισαγωγή

Abbott

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Πώς να ...

Μετακινηθείτε από τη μία οθόνη στην άλλη

Απλά επιλέξτε τα εμπρός και πίσω βέλη (ή εάν χρησιμοποιείτε tablet, απλά σύρετε αριστερά ή δεξιά).

Γρήγορη μετάβαση εμπρός ή πίσω

Σύρετε το ρυθμιστικό στο κάτω μέρος της οθόνης.

Χρησιμοποιήστε τα διαδραστικά χαρακτηριστικά

Δείτε τον πίνακα περιεχομένων

Αναζητήστε για λέξεις κλειδιά και όρους

Δείτε το βοήθημα λήψης αποφάσεων AID

Κάντε μια ερώτηση ή αναφέρετε κάποιο ζήτημα

Βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Γνωρίστε περισσότερα για ένα θέμα (Σημείωση: μερικές συνδέσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσα από το δίκτυο της Abbott.)

Επιστολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

1 / 62

Αγαπητέ/-ή συνάδελφε,

Ο σκοπός της εταιρείας μας είναι τόσο απλός, όσο και σημαντικός: Είμαστε εδώ για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, απλά και σαφή.

Δημιουργούμε τεχνολογίες υγείας που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων και τους βοηθούν να ζουν καλύτερα και πληρέστερα. Είναι μεγάλο προνόμιο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και πρέπει να την κάνουμε με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ευγένεια του σκοπού μας, ακολουθώντας δηλαδή τις ανώτερες και πιο δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Για να το πετύχουμε αυτό όλοι και όλες μας, η Abbott διατηρεί έναν ισχυρό Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς. Ο κώδικάς μας καθορίζει τις αξίες και τις αρχές μας, έτσι ώστε κάθε άνθρωπος της Abbott σε όλο τον κόσμο να κατανοεί τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για λογαριασμό της εταιρείας.

Επιστολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

2 / 62

Το βασικό μήνυμα του κώδικα αυτού είναι σαφές: Είναι στο χέρι μας, ως άνθρωποι της Abbott, να τηρούμε τα ανώτερα δυνατά πρότυπα, να ανταποκρινόμαστε στα υψηλότερα ιδανικά και να ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με απόλυτη ακεραιότητα, ανά πάσα στιγμή. Ο κώδικάς μας βοηθά να πετυχαίνουμε αυτόν το στόχο και να προστατεύουμε το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας: τη φήμη της.

Σας ευχαριστούμε που δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, που τον χρησιμοποιείτε για να λαμβάνετε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις κατά τη σημαντική σας εργασία, και για όσα κάνετε ώστε η Abbott να παραμένει μια σπουδαία και ακέραια εταιρεία.

Με εκτίμηση,

Robert B. Ford

Διευθύνων σύμβουλος

Ο Κώδικάς μας στην πράξη


Η υπόσχεση της εταιρείας μας είναι η υπόσχεση του έργου μας για την υγεία και τη ζωή και ζούμε αυτή την υπόσχεση μέσα από τις καθημερινές μας ενέργειες

Ειλικρίνεια, αμεροληψία και ακεραιότητα

4 / 62

Ειλικρίνεια, αμεροληψία και ακεραιότητα

Εναπόκειται σε κάθε άτομο που εργάζεται για την Abbott - σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού - να τηρεί τις αξίες της Abbott (Πρωτοπορία, Επίτευξη, Φροντίδα και Διάρκεια) και να εργάζεται με ειλικρίνεια, αμεροληψία και ακεραιότητα. Η επιτυχία της Abbott μακροπρόθεσμα, εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Όλοι μας οφείλουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα στην εργασία και τη λήψη αποφάσεών μας, να εργαζόμαστε κάθε στιγμή σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα και να προωθούμε τη συμμόρφωση οποιωνδήποτε άλλων που εργάζονται για λογαριασμό της Abbott, με τον παρόντα Κώδικα. Το θεμελιώδες μήνυμα του Κώδικα είναι ξεκάθαρο: Εξαρτάται από εμάς, ως υπάλληλοι της Abbott, να αναπτύξουμε την εταιρεία και την εταιρική μας ταυτότητα, τηρώντας προσωπικά τα υψηλότερα δυνατά δεοντολογικά πρότυπα και λειτουργώντας με ειλικρίνεια, αμεροληψία και ακεραιότητα.

Λήψη αποφάσεων

5 / 62

Λήψη αποφάσεων

Η Abbott είναι μία παγκόσμια εταιρεία. Διεξάγουμε επιχειρήσεις σε πάνω από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο και οι υπάλληλοί μας είναι πολίτες πολλών χωρών με διαφορετικές κουλτούρες και πεποιθήσεις. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον παγκόσμιο αντίκτυπο των ενεργειών μας και των αποφάσεων που λαμβάνουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι η Abbott υπόκειται σε πολλούς νόμους, κανονισμούς και άλλες απαιτήσεις που διαφέρουν μεταξύ των χωρών στις οποίες λειτουργούμε.

Λήψη αποφάσεων

6 / 62

Καθένας από μας θα αντιμετωπίζει, κατά καιρούς, καταστάσεις όπου η σωστή πορεία ενεργειών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Αναμένεται από όλους μας να κατανοήσουμε τις αρχές της Abbott που ενσαρκώνονται στον παρόντα Κώδικα, μαζί με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Abbott που ισχύουν για την εργασία μας. Διατίθεται πολλοί πρόσθετοι πόροι στην Abbott για συμβουλές και καθοδήγηση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

 • Συνάδελφοι
 • Διευθυντές και επόπτες
 • Το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Το Νομικό Τμήμα

Αυτοί οι πόροι μπορεί να σας βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεών σας. Διατίθεται επίσης το βοήθημα λήψης αποφάσεων AID, για να βοηθήσει στην επίλυση των ζητημάτων όταν όταν ο βέλτιστος δρόμος δεν είναι προφανής. Αυτό το εργαλείο παρέχει μια προσέγγιση για την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων και των επιπτώσεων των αποφάσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε στο έργο μας.

Επιπλέον, έχετε πάντα στη διάθεσή σας βοήθεια για να διασφαλιστεί η κατανόηση των απαιτήσεων του παρόντος Κώδικα. Η γενική βοήθεια και οι πληροφορίες επικοινωνίας με το προσωπικό του τοπικού ή περιφερειακού Γραφείου Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, διατίθεται στον Ιστότοπο του OEC.

Οι πελάτες μας


Βελτιώνουμε την υγεία για τους ασθενείς, τους καταναλωτές και τις κοινότητες

Ασθενείς και καταναλωτές

8 / 62

Δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία και την ευεξία των ασθενών και των καταναλωτών.

Στόχος μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο υγιείς. Καθένας μας και κάθε μέρα, έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων και να δημιουργήσουμε πιο υγιείς κοινωνίες μέσα από την εργασία μας. Η φροντίδα για τους ανθρώπους είναι θεμελιώδης σε ό, τι κάνουμε και αυτό είναι και ένα τεράστιο προνόμιο αλλά και μεγάλη ευθύνη.

Γνωμάτευση Επαγγελματία Υγείας

9 / 62

Σεβόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών υγείας οι οποίοι παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τις επιλογές θεραπείας και την υγιή διαβίωση.

Οι επαγγελματίες υγείας, όπως οι ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, ερευνητές ή το προσωπικό εργαστηρίων, πρέπει να χρησιμοποιούν την ανεξάρτητη κρίση τους για να αποφασίζουν για την καλύτερη πορεία φροντίδας των ασθενών τους, με βάση την εκπαίδευση και την εμπειρία τους. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τους επαγγελματίες υγείας για να τους παρέχουμε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων και την παροχή συμβουλών στους ασθενείς τους. Μπορούμε να επιτύχουμε την αποστολή μας για την υποστήριξη της υγείας, μόνο μέσα από μια πραγματικά συνεργατική προσέγγιση.

Τα προϊόντα μας


Κερδίζουμε τη θετική φήμη της Abbott μέσω της συνεπούς παροχής προϊόντων υψηλής ποιότητας

Ποιότητα προϊόντος

11 / 62

Παράγουμε και προσφέρουμε ασφαλή, αποτελεσματικά προϊόντα που οι άνθρωποι εμπιστεύονται.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουμε το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας σε όλες μας τις επιχειρήσεις. Αυτή η προσπάθεια ξεκινά από την προμήθεια των υλικών και την παραγωγή των προϊόντων και συνεχίζει στον τρόπο με τον οποίο προωθούμε, πουλάμε και παρέχουμε τα προϊόντα μας, μεταξύ άλλων μέσω των επιχειρηματικών εταίρων μας - η παροχή υψηλής ποιότητας αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε κάθε βήμα.

Ποιότητα προϊόντος

12 / 62

Η δέσμευσή μας για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας είναι πάντα στην πρώτη γραμμή όλων όσων κάνουμε.

Δεσμευόμαστε να προσδιορίζουμε, αξιολογούμε και διευθετούμε ζητήματα ασφαλείας των προϊόντων. Παρέχουμε στους επαγγελματίες υγείας και στα ιδρύματα/φορείς, τις πληροφορίες που χρειάζονται για να χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Abbott με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και ενημερώνουμε τις κανονιστικές ή δημόσιες υπηρεσίες υγείας σε περίπτωση ενδεχόμενων ζητημάτων ασφάλειας.

Προβαίνουμε σε ενέργειες για την αποτροπή παραποίησης, παράνομης εκτροπής και κλοπής των προϊόντων μας. Τηρούμε όλους τους ισχύοντες εμπορικούς κανονισμούς, όπως τους εξαγωγικούς και εισαγωγικούς ελέγχους που εκδίδονται από τις κυβερνήσεις για λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφαλείας. Οι εμπορικοί κανονισμοί περιλαμβάνουν κυρώσεις, περιορισμούς στην εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς και απαγορεύσεις σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένα άτομα, ομάδες ή νομικά πρόσωπα.

Προώθηση προϊόντος

13 / 62

Προωθούμε και πουλάμε τα προϊόντα μας με ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

Οι δηλώσεις μας για τα προϊόντα μας, σε όλα τα υλικά και τις επικοινωνίες, θα είναι ισορροπημένες και ειλικρινείς, όπως και συνεπείς με την εγκεκριμένη επισήμανση/ετικέτα. Κατά την προώθηση των προϊόντων μας, παρέχουμε πληροφορίες που είναι συνεπείς με επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, κορυφαία ιατρική πρακτική και με τις εγκεκριμένες απαιτήσεις επισήμανσης προϊόντος στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Προώθηση προϊόντος

14 / 62

Προωθούμε τα προϊόντα μας για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και έχουν εγκριθεί.

Οι δραστηριότητες της Abbott συμμορφώνονται με τις κανονιστικές άδειες και εγκρίσεις που λαμβάνουμε από κρατικές υπηρεσίες, όπως τα Υπουργεία Υγείας, ή οι αρχές Τροφίμων και Φαρμάκων, για την προώθηση, πώληση και εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών και άλλων προϊόντων. Συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και κανονισμούς κάθε χώρας που διέπουν το πώς, που και πότε επιτρέπεται να προωθούμε τα προϊόντα μας, όπως τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Τροφίμων, Φαρμάκων και Καλλυντικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Διατηρούμε και ακολουθούμε εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, που είναι σχεδιασμένες για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις και με τα κρατικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης.

Προώθηση της επιστήμης


Προωθούμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία των προϊόντων, ώστε να εργαζόμαστε με σκοπό ένα πιο υγιεινό μέλλον

Καινοτομία

16 / 62

Καινοτομούμε και προωθούμε λύσεις υγειονομικής περίθαλψης και καινοτομίες προϊόντων, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας σε όλο τον κόσμο.

Αντιμετωπίζουμε τις ανθρώπινες ανάγκες με πρωτοποριακές και καινοτόμες θεραπείες και προϊόντα, σωτήρια ιατρικά βοηθήματα, καθώς και νέες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της υγείας. Προωθούμε επιστήμη αιχμής, τεχνολογία και καινοτομία προϊόντων, ώστε να εργαζόμαστε με σκοπό ένα πιο υγιεινό μέλλον. Η καλή υγεία είναι κρίσιμο στοιχείο ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Υποστηρίζουμε τις επιδιώξεις των ασθενών και των καταναλωτών για την υγεία τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή τους με τη μέγιστη δυνατή υγεία. Εστιάζουμε στην καινοτομία των προϊόντων που αλλάζουν τη ζωή προς το καλύτερο.

Καινοτομία

17 / 62

Προάγουμε μια κουλτούρα καινοτομίας, αναζητούμε νέες δυνατότητες και σχεδιάζουμε για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Η επίμονη προσπάθειά μας για καινοτομία και νέες δυνατότητες, εμπεριέχει και κάποιο κίνδυνο. Αν και αναλαμβάνουμε ελεγχόμενους κινδύνους, που συνάδουν με τον Κώδικα και τις πολιτικές μας, θα πρέπει πάντα να καταβάλλουμε προσπάθειες για τον περιορισμό των κινδύνων εκ των προτέρων, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά επακόλουθα και σχεδιάζοντας αναλόγως.

Προώθηση της επιστήμης

18 / 62

Διεξάγουμε έρευνες για να αποκτούμε αντικειμενικά, ακριβή δεδομένα που θα προωθήσουν την επιστήμη.

Διεξάγουμε έρευνες για την προώθηση της επιστήμης που υποστηρίζει τα προϊόντα μας: την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη βελτίωση των υφιστάμενων θεραπειών και την προώθηση πρακτικών υγειονομικής περίθαλψης.

Προώθηση της επιστήμης

19 / 62

Όταν διεξάγουμε έρευνες, δεσμευόμαστε για την αντιμετώπιση των συμμετεχόντων στις μελέτες με αξιοπρέπεια και σεβασμό και την προστασία τους από περιττούς κινδύνους. Διασφαλίζουμε ότι οι ασθενείς που συμμετέχουν σε ερευνητικές μελέτες κατανοούν τη φύση και το σκοπό της έρευνας, όπως και τους σχετικούς κινδύνους. Λαμβάνουμε συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης από τους συμμετέχοντες στις μελέτες ως ουσιαστικό μέρος της ερευνητικής διαδικασίας.

Εκτιμούμε τη διαφάνεια της επιστημονικής έρευνας και δεν θα επιχειρήσουμε να επηρεάσουμε αθέμιτα την έκβαση οποιασδήποτε έρευνας ή τις αναφορές που υποβάλλονται από κλινικούς ή άλλους ερευνητές. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα από τις μελέτες και οι σχετικές αναλύσεις είναι ακριβείς. Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τα προϊόντα μας, ανεξάρτητα από το εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά ή αρνητικά, με τρόπο έγκαιρο και ακριβή.

Όταν η έρευνα διεξάγεται για την Abbott ή δημοσιεύεται για λογαριασμό μας, επιλέγουμε συνεργάτες με ισχυρό ιατρικό και επιστημονικό υπόβαθρο. Τηρούμε υψηλά πρότυπα για τους εν λόγω συνεργάτες, όπως ότι προσδοκούμε από τους ερευνητές να γνωστοποιούν τη σχέση τους με την Abbott. Όταν συνεργαζόμαστε με άλλους επιστήμονες ή κλινικούς ιατρούς στα πλαίσια εργασιών έρευνας και ανάπτυξης, δεσμευόμαστε για την πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση των οικονομικών ή άλλων σχέσεων.

Οι άνθρωποι μας


Εκτιμούμε τις διαφορετικές απόψεις ως πηγή δύναμης

Συνεργασία

21 / 62

Προάγουμε μια κουλτούρα ειλικρίνειας, αναγνωρίζοντας ότι η ποικιλομορφία της σκέψης και της συνεργασίας, προωθούν την καινοτομία.

Αποδεχόμαστε την ποικιλομορφία, επειδή πιστεύουμε ότι παράγει δημιουργικότητα, καινοτομία και ενέργεια. Κατανοούμε ότι για να επιφέρουμε τη διαφορά και να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα μεταβαλλόμενων αναγκών υγείας, απαιτείται μία ακούραστη προσπάθεια και μια συνεργατική προσέγγιση, ακούγοντας τους συναδέλφους μας και εξασφαλίζοντας ότι ακούγονται όλες οι φωνές.

Η σύνδεση μεταξύ μας

22 / 62

Η σύνδεση μεταξύ μας

Μοιραζόμαστε όλοι μας την ευθύνη να εφαρμόζουμε τις αξίες μας στην πράξη, κάθε μέρα. Επιδεικνύοντας και υποστηρίζοντας τη δεοντολογική συμπεριφορά, επηρεάζουμε θετικά την κουλτούρα της Abbott. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι να κατανοήσουμε το πώς ισχύει αυτός ο Κώδικας για την εργασία μας και το ρόλο που έχουμε στην εταιρεία.

Οι διευθυντές και οι επόπτες, ως ηγέτες στον οργανισμό μας, πρέπει να επιδεικνύουν ισχυρή δέσμευση για τις αξίες μας και να καθοδηγούν δίνοντας το παράδειγμα. Πρέπει πάντα να προωθούν και να υποστηρίξουν τη δεοντολογική συμπεριφορά των υπαλλήλων. Οι διευθυντές πρέπει να βοηθούν ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι κατανοούν την ευθύνη τους να τηρούν τον παρόντα Κώδικα και να προωθούν ένα εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει στους υπαλλήλους να αισθάνονται άνετα να υποβάλουν ερωτήσεις και να εγείρουν ζητήματα, χωρίς το φόβο αντιποίνων.

Αναφορά ζητημάτων

23 / 62

Υποβάλουμε ερωτήσεις κάθε φορά που οι επιλογές ή οι ενέργειες σχετίζονται με την εργασία μας ή είναι ασαφείς ή δεν φαίνεται σωστές και αναφέρουμε και υποβάλουμε αναφορές για οποιεσδήποτε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα.

Εξαρτάται από μας να υποβάλλουμε ερωτήσεις κάθε φορά που αισθανόμαστε ότι η κατεύθυνση είναι ασαφής και να αμφισβητούμε και να αναφέρουμε οποιαδήποτε ύποπτη αντιδεοντολογική επιχειρηματική συμπεριφορά, παράβαση του παρόντος Κώδικα ή παράβαση των πολιτικών ή διαδικασιών μας.

Η υποβολή ερωτήσεων, η αναφορά ζητημάτων και η ενεργή επιδίωξη της σαφήνειας σχετικά με τις επιλογές ή τις πράξεις μας, μάς βοηθά να αναγνωρίσουμε και να αποφεύγουμε τα προβλήματα πιο αποτελεσματικά. Όταν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τις σωστές επιλογές, ενέργειες ή πιθανές παραβάσεις, ρωτάμε έναν διευθυντή ή το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης.

Αναφορά ζητημάτων

24 / 62

Οι διευθυντές και οι επόπτες έχουν θεμελιώδη ευθύνη να δίνουν το παράδειγμα και να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι κατανοούν και θεωρούνται υπεύθυνοι για την τήρηση του Κώδικα. Όσοι έχουν ηγετικούς ρόλους, φέρουν αυξημένη ευθύνη για την κατανόηση και την επικοινωνία των προσδοκιών της Abbott και θα πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης σχετικά με πιθανές παραβάσεις του Κώδικα.

Όλες οι αναφορές ενδεχόμενων παραβάσεων του Κώδικα θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπίζονται κατάλληλα, μέσω επακόλουθων βημάτων όπως η έρευνα, η αποκατάσταση και όπου απαιτείται, μέσω διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση ζητημάτων, μέσω των διδαγμάτων από τα σφάλματά μας και αποφεύγοντας την επανάληψή τους. Το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης θα διευθύνει οποιαδήποτε έρευνα εικαζόμενων παραβάσεων του Κώδικα. Δεν θα πρέπει να διεξάγετε οποιαδήποτε έρευνα ανεξάρτητα. Καθένας από εμάς καλείται να συνεργαστεί και να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε τέτοιας έρευνας.

Διορθωτικές ενέργειες που σχετίζονται με παραβάσεις του Κώδικα, μπορεί να περιλαμβάνουν διορθωτικές ενέργειες (έως και τον τερματισμό της απασχόλησης) ή νομικές ενέργειες για:

 • Έγκριση μιας παράβασης ή συμμετοχή σε μια παράβαση,
 • Άρνηση συνεργασίας στην έρευνα μιας ενδεχόμενης παράβασης,

Αναφορά ζητημάτων

25 / 62

 • Παράλειψη από τον επόπτη(ες) να εντοπίσει και να αναφέρει μια παράβαση, εάν η εν λόγω παράλειψη αντικατοπτρίζει ανεπαρκή επίβλεψη ή έλλειψη εποπτείας,
 • Αναφορά ενός ζητήματος εν γνώσει ότι είναι ψευδές ή με σκοπό την απειλή, τον εκφοβισμό ή αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου που σχετίζεται με την επιχείρηση της Abbott,
 • Αντίποινα, όπως μέσω εκφοβισμού, απειλής, παρενόχλησης ή διασυρμού οποιουδήποτε ατόμου που έχει αναφερθεί μια παράβαση ή πιθανή παράβαση καλή τη πίστει.

Δεν είναι ποτέ αποδεκτό να προβαίνετε σε αντίποινα κατά οποιουδήποτε εγείρει ζητήματα για το αν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνάδουν με τον Κώδικα. Καταγγελίες για κατ' ισχυρισμό αντίποινα θα πρέπει να αναφέρονται στο Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η δέσμευσή μας στην εργασία μας, μας καθοδηγεί όχι μόνο να ακολουθούμε το γράμμα του νόμου που διέπει τις εργασίες μας, αλλά και το πνεύμα και τις δεοντολογικές προσδοκίες που συνεπάγονται της ηγετικής θέσης μιας επιχείρησης όπως η δική μας.

Ισότιμες Ευκαιρίες

26 / 62

Παρέχουμε ισότιμες ευκαιρίες για όλους τους υπαλλήλους.

Βασίζουμε τις αποφάσεις μας για την απασχόληση στις ανάγκες των επιχειρήσεων, τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη σχετική απόδοση στην εργασία. Η Abbott απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το θρήσκευμα, την ηλικία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την έμφυλη ταυτότητα (σεξουαλικό προσανατολισμό) ή τη φυλετική έκφραση, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση βετεράνου ή τη στρατιωτική κατάσταση, τη γενετική κατάσταση ή την υπηκοότητα ή οποιαδήποτε άλλη νομίμως προστατευόμενη κατάσταση. Έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε τους νόμους που έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις μας με τους υπαλλήλους μας σε όλο τον κόσμο.

Δίκαιη Μεταχείριση

27 / 62

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι εργάζονται στην Abbott αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, υποστηριζόμενοι και έχουν την παρακίνηση να πετύχουν.

Η Abbott νοιάζεται και ανησυχεί για την υγεία και την ευημερία των υπαλλήλων της σε όλο τον κόσμο. Όλοι όσοι εργάζονται στην Abbott θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις. Η Abbott ενθαρρύνει τις απόψεις των υπαλλήλων της σχετικά με τρόπους για την ενίσχυση ενός περιβάλλοντος ποικιλόμορφου, χωρίς αποκλεισμούς και προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι απαλλαγμένο από διασπαστική συμπεριφορά από υπαλλήλους.

Δίκαιη Μεταχείριση

28 / 62

Αντιμετωπίζουμε καθέναν με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Ο σεβασμός μας προς τους ανθρώπους μας, αποδεικνύεται σε όλα όσα κάνουμε και στον τρόπο αντιμετώπισης οποιουδήποτε συναντάμε στην εργασία μας. Για να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που έχουμε ο ένας προς τον άλλο και να προσελκύσουμε, να καλλιεργήσουμε και να διατηρήσουμε ταλαντούχα άτομα από όλο τον κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τις αρχές που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους άλλους αμερόληπτα και να μην τους εκμεταλλευόμαστε μέσω της χειραγώγησης, των ψευδών δηλώσεων ή της απόκρυψης.

Εργασιακό περιβάλλον

29 / 62

Φροντίζουμε ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και τις κατάλληλες συνθήκες για τους υπαλλήλους και άλλους που εργάζονται για εμάς.

Τα ατυχήματα και οι επισφαλείς καταστάσεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως στη διεύθυνση. Λαμβάνουμε επίσης μέτρα για την πρόληψη και την απαγόρευση των παράνομων και ακατάλληλων συνθηκών εργασίας και της σκληρής ή απάνθρωπης μεταχείρισης, σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Οι κοινότητές μας


Χτίζουμε την εμπιστοσύνη στην Abbott ως πολίτη κάθε τοπικής κοινωνίας και σε όλο τον κόσμο

Συμμετοχή στην κοινότητα

31 / 62

Καταβάλουμε προσπάθειες για την προώθηση της κοινοτικής ευημερίας μέσα από τα προϊόντα και την εργασία μας.

Έχουμε μια διακεκριμένη ιστορία υποστήριξης των κοινοτήτων στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε. Πιστεύουμε ότι με καλή υγεία οι κοινότητες μπορούν να ευδοκιμήσουν. Μέσα από τις δραστηριότητές μας, τις εμπορικές σχέσεις και την υποστήριξη των ομάδων των κοινοτήτων και των φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών, ανταποδίδουμε στις κοινότητές μας και τους γείτονές μας. Σε μικρές και μεγάλες κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε, η Abbott προσπαθεί να επιφέρει μια θετική και μόνιμη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Περιβαλλοντική ευθύνη

32 / 62

Εμπλεκόμαστε στην αειφόρο ανάπτυξη και προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον.

Έχουμε δεσμευτεί για την ελαχιστοποίηση του συνολικού περιβαλλοντικού αντίκτυπού μας, από την υπεύθυνη προμήθεια των πρώτων υλών, έως την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση των προϊόντων μας.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη μείωση της χρήσης της ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων. Υποστηρίζουμε έργα που παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην εργασία και στις κοινότητές μας. Αναζητούμε τρόπους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας, όπως μέσω της μείωσης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης και μέσω άλλων δραστηριοτήτων για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων. Τηρούμε τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τις δραστηριότητές μας.

Πολιτικές συνεισφορές

33 / 62

Ενθαρρύνουμε την κατάλληλη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία και υποστηρίζουμε τη συμμετοχή στα ζητήματα της κοινότητας.

Η Abbott εργάζεται για την υποστήριξη της δημόσιας πολιτικής που ευθυγραμμίζεται με την αποστολή και τις αξίες μας και μπορεί να παρέχει υποστήριξη, όπου αρμόζει, σε πολιτικούς υποψηφίους ή ομάδες συμφερόντων. Οι νόμοι που σχετίζονται με τις πολιτικές συνεισφορές από εταιρείες είναι πολύπλοκοι, οπότε είναι σημαντικό οι συνεισφορές χρημάτων της Abbott και οποιεσδήποτε άλλες εισφορές που παρέχονται για λογαριασμό της Abbott να γίνονται μόνο μετά από συνεννόηση με το Νομικό Τμήμα.

Πώς λειτουργούμε


Εργαζόμαστε μαζί και με υπευθυνότητα, τηρώντας τις αξίες της Abbott

Θεμιτές συναλλαγές

35 / 62

Διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας δεοντολογικά και με ειλικρίνεια και προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που λέμε ότι θα κάνουμε, σε όλες τις πτυχές των εργασιών μας.

Καθένας μας είναι υπόλογος και υπεύθυνος για την εργασία μας και τις αποφάσεις που λαμβάνουμε στο πλαίσιο των ρόλων και των ευθυνών μας.

Σε όλες τις επαγγελματικές μας αλληλεπιδράσεις, με όλους τους ανθρώπους που συναντάμε στην εργασία μας - συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, επαγγελματίες υγείας, ανταγωνιστές και άλλους - πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σαφείς σχετικά με το πώς διεξάγει τις επιχειρήσεις της η Abbott. Αυτή η αρχή των θεμιτών συναλλαγών είναι κρίσιμη.

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

36 / 62

Αντιμετωπίζουμε και επιλύουμε οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων πριν προχωρήσουμε.

Μια σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν τα ιδιωτικά συμφέροντα ενός εργαζομένου της Abbott παρεμβαίνουν ή φαίνεται ότι παρεμβαίνουν στα συμφέροντα της Abbott. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες της Abbott και όχι στο ενδεχόμενο προσωπικό κέρδος ή προς όφελος της οικογένειας ή φίλων. Καθένας μας πρέπει να χρησιμοποιεί την ορθή του κρίση και να αποφεύγει καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πραγματική σύγκρουση ή σε υπόνοια μιας σύγκρουσης συμφερόντων.

Εάν οι ανταγωνιστικές ενέργειες, τα συμφέροντα ή οι σχέσεις καθιστούν δύσκολο σε σας να εκτελέσετε την εργασία σας αντικειμενικά και αποτελεσματικά ή εάν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειας θα μπορούσε να λάβει ανάρμοστο προσωπικό όφελος ως αποτέλεσμα της θέσης του ή της σύνδεσής του με την Abbott, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα τις κατευθυντήριες οδηγίες της Abbott και να απομακρυνθείτε από καταστάσεις όπου μια σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική σας κρίση.

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

37 / 62

Θέτουμε τα συμφέροντα της Abbott πάνω από προσωπικά συμφέροντά μας κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εργασία μας.

Τα συμφέροντα του μεγαλύτερου οργανισμού θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των συμφερόντων ενός επιχειρησιακού τμήματος, μιας εργασιακής ομάδας ή ενός ατόμου, στο πλαίσιο των εργασιών μας.

Οι θέσεις μας στην Abbott και οι ευκαιρίες, όπως οι εξωτερικές επιχειρηματικές συμφωνίες ή οικονομικά συμφέροντα, που καθίστανται διαθέσιμα μέσω των εργασιακών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προς όφελος της Abbott και όχι για προσωπικό κέρδος. Δεν πρέπει ποτέ να ανταγωνιζόμαστε με την Abbott ή να βοηθούμε άλλα άτομα ή επιχειρήσεις να το πράξουν. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας, όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες.

Προστασία των περιουσιακών στοιχείων & της φήμης της Abbott

38 / 62

Είμαστε οι προστάτες της εταιρείας στην εργασία μας.

Αποτελεί δική μας ευθύνη να προστατεύουμε και να χρησιμοποιούμε τα περιουσιακά στοιχεία της Abbott, από φυσικά περιουσιακά στοιχεία όπως τα οχήματα και ο εξοπλισμός πληροφορικής, έως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά μυστικά και την τεχνογνωσία, με την κατάλληλη φροντίδα και εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και ορθή χρήση τους. Πρέπει όλοι να χρησιμοποιούμε την κρίση μας για να εξασφαλίσουμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Abbott δεν θα χαθούν, κλαπούν, χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα ή σπαταληθούν.

Προστασία των περιουσιακών στοιχείων & της φήμης της Abbott

39 / 62

Η φήμη της Abbott είναι ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά της στοιχεία. Καθένας μας είναι υπεύθυνος για την ενίσχυση και την προστασία της φήμης της Abbott. Καθένας μας είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε απόψεις ή περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή μοιράζεται με άτομα εκτός της εταιρείας.

Στις εξωτερικές μας αλληλεπιδράσεις, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το εάν θα μπορούσαμε να αναγνωριστούμε ως άτομα σχετιζόμενα με την Abbott και να εξετάσουμε το πώς οποιεσδήποτε δηλώσεις που σχετίζονται με την εργασία μας μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην εταιρεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι αλληλεπιδράσεις είναι γρήγορες και δυναμικές και μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα ορατές. Η απρόσεκτη επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για τη φήμη της Abbott. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη χρήση προσεκτικών επικοινωνιακών στρατηγικών στις επικοινωνίες μας και την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της Abbott.

Εμπιστευτικές πληροφορίες

40 / 62

Σεβόμαστε και προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών.

Ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Abbott, είναι οι εμπιστευτικές πληροφορίες. Εμπιστευτικές πληροφορίες είναι αυτές που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό και περιλαμβάνουν έργα έρευνας και ανάπτυξης, εμπορικά μυστικά, επιχειρηματικά σχέδια, μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, όρους συμβάσεων με προμηθευτές ή πελάτες, τιμές, στοιχεία πωλήσεων, προσφορές, αναφορές τιμών, προτάσεις τιμών, απαντήσεις σε διαγωνισμούς και μη δημόσια οικονομικά αποτελέσματα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους ανταγωνιστές της Abbott ή να βλάψουν την Abbott εάν γνωστοποιηθούν.

Κάθε ένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή ανάρμοστης γνωστοποίησης ή χρήσης. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν πρέπει να μοιράζονται με ανταγωνιστές. Αυτές οι υποχρεώσεις μπορεί να επεκτείνονται και μετά την εργασιακή απασχόληση από την Abbott.

Ομοίως, σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και δεν αποκτάμε ούτε κάνουμε κατάχρηση των εμπιστευτικών πληροφοριών τους.

Εμπιστευτικές πληροφορίες

41 / 62

Η ανάρμοστη χρήση συγκεκριμένων εμπιστευτικών πληροφοριών απαγορεύεται από τους νόμους, όπως τους νόμους που απαγορεύουν τις συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών, μη δημόσιων πληροφοριών. Οι συναλλαγές εσωτερικού υπαλλήλου/συνεργάτη είναι αντιδεοντολογικές και παράνομες και δεν πρέπει να αγοράζουμε ή να πουλάμε κινητές αξίες της Abbott ή άλλων εταιρειών που διεξάγουν ή αναμένεται ότι θα διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Abbott, βάσει των εν λόγω πληροφοριών.

Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητο όσων εμπιστεύονται τις προσωπικές πληροφορίες τους σε μας, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων μας και των ατόμων που συνιστούν, συνταγογραφούν και χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Όταν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια των εργασιών μας, ενημερώνουμε κατάλληλα τα άτομα των οποίων τις πληροφορίες έχουμε συλλέξει, σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν και λαμβάνουμε την κατάλληλη συναίνεση ή εξουσιοδότηση. Δεν πουλάμε προσωπικά στοιχεία, ούτε αποκτούμε προσωπικές πληροφορίες από πηγές που δεν έχουν σχετική άδεια.

Προστατεύουμε τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα από ανάρμοστη γνωστοποίηση και χρήση. Πολλές τοποθεσίες έχουν αυστηρούς κανονισμούς που απαιτούν από τις εταιρείες να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, ειδικά για τις πιο ευαίσθητες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών και έχουμε δεσμευτεί να κατανοούμε και να τηρούμε αυτές τις απαιτήσεις.

Καταπολέμηση της δωροδοκίας

42 / 62

Είμαστε ενεργά αντίθετοι με την απάτη, τη δωροδοκία και τη διαφθορά. Αποκτούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με το σωστό τρόπο.

Ως ασθενείς, μέλη οικογενειών και φροντιστές, θέλουμε από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους φαρμακοποιούς να προτείνουν τα προϊόντα και τις θεραπείες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες μας, χρησιμοποιώντας την επαγγελματική κρίση τους. Οι ασθενείς και οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην ανεξάρτητη κρίση των συμβούλων για την υγεία τους, χωρίς να ανησυχούν ότι οι αποφάσεις αυτές επηρεάζονται εσφαλμένα από κίνητρα εταιρειών που επιδιώκουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

Ως πολίτες, θέλουμε από τους κρατικούς αξιωματούχους μας να λαμβάνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν τα βέλτιστα συμφέροντα των πολιτών. Αυτές οι κρατικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να επηρεάζονται ανάρμοστα από εταιρείες που αναζητούν εύνοια για τα εταιρικά τους συμφέροντα, μέσω προσφοράς κινήτρων σε κρατικούς αξιωματούχους.

Καταπολέμηση της δωροδοκίας

43 / 62

Καθώς προωθούμε και πωλούμε τα προϊόντα μας, εκπαιδεύουμε και ενημερώνουμε τους επαγγελματίες υγείας, αλλά δεν παρεμβαίνουμε στην ανεξάρτητη επαγγελματική κρίση τους. Δεν είναι ποτέ επιτρεπτό να προσφέρουμε ή να παρέχουμε οτιδήποτε ωφελεί, άμεσα ή έμμεσα, έναν κρατικό αξιωματούχο, έναν επαγγελματία υγείας (όπως έναν ιατρό, φαρμακοποιό, νοσοκόμο/α, ερευνητή ή εργαστηριακό προσωπικό) ή οποιοδήποτε άλλο άτομο, με σκοπό να αγοράσει ή να εξασφαλίσει ένα επιχειρηματικό πλεονέκτημα για την Abbott. Ομοίως, δεν είναι ποτέ αποδεκτό να προσφέρουμε οτιδήποτε αξίας ως «ανταμοιβή» για οποιαδήποτε παρελθοντική ή τρέχουσα σχέση με την Abbott.

Οι νόμοι κατά της δωροδοκίας, κατά της διαφθοράς και κατά των ανάρμοστων προμηθειών, καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό για μας να επιδείξουμε τη δέσμευσή μας για την πρόληψη ανάρμοστης επιρροής στις επιχειρηματικές συναλλαγές σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μας. Ο Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (FCPA) των ΗΠΑ και άλλοι σχετικοί νόμοι σε αυτές τις περιοχές, ενδεχομένως να ισχύουν για τις δραστηριότητες της Abbott σε όλο τον κόσμο και η δωροδοκία θεωρείται παράνομη παντού.

Όλοι μας στην Abbott πρέπει να διαχειριζόμαστε προληπτικά τις σχέσεις με τους παρόχους υπηρεσιών (όπως διανομείς, συμβούλους, ομιλητές ή διαφημιστές), για να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες που εκτελούνται για λογαριασμό της Abbott, διενεργούνται σύμφωνα με τις προσδοκίες μας και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δέουσα επιμέλεια κατά την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών, να καταβάλουμε εύλογη αγοραία αξία πληρωμών για τις υπηρεσίες τους και να καταγράφουμε με ακρίβεια τις πληρωμές για τις υπηρεσίες, τα πρόστιμα, τα τέλη και τα συναφή.

Δώρα, Γεύματα & Ψυχαγωγία

44 / 62

Δώρα, Γεύματα και Ψυχαγωγία

Επειδή οι αρχές κατά της δωροδοκίας απαιτούν να μην προσφέρουμε ποτέ, ούτε να παρέχουμε οτιδήποτε που ωφελεί, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε άτομο, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα επιχειρηματικό πλεονέκτημα, καθορίζουμε όρια όσον αφορά στα δώρα, τα γεύματα και την ψυχαγωγία. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας που σχετίζονται με τα όρια και την αναφορά των ενθυμίων εταιρικής ταυτότητας, των δώρων, των εθιμοτυπικών φιλοφρονήσεων, των γευμάτων και της φιλοξενίας, υπάρχουν για να συμβάλουν στην εξασφάλιση της μη παροχής οποιουδήποτε οφέλους που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική κρίση.

Ακριβή βιβλία και στοιχεία

45 / 62

Μετράμε τα επιτεύγματα με ακρίβεια.

Τα οικονομικά μας βιβλία, τα εσωτερικά αρχεία και έγγραφα, καθώς και οι δημόσιες δηλώσεις μας πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την ουσία και τα γεγονότα των ενεργειών μας. Όταν μετράμε ή περιγράφουμε τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τις πράξεις ρουτίνας μας, τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με ένα επαρκές πλαίσιο και με την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να κατανοηθεί ο πραγματικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων ή συναλλαγών μας. Τα οικονομικά αρχεία μας πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, τους νόμους και κανονισμούς, όπως και τις πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους της Abbott.

Όταν αναφέρουμε πληροφορίες, όπως η τιμολόγηση ή οι πληρωμές και αντικείμενα αξίας που παρασχέθηκαν σε ιατρούς και άλλους πελάτες, οι πληροφορίες πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς. Πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν αυστηρούς νόμους σχετικά με την αναφορά των τιμών και την υποβολή εκθέσεων για ορισμένες πληρωμές σε επαγγελματίες υγείας. Αυτοί οι νόμοι βοηθούν στην προστασία των φορολογουμένων, οι οποίοι τελικά πληρώνουν για ορισμένες ή όλες τις αγορές μέσω του συστήματος υγείας της χώρας. Η Abbott δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες για να επιτρέψει στις κυβερνήσεις, τους ασφαλιστές και άλλους ενδιαφερόμενους να λάβουν αποφάσεις μετά από κατάλληλη ενημέρωση.

Συμμόρφωση με τους νόμους

46 / 62

Τηρούμε όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις της Abbott που ισχύουν για την εργασία μας.

Κάθε υπάλληλος της Abbott αναμένεται να τηρεί όλους τους νόμους και τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τις αρχές της Abbott και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Κώδικα. Αυτή είναι μια βασική προσδοκία και προϋπόθεση της εργασιακής απασχόλησης.

Συμμόρφωση με τους νόμους

47 / 62

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Abbott καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με σημαντικές πτυχές των λειτουργιών μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους νόμους περί υγειονομικής περίθαλψης, περί ποιότητας, μηχανικών διεργασιών, τελωνείων και εμπορίου, χρηματοδότησης, ασφάλειας, αγοράς, ανθρώπινου δυναμικού και συστημάτων πληροφορικής, ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφωνόμαστε με τους πολυάριθμους νόμους και κανονισμούς που διέπουν την επιχείρησή μας. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες μάς επιτρέπουν να εντοπίζουμε, διορθώνουμε και αποτρέπουμε μη συμμορφούμενες δραστηριότητες.

Ως υπάλληλοι μιας παγκόσμιας εταιρείας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι νόμοι μιας χώρας μπορεί να εφαρμόζονται στον τρόπο που διεξάγουμε τις εργασίες μας σε άλλες χώρες. Πρέπει να έχουμε υπόψη τις απαιτήσεις για κάθε τοποθεσία και να ζητούμε καθοδήγηση από το Νομικό Τμήμα ή το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, όταν αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα για το οποίο ισχύουν οι εν λόγω απαιτήσεις.

Θεμιτός ανταγωνισμός

48 / 62

Εξασφαλίζουμε ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις που έχουμε με τους ανταγωνιστές είναι θεμιτές.

Πρέπει να ανταγωνιζόμαστε επιθετικά στην αγορά για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να ενισχύουμε την αξία των μετόχων.

Θεμιτός ανταγωνισμός

49 / 62

Κάνοντάς το αυτό, δεν πρέπει να εμπλεκόμαστε σε συμφωνίες ή δραστηριότητες που περιορίζουν αθέμιτα τον ανταγωνισμό. Έχουμε δεσμευτεί να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους περί ανταγωνισμού σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε. Αυτοί οι νόμοι απαγορεύουν τις συμφωνίες που εξαλείφουν ή αποθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και εφαρμόζονται σε πολλές πτυχές της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τους ανταγωνιστές, των τιμών και των όρων πώλησης σε διανομείς και άλλους πελάτες και του μάρκετινγκ και των εμπορικών πρακτικών. Οι νόμοι περί ανταγωνισμού είναι πολύ περίπλοκοι και οι κυρώσεις για την παράβαση τους μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλά πρόστιμα, ακόμη και φυλάκιση. Είναι σημαντικό να μην εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατά του ανταγωνισμού και να συμβουλεύεστε το Νομικό Τμήμα ή το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης εάν έχετε ερωτήσεις.

Πρέπει πάντα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αλληλεπίδραση με τους ανταγωνιστές. Δεν θα πρέπει να συζητάτε ευαίσθητα επιχειρηματικά θέματα, όπως οι τιμές, οι όροι πωλήσεων, τα επιχειρηματικά ή εμπορικά σχέδια, τα περιθώρια κέρδους, τα κόστη, την παραγωγική δυνατότητα, τα επίπεδα των αποθεμάτων ή τις εκπτώσεις με τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Νομικό Τμήμα ή το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τους νόμους που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις σας με τους ανταγωνιστές και να αναφέρετε οποιαδήποτε ανάρμοστη συνομιλία με ανταγωνιστές.

Εφαρμοσιμότητα

50 / 62

Εφαρμοσιμότητα

Αυτός ο Κώδικας ισχύει για όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Abbott, σε όλες τις τοποθεσίες όπου λειτουργούν τμήματα και θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της Abbott, σε όλο τον κόσμο. Αυτό το έγγραφο καθορίζει τις ενέργειες που αναμένονται από όλους μας, όπως και από εξωτερικά νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Abbott, κάθε φορά που διεξάγουν επιχειρήσεις για λογαριασμό της Abbott. Δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας.

Αποποιήσεις & Τροποποιήσεις

51 / 62

Αποποιήσεις και Τροποποιήσεις

Η Abbott θα προβεί σε δημόσια γνωστοποίηση, στο βαθμό που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, για οποιεσδήποτε αποποιήσεις ή τροποποιήσεις στον παρόντα Κώδικα.

Οποιαδήποτε αποποίηση/παραίτηση του παρόντος Κώδικα για ένα πρόσωπο που καλύπτεται από τον παρόντα Κώδικα, μπορεί να γίνει μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή εκπρόσωπό του), εκτός από το ότι μια αποποίηση για ένα Εκτελεστικό Στέλεχος απαιτεί έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Abbott.

Πόροι για τους υπαλλήλους της Abbott

52 / 62

Πόροι για τους υπαλλήλους της Abbott

Διευθυντής ή Επόπτης

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ισχύει ο Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς για το συγκεκριμένο εργασιακό σας ρόλο, το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε είναι ο άμεσος διευθυντής ή επόπτης σας.

Πύλη Εταιρικών Πολιτικών της Abbott

Για τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες μας που ισχύουν για όλη την εταιρεία, επισκεφθείτε την Πύλη Εταιρικών Πολιτικών της Abbott.

Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης (OEC)

Το OEC είναι ένας εταιρικός πόρος που σας διατίθεται ώστε να απευθύνετε ερωτήσεις ή ζητήματα που σας απασχολούν σχετικά με τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς της εταιρείας μας.

 • Ιστότοπος του OEC - Ανατρέξτε στον ιστότοπο του OEC για απαντήσεις σε μια ποικιλία ερωτήσεων δεοντολογίας και συμμόρφωσης. Οι παγκόσμιες εταιρικές και ανά χώρα πολιτικές και διαδικασίες του OEC είναι επίσης προσπελάσιμες σε αυτό τον ιστότοπο.

Νομικό Τμήμα

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, το Νομικό Τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει.

Πόροι για τους υπαλλήλους της Abbott

53 / 62

 • Επαφές του OEC - Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το OEC σε οποιαδήποτε στιγμή με οποιαδήποτε ερωτήσεις δεοντολογίας και συμμόρφωσης ή για συζητήσετε τα ζητήματα που σάς απασχολούν σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των γραπτών προτύπων μας, των νόμων ή των κανονισμών.
  • Εταιρικό OEC - Καλέστε 1-224-667-5210 ή στείλτε e-mail στο oec@abbott.com με οποιεσδήποτε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση στην Abbott.
  • OEC Τομέα ή Χώρας - O εκπρόσωπος του OEC για τον τομέα ή τη χώρα, μπορεί να παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με συγκεκριμένες ανά τομέα ή χώρα πολιτικές, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές του OEC.
 • Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης - Επισκεφθείτε την πολύγλωσση Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, που είναι διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο, 24/7, για να εκφράσετε τα ζητήματα που σάς απασχολούν σχετικά με μια πιθανή παράβαση των αξιών και των προτύπων συμπεριφοράς της εταιρείας μας. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο investigations@abbott.com για να αναφέρετε μια πιθανή παραβίαση.
  • Η Abbott δεν ανέχεται αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου που υποβάλει μία αναφορά καλή τη πίστει για πιθανή παράβαση των γραπτών προτύπων μας. Σε κάθε καλή τη πίστει αναφορά, επιτρέπεται η ανωνυμία, διασφαλίζεται η απουσία αντιποίνων και διατηρείται η εμπιστευτικότητα.
 • iComply - Επισκεφτείτε το iComply για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και σε πόρους προσανατολισμένους προς τις αλληλεπιδράσεις με τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Οργανισμούς Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως και με τρίτα μέρη.

Πόροι για τους υπαλλήλους της Abbott

54 / 62

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Για ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό, όπως ζητήματα που αφορούν στη διεύθυνση ή/και άλλους υπαλλήλους, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εκπρόσωπο Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άλλοι πόροι

Υπάρχουν πολλές άλλες διαθέσιμες πηγές για σας:

 • Οικονομικά - Εάν η ερώτησή σας σχετίζεται με τη λογιστική ή τα οικονομικά, επικοινωνήστε με το Οικονομικό Τμήμα.
 • Εταιρικός έλεγχος - Εάν σάς απασχολούν ιδιαίτερα ζητήματα σχετικά με τη λογιστική, τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους ή ζητήματα σχετικά με ελέγχους, αναφέρετέ τα αμέσως στο Τμήμα Εταιρικού Ελέγχου ή το OEC.
 • Ποιότητα και Κανονιστικά Ζητήματα της Abbott - Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, επικοινωνήστε με το τοπικό σας τμήμα Ποιότητας και Κανονιστικών Υποθέσεων.
 • Παγκόσμιο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Ασφάλειας - Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Ασφάλειας, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια φυσική τοποθεσία και ενδεχόμενους κινδύνους.
 • Παγκόσμιο Τμήμα Προμηθειών - Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις προμηθευτών, επικοινωνήστε με το Παγκόσμιο Τμήμα Προμηθειών.

Συχνές Ερωτήσεις

55 / 62

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

56 / 62

Συχνές Ερωτήσεις

57 / 62

Συχνές Ερωτήσεις

58 / 62

Συχνές Ερωτήσεις

59 / 62

Συχνές Ερωτήσεις

60 / 62

Συχνές Ερωτήσεις

61 / 62

Συχνές Ερωτήσεις

62 / 62

Abbott

Αξίες της Abbott

ατυχήματα

υπευθυνότητα

υπεύθυνος

αρχές λογιστικής

λογιστική

ακρίβεια

ακριβές

επίτευξη

πρόοδος

συμβουλές

ηλικία

AID (Αξιολογώ, Επιδρώ, Αποφασίζω)

τροποποιήσεις

καταπολέμηση της δωροδοκίας

αντιανταγωνιστική συμπεριφορά

καταπολέμηση της διαφθοράς

καταπολέμηση των παράνομων προμηθειών

αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

εμφανίσεις

εφαρμοσιμότητα

έγκριση

εγκρίνω

υποβολή ερωτήσεων

περιουσιακά στοιχεία

βοήθεια

εξουσιοδότηση

προσφορά

Διοικητικό Συμβούλιο

βιβλία

αντικείμενα εταιρικής ταυτότητας

πρόγευμα

Νόμος κατά της δωροδοκίας

δωροδοκία

επιχειρηματικές φιλοφρονήσεις

επιχειρηματικά σχέδια

αγορά

φροντίδα

κινητό τηλέφωνο

CEO

συλλεκτικά μικροαντικείμενα

Πρόεδρος

πρόκληση

υπερεκτίμηση αποτελεσμάτων

φιλανθρωπικοί σκοποί

φιλανθρωπικές δωρεές

φιλανθρωπικές προσφορές

επιλογή

επιλογές

υπηκοότητα

κλινικός ερευνητής

κλινική μελέτη

κλινική δοκιμή

κλινικοί ιατροί

Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Κώδικας

συνεργασία

συλλεκτικά αντικείμενα

συλλογές

δέσμευση

επικοινωνίες

κοινότητες

κοινοτικές ομάδες

συμμετοχή στην κοινότητα

ανταγωνίζομαι

ανταγωνισμός

νόμοι περί ανταγωνισμού

πληροφορίες ανταγωνιστών

ανταγωνιστές

υπολογιστής

ζητήματα

εμπιστευτικές πληροφορίες

εμπιστευτικότητα

συγκρούσεις συμφερόντων

συγκατάθεση

καταναλωτές

επαφές

έκτακτες ανάγκες

σύμβαση εργασιακής απασχόλησης

όροι συμβάσεων

εργολάβοι

συνεισφορές

βασικές αξίες

διορθωτική ενέργεια

διαφθορά

δαπάνες

παραποίηση

φιλοφρονήσεις

δημιουργικότητα

εθιμοτυπικές φιλοφρονήσεις

κουλτούρα

πληροφορίες πελατών

πελάτης

πελάτες

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας

απόρρητο δεδομένων

δεδομένα

εξαπάτηση

βοήθημα λήψης αποφάσεων AID

εργαλείο λήψης αποφάσεων

λήψη αποφάσεων

λήψη αποφάσεων

απαρίθμηση

αξιοπρέπεια

δείπνο

πειθαρχική ενέργεια

γνωστοποίηση

εκπτώσεις

διάκριση

παρεκτροπή

ποικιλομορφία

γιατροί

δωρεές

δέουσα επιμέλεια

εκπαιδευτικά αντικείμενα

ηλεκτρονικά

εργαζόμενοι

διαρκές

ενέργεια

ψυχαγωγία

περιβάλλον

ισότιμες ευκαιρίες

ίσος

εξοπλισμός

δεοντολογική συμπεριφορά

δεοντολογικές προσδοκίες

δεοντολογικά πρότυπα

δεοντολογία

αποδεικτικά στοιχεία

αποκλεισμός

προσδοκία

προσδοκίες

δαπάνες

εξειδίκευση

έλεγχοι εξαγωγών

εξαγωγή

δίκαιο υπόλοιπο

θεμιτές συναλλαγές

εύλογη αγοραία αξία πληρωμών

δίκαιος

δικαιοσύνη

οικογένεια

Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (FCPA)

Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA)

οικονομικά βιβλία

οικονομικά αποτελέσματα

Εύλογη Αγοραία Αξία Πληρωμών

εστίαση

Νόμος περί Τροφίμων, Φαρμάκων και Καλλυντικών

Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (FCPA)

απάτη

φίλοι

φύλο

δώρα

αναφορά καλή τη πίστει

δωρεάν προϊόντα

κρατικοί οργανισμοί

κρατικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης

κρατικοί αξιωματούχοι

κυβερνήσεις

καθοδήγηση

παρενόχληση

σκληρή μεταχείριση

Σχέση ΕΥ - ασθενή

Εξειδίκευση του ΕΥ

ΕΥ

επαγγελματίας υγείας

προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης

αποτελέσματα υγείας

υγεία

βοήθεια

ειλικρινής

ειλικρίνεια

φιλοξενία

πώς να χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

εισαγωγικοί έλεγχοι

εισαγωγή

ανάρμοστη επιρροή

βελτίωση

κίνητρα

περιλαμβάνεται

συνυπολογισμός

ανεξάρτητος εργολάβος

ανεξάρτητη κρίση

συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης

καινοτομήστε

καινοτομία

καινοτόμος

συναλλαγές εσωτερικού υπαλλήλου/συνεργάτη

ασφαλιστές

ακεραιότητα

πνευματική ιδιοκτησία

διαδραστικά χαρακτηριστικά

ομάδες ενδιαφέροντος

συμφέροντα, ιδιωτικά

εσωτερικά αρχεία

εκφοβισμός

επίπεδα αποθεμάτων

έρευνα

ερευνητές

IP

κρίση

ανάρμοστες προμήθειες

επισήμανση

εργασία

εργαστηριακό προσωπικό

φορητός υπολογιστής

νόμοι

ηγεσία

καθοδήγηση δίνοντας το παράδειγμα

αιχμή

νομικό τμήμα

νομικό

επιστολή από τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο

σωτήριο

απώλεια

μεσημεριανό γεύμα

διευθυντής

παραγωγή

περιθώρια

γεύματα

λήψη ιατρικής απόφασης

Miles D. White

ακατάλληλη χρήση

μετριάστε

μετριασμός

χρήματα

κέικ «moon cake»

φυσικοί πόροι

περιηγηθείτε

μη δημοσιοποιήσιμες πληροφορίες

σημειωματάρια

νοσοκόμοι/ες

Επαφές του OEC

OEC (Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης)

προώθηση εκτός ενδείξεων χρήσης

εκτός ενδείξεων χρήσης

Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης

στελέχη

προώθηση σύμφωνα με τις ενδείξεις χρήσης

σύμφωνα με τις ενδείξεις χρήσης

ειλικρίνεια

ευκαιρίες

αποτελέσματα/εκβάσεις

ιδιοκτησία

ασθενείς

πληρωμή

στυλό, μολύβια

άνθρωποι

προσωπικό κέρδος

προσωπικές πληροφορίες υγείας

προσωπικές πληροφορίες

προσωπικά συμφέροντα

φαρμακοποιοί

PHI

ιατροί

πρωτοποριακό

πολιτικές

πολιτικοί υποψήφιοι

πολιτικές συνεισφορές

δυνατότητες

προκατάληψη

δώρα

αναφορά τιμών

τιμολόγηση

ιδιωτικό απόρρητο

ιδιωτικά συμφέροντα

διαδικασίες

επισήμανση προϊόντων

προϊόντα

επαγγελματική κρίση

προωθώ

προώθηση

προστασία

δημόσια υγεία

δημόσιες δηλώσεις

αγορά

ποιότητα

ερωτήσεις

Ε&Α

φυλή

αναφορά ζητημάτων

συνιστώ

αρχεία

ανακύκλωση

κανονισμοί

κανονιστικές αρχές

κανονιστικός

σχέσεις

αποκατάσταση

ενθύμια

ανανεώσιμη ενέργεια

αναφορά

υποβολή αναφοράς

φήμη

αιτήματα για πρόταση

έρευνα

ερευνητές

πόροι

σεβασμός

ευθύνη

υπεύθυνος/αρμόδιος

αποτελέσματα

αντίποινα/αντεκδικήσεις

Αίτηση πρότασης (RFP)

κίνδυνος

κανόνες

ασφαλής

ασφάλεια

πώληση

όροι πώλησης

κυρώσεις

Sarbanes-Oxley

επιστήμη

επιστημονική έρευνα

κινητές αξίες

ασφάλεια

πουλάω

πώληση

κοινή ευθύνη

SOS

προμήθειες

μιλήστε

υποβολή αναφοράς

ευθύς

μελέτες

αποτελέσματα μελέτης

μελέτη

επιτυχία

επόπτης

πληροφορίες προμηθευτή

προμήθειες

αειφόρα ανάπτυξη

ταλέντο

τεχνολογία

προσφορές

τερματισμός/καταγγελία

εξολοθρευτής

όροι πώλησης

κλοπή

τόνος από την ανώτερη διεύθυνση

τόνος

εργαλείο

εμπορικές πρακτικές

εμπορικοί κανονισμοί

εμπορικά μυστικά

εμπόριο

διαφάνεια

δοκιμή

μικρο-αντικείμενα

ειλικρινής

εκπαιδευτικό

Νόμος κατά της δωροδοκίας του Η.Β.

Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή των ΗΠΑ

Νόμος κατά της δωροδοκίας του Η.Β.

μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση

ανήθικος

άδικο/αθέμιτο

επισφαλείς συνθήκες εργασίας

επισφαλής

Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή των ΗΠΑ

αξίες

παραβίαση

αποποιήσεις/παραιτήσεις

μείωση αποβλήτων

απόβλητα

καλωσόρισμα

ευεξία

γιατί

εργασιακός χώρος

διαγραφές

Σελίδα

Συνοδευτική σελίδα

Διδακτική σελίδα

Ίσως να μην μπορείτε να δείτε ή να προσπελάσετε όλες τις λειτουργίες του Ηλεκτρονικό Βιβλίο με το τρέχον πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).\n\nΚάντε κλικ στο «ΟΚ» (Εντάξει) για να δείτε μια έκδοση pdf του Κώδικα ή στο «Cancel» (Άκυρο) για να συνεχίσετε στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άλλοι σημαντικοί πόροι
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ελέγξτε το αλληλεπιδραστικό εργαλείο λήψης αποφάσεων: abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx
Εξαρτάται από τον καθένα μας, ως εργαζόμενοι της Abbott, να αναπτύξουμε την εταιρεία και την εταιρική μας ταυτότητα, τηρώντας οι ίδιοι τα υψηλότερα δυνατά δεοντολογικά πρότυπα.
Επιπλέον, έχετε πάντα στη διάθεσή σας βοήθεια για να διασφαλιστεί η κατανόηση των απαιτήσεων του παρόντος Κώδικα. Γενική βοήθεια και πληροφορίες επικοινωνίας με το προσωπικό του τοπικού ή περιφερειακού Γραφείου Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης διατίθενται στον ιστότοπο του OEC (abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance).
Πρέπει να αναγνωρίζουμε την παγκόσμια επίπτωση των ενεργειών και αποφάσεών μας.
Δεν επιτρέπεται ποτέ να προσφέρουμε ή να παρέχουμε οτιδήποτε που ωφελεί άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε άτομο για να εξασφαλίσουμε ένα εργασιακό πλεονέκτημα.
Αυτός ο Κώδικας ισχύει για όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Abbott σε όλο τον κόσμο.