Adfærdskodeks

Abbotts adfærdskodeks

 • Indledning

  1. Sådan bruger du denne eBog
  2. Brev fra koncerndirektøren
 • Vores Code in Action

  1. Ærlighed, retfærdighed og integritet
  2. Beslutningstagning
 • Vores kunder

  1. Patienter og forbrugere
  2. Sundhedspersonales faglige vurdering
 • Vores produkter

  1. Produktkvalitet
  2. Produktkampagne
 • Videnskabsudvikling

  1. Innovation
  2. Videnskabsudvikling
 • Vores medarbejdere

  1. Samarbejde
  2. Vores forbindelse til hinanden
  3. Rapportering af bekymringer
  4. Lige muligheder
  5. Retfærdig behandling
  6. Arbejdsmiljø
 • Vores fællesskaber

  1. Fælles engagement
  2. Miljøansvar
  3. Politiske bidrag
 • Sådan fungerer vi

  1. Retfærdig handlemåde
  2. Forebyggelse af interessekonflikter
  3. Beskyttelse af Abbotts aktiver og omdømme
  4. Fortrolige oplysninger
  5. Anti-bestikkelse
  6. Gaver, forplejning og underholdning
  7. Nøjagtige regnskaber og optegnelser
  8. Overholdelse af lovgivning
  9. Retfærdig konkurrence
  10. Anvendelighed
  11. Fraskrivelser og ændringer

Sig din mening

Vi tilbyder flere måder, hvorpå du kan stille spørgsmål og indberette bekymringer. Besøg speakup.abbott.com for at lære mere om vores rapporteringsprogram.

Stil spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine specifikke forpligtelser, kan du henvende dig til din leder, OEC, HR eller Legal.

Indberetning af bekymringer

Besøg vores flersprogede Ethics and Compliance Helpline, der er tilgængelig døgnet rundt, alle ugens dage og på globalt plan, for at tilkendegive dine bekymringer vedrørende en potentiel overtrædelse af vores virksomheds værdier og adfærdsstandarder.

Du kan også sende en e-mail til investigations@abbott.com for at indberette en potentiel overtrædelse.

Du vil undertiden stå i situationer, hvor det kan være svært at vælge den korrekte handlemåde. Vores AID til beslutningstagning vil hjælpe dig med at stille de rigtige spørgsmål mhp. at definere en handlemåde, der understøtter Abbotts værdier.

Klik på AID herover for at komme i gang.

A
I
D
ASSESS (vurdere)

VURDERE

handlemåden

IMPACT (påvirkning)

Evaluere den mulige

PÅVIRKNING

DECIDE (beslutte)

BESLUTTE

Er det lovligt?

NEJ

?

JA

Din handlemåde kan have alvorlige konsekvenser for dig og virksomheden. Undlad at fortsætte.

Kontakt Legal for rådgivning.

Overholder den Abbotts politik?

NEJ

?

JA

Din handlemåde kan have alvorlige konsekvenser for dig og virksomheden. Undlad at fortsætte.

Tjek OEC-politikkerne og -procedurerne, spørg din leder, eller kontakt OEC.

Er den i overensstemmelse med Abbotts værdier og kultur?

NEJ

?

JA

Din handlemåde kan have alvorlige konsekvenser for dig og virksomheden. Undlad at fortsætte.

Gennemgå Abbotts værdier og kultur (tilgængelig på Abbotts intranet).

Hvordan vil dette påvirke Abbotts patienter og forbrugere?

NÆSTE

Brug et øjeblik på at vurdere, om deres interesser er afbalanceret med virksomhedens interesser. Klik derefter på Næste.

Kan dette påvirke Abbotts omdømme?

NÆSTE

Ville du være bekymret, hvis dette blev vist i nyhederne eller som en nyhedsoverskrift?

Kan dette påvirke nogen af Abbotts andre interessenter?

NÆSTE

Hvis du føler dig overbevist om, at din beslutning afbalancerer interesserne for alle interessenter, kan du fortsætte.

Hvis du fortsat er i tvivl om den korrekte handlemåde, kan du overveje alternativer, henvende dig til din leder, Office of Ethics and Compliance, Human Resources og/eller Legal Division.

Indledning

Abbott

Adfærdskodeks

Sådan bruger du denne eBog

Sådan...

Gå fra skærm til skærm

Du skal blot klikke på Frem- og Tilbage-pilene (eller trække til højre eller venstre, hvis du bruger en tablet).

Spring hurtigt frem eller tilbage

Træk i skydebjælken nederst på skærmen.

Brug de interaktive funktioner

Se indholdsfortegnelsen

Søg efter nøgleord og begreber

Se AID til beslutningstagning

Stil et spørgsmål eller indberet en bekymring

Find svar på almindelige spørgsmål

Lær mere om et emne (Bemærk: visse links er kun tilgængelige inden for Abbotts netværk.)

Brev fra koncerndirektøren

1 / 62

Kære kollega

Vores formål som virksomhed er så ligetil, som det er vigtigt: Vi er her ganske enkelt for at gøre tingene bedre.

Vi skaber livsændrende sundhedsteknologier, der hjælper mennesker med at leve et bedre og rigere liv. Det er et privilegium at gøre dette arbejde - og vi skal gøre det på en måde, der lever op til vores noble formål, med de højeste standarder og mest etiske forretningspraksisser.

For at hjælpe os alle med at gøre det opretholder Abbott en stærk adfærdskodeks. Vores kodeks fastlægger vores værdier og vores principper, således at enhver Abbott-medarbejder overalt i verden forstår de forventninger og krav, der styrer de handlinger, vi foretager på Abbotts vegne.

Brev fra koncerndirektøren

2 / 62

Det grundlæggende budskab i kodeksen er tydeligt: Det er op til os som Abbott-medarbejdere at overholde de højeste standarder, at leve op til vores bedste idealer og at drive vores forretning med den største integritet til enhver tid. Formålet med vores kodeks er at hjælpe os med at gøre dette og at beskytte vores mest værdifulde aktiv som organisation - vores omdømme.

Du skal have tak for at bruge tid på at læse adfærdskodeksen omhyggeligt igennem, for at bruge den til at hjælpe dig med at træffe de bedste beslutninger i dit vigtige arbejde og for alt, hvad du gør for at gøre Abbott til den fantastiske og gode virksomhed, som den er.

Med venlig hilsen,

Robert B. Ford

Administrerende direktør

Vores Code in Action


Vores virksomhedspotentiale er den forskel, som vores arbejde kan betyde for sundhed og livskvalitet, og vi udlever dette potentiale gennem vores daglige handlinger.

Ærlighed, retfærdighed og integritet

4 / 62

Ærlighed, retfærdighed og integritet

Det er op til hver enkelt medarbejder hos Abbott – på alle niveauer i organisationen – at opretholde Abbotts værdier (Pioneering, Achieving, Caring and Enduring) og handle ærligt, retfærdigt og med integritet. Abbotts langsigtede succes afhænger af de valg, vi træffer dagligt. Vi er alle ansvarlige for at sætte os ind i, hvordan dette kodeks finder anvendelse for vores arbejde og beslutningstagning, at handle i overensstemmelse med dette kodeks på alle tidspunkter, samt at gøre en indsats for at andre, der handler på Abbotts vegne, overholder dette kodeks. Kodeksets grundlæggende budskab er klart: Det er op til hver enkelt af os, som medarbejdere hos Abbott, at opbygge vores virksomhed og omdømme ved at overholde de højeste, etiske standarder samt at handle ærligt, retfærdigt og med integritet.

Beslutningstagning

5 / 62

Beslutningstagning

Abbott er en global virksomhed. Vi driver forretning i mere end 150 lande over hele verden, og vores medarbejdere er statsborgere i mange lande med forskellige kulturer og overbevisninger. Vi skal anerkende den globale konsekvens af vores handlinger og beslutningstagning samt være opmærksomme på, at Abbott er underlagt mange love, bestemmelser og andre krav, der kan variere alt efter de lande, hvori vi opererer.

Beslutningstagning

6 / 62

Hver af os vil undertiden stå i situationer, hvor det kan være svært at vælge den korrekte handlemåde i en ny situation. Vi forventer, at alle medarbejdere forstår Abbotts principper, som er beskrevet i dette kodeks, samt de af Abbotts politikker og procedurer, der gælder for vores arbejde. Der findes mange supplerende ressourcer hos Abbott med råd og vejledning, herunder:

 • Kollegaer
 • Ledere og supervisorer
 • Office of Ethics and Compliance
 • HR
 • Legal Division

Disse ressourcer kan rådgive dig ifm. beslutningstagning. Vores AID til beslutningstagning er også tilgængelig for at hjælpe dig med at bearbejde problemer, når den bedste handlemåde ikke er åbenlys. Dette værktøj tilvejebringer en metode til at gennemtænke alternativerne til og konsekvenserne af de beslutninger, vi kan stå over for i vores arbejde.

Derudover tilbyder vi altid hjælp mhp. at sikre, at alle medarbejdere forstår kravene i dette kodeks. Du finder generel assistance og kontaktoplysninger for dit lokale eller regionale Office of Ethics and Compliance-personale på OEC-webstedet.

Vores kunder


Vi forbedrer sundheden for patienter, forbrugere og lokalsamfund

Patienter og forbrugere

8 / 62

Vi prioriterer sundheden og velværet for patienter og forbrugere.

Vores passion er at hjælpe mennesker til at leve et sundere liv. Hver eneste dag har vi mulighed for at forbedre menneskers liv og skabe sundere samfund via vores arbejde. At udvise omsorg for mennesker er grundlæggende for al vores adfærd, og det er både et stort privilegium og et enormt ansvar.

Sundhedspersonales faglige vurdering

9 / 62

Vi respekterer ekspertisen hos sundhedsmedarbejdere, der rådgiver om sundhedsplejemuligheder og sund livsstil.

Sundhedsmedarbejdere, såsom læger, farmaceuter, sygeplejersker, forskere og laboranter, skal bruge deres uafhængige vurdering til at beslutte den bedste behandling til deres patienter baseret på deres uddannelse og ekspertise. Vi fokuserer på at samarbejde med sundhedsmedarbejdere mhp. at give dem rettidige og nøjagtige oplysninger til at hjælpe dem med at træffe beslutninger og rådgive deres patienter. Vi kan kun opnå vores målsætning om at fremme sundheden via en ægte samarbejdsmæssig tilgang.

Vores produkter


Vi opbygger Abbotts gode omdømme ved løbende at levere produkter af høj kvalitet

Produktkvalitet

11 / 62

Vi fremstiller og leverer sikre, effektive produkter, som folk stoler på.

Vi bestræber os på at opretholde det højeste kvalitetsniveau i hele vores virksomhed. Denne indsats begynder med indkøb af materialer og fremstillingen af vores produkter, og omfatter derudover, hvordan vi markedsfører, sælger og leverer vores produkter, herunder via vores forretningspartnere - opretholdelsen af høj kvalitet er afgørende i alle faser.

Produktkvalitet

12 / 62

Vores fokus på sundhed og sikkerhed for de mennesker, der bruger vores produkter, er altid i centrum af alt, hvad vi gør.

Vi er forpligtet til rettidig identifikation, evaluering og håndtering af produktsikkerhedsmæssige problemer. Vi forsyner sundhedspersonale og -institutioner med de oplysninger, de har brug for til at bruge Abbotts produkter på en sikker og effektiv måde, og vi kommunikerer med lovgivnings- eller offentlige sundhedsmyndigheder i tilfælde af potentielle sikkerhedsproblemer.

Vi tager forholdsregler mhp. at forebygge forfalskning, ulovlig anvendelse og tyveri af vores produkter. Vi overholder alle gældende handelsbestemmelser, såsom eksport- og importkontroller udstedt af stater af udenrigspolitiske og nationale sikkerhedsmæssige årsager. Handelsbestemmelser omfatter sanktioner, restriktioner på eksport af visse produkter og forbud mod at handle med visse enkeltpersoner, grupper eller enheder.

Produktkampagne

13 / 62

Vi markedsfører og sælger vores produkter med ærlighed og integritet.

Vores udtalelser om vores produkter, i alle materialer og kommunikationer, skal være afbalancerede, sande og i overensstemmelse med den godkendte mærkat. Ifm. markedsføring af vores produkter tilvejebringer vi oplysninger, som stemmer overens med videnskabeligt bevismateriale, førende, medicinsk praksis og de godkendte produktmærkningskrav i de lande, vi opererer i.

Produktkampagne

14 / 62

Vi markedsfører vores produkter til de formål, som de er beregnet og godkendt til.

Abbotts aktiviteter følger de lovgivningsmæssige licenser og godkendelser, som vi indhenter fra statslige myndigheder såsom sundhedsministerier eller lægemiddelstyrelser, mhp. at markedsføre, sælge og importere lægemidler, medicinske anordninger og andre produkter. Vi overholder hvert enkelt lands love og bestemmelser, som regulerer hvordan, hvor og hvornår, vi har tilladelse til at markedsføre vores produkter, som fx United States Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA, den amerikanske lov om fødevarer, lægemidler og kosmetik). Vi opretholder og følger interne politikker og procedurer, der er udarbejdet til at sikre overholdelse med sådanne krav og ifm. statslige sundhedsplejeprogrammer.

Videnskabsudvikling


Vi fremmer videnskab, teknologi og produktinnovation for at skabe en sundere fremtid

Innovation

16 / 62

Vi innoverer og fremmer sundhedsplejeløsninger og produktinnovationer for at forbedre sundhedsresultater over hele verden.

Vi imødekommer menneskelige behov ved at være banebrydende for innovative behandlinger og produkter, livsbevarende, medicinske anordninger og nye tilgange til sundhedsadministration. Vi fremmer avanceret videnskab, teknologi og produktinnovation for at udvikle sundhedsforbedringer. Et sundt helbred er centralt for, at vores kunder kan optimere deres fulde potentiale. Vi støtter patienternes og forbrugernes stræben efter sundhed i løbet af hele deres levetid ved at tilvejebringe innovative produkter, der er designet til at hjælpe mennesker med at leve deres liv så sundt og fuldt ud som muligt. Vi fokuserer på innovation af produkter, der ændrer liv til det bedre.

Innovation

17 / 62

Vi fremmer en innovationskultur, søger nye muligheder og planlægger for uforudsete hændelser.

Vores utrættelige stræben efter innovation og nye muligheder medfører risici. Selv om vi tager kalkulerede risici, der stemmer overens med dette kodeks og vores politikker, bør vi altid bestræbe os på at begrænse risici på forhånd, overveje de mulige resultater og planlægge derefter.

Videnskabsudvikling

18 / 62

Vi udfører forskning for at indsamle og tilvejebringe objektive, nøjagtige data, der vil udvikle videnskaben.

Vi udfører forskning for at udvikle videnskaben bag vores produkter: for at udvikle nye produkter, forbedre eksisterende behandlinger og forbedre sundhedsplejepraksisser.

Videnskabsudvikling

19 / 62

Når vi udfører forskning, er vi forpligtet til at behandle forsøgspersoner med værdighed og respekt samt beskytte dem mod unødvendig risiko. Vi sikrer, at patienter, der deltager i forskningen, forstår karakteren af og formålet med forskningen og de tilknyttede risici. Indhentning af informeret samtykke fra alle forsøgspersoner er en essentiel del af vores forskningsproces.

Vi værdsætter gennemskuelighed i videnskabelig forskning, og vi vil ikke forsøge at påvirke resultatet af nogen forskning eller rapporter udarbejdet af kliniske projektledere eller andre forskere på en upassende måde. Vi anerkender vigtigheden af at sikre, at data fra undersøgelser og relaterede analyser er nøjagtige. Vi er forpligtet til at tilvejebringe forskningsresultater med relation til vores produkter, uanset om resultaterne er positive eller negative, på en rettidig og nøjagtig måde.

Når forskning bliver udført for Abbott eller offentliggjort på vores vegne, vælger vi partnere med stærke medicinske eller videnskabelige baggrunde. Vi har høje standarder for disse partnere, såsom forventning om at forskerne oplyser deres forbindelse til Abbott på en passende måde. Når vi danner partnerskaber med andre videnskabsfolk eller klinikere ifm. forsknings- og udviklingsarbejde, er vi forpligtet til fuldstændig og nøjagtig offentliggørelse af finansielle eller andre forhold.

Vores medarbejdere


Vi værdsætter vores forskellige perspektiver som en styrke

Samarbejde

21 / 62

Vi fremmer en åbenhedskultur, der anerkender, at forskellige tænkemåder og samarbejde driver innovation.

Vi støtter diversitet, da vi mener, det skaber kreativitet, innovation og energi. Vi ved, at for at gøre en forskel og imødekomme en lang række skiftende sundhedsmæssige behov kræver det en utrættelig handlekraft og samarbejdsorienteret tilgang, at vi lytter til vores kolleger og sikrer, at alle stemmer bliver hørt.

Vores forbindelse til hinanden

22 / 62

Vores forbindelse til hinanden

Vi er alle ansvarlige for at handle i overensstemmelse med vores værdier hver dag. Ved at udvise og støtte etisk adfærd har vi en positiv indflydelse på Abbotts kultur. Vi er alle ansvarlige for at sætte os ind i, hvordan dette kodeks finder anvendelse for vores arbejde og den rolle, vi varetager for virksomheden.

Ledere og mellemledere skal som ledere i organisationen udvise et stort engagement ifm. at overholde vores værdier og gå foran som et godt eksempel. De skal altid fremme og støtte medarbejdernes etiske adfærd. Ledere skal hjælpe med at sikre, at medarbejdere forstår deres ansvar for at overholde dette kodeks, og skal fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at stille spørgsmål og henvende sig vedrørende bekymringer uden frygt for gengældelse.

Rapportering af bekymringer

23 / 62

Vi stiller spørgsmål, når valg eller handlinger ifm. vores arbejde er uafklarede eller ikke virker rigtige, og vi siger vores mening og indberetter alle overtrædelser af dette kodeks.

Det er op til hver enkelt af os at stille spørgsmål, når vi føler, at retningen er uklar, samt at stille spørgsmålstegn ved og indberette enhver mistænkt uetisk handlemåde, overtrædelse af dette kodeks, vores politikker eller procedurer.

At stille spørgsmål, indberette bekymringer og aktivt søge klarhed omkring vores valg og handlinger hjælper os med at identificere og undgå problemer på en mere effektiv måde. Hvis du er i tvivl om korrekte valg, handlinger eller overtrædelser, skal du henvende dig til en leder eller Office of Ethics and Compliance.

Rapportering af bekymringer

24 / 62

Ledere og supervisorer har et grundlæggende ansvar for at gå foran som et godt eksempel og sikre, at medarbejdere forstår og drages til ansvar iht. kodekset. Dem i lederroller har et ekstra ansvar for at forstå og kommunikere Abbotts forventninger og bør kontakte Office of Ethics and Compliance ifm. potentielle overtrædelser af kodekset.

Alle indberetninger af potentielle overtrædelser af kodekset vil blive taget alvorligt og håndteret korrekt via opfølgende skridt såsom undersøgelse, afhjælpning og, om nødvendigt, korrigerende handlinger mhp. at adressere problemer, lære af fejl og undgå gentagelser. Office of Ethics and Compliance vil give retningslinjer for enhver undersøgelse af påståede overtrædelser af kodekset. Du bør ikke udføre nogen undersøgelser på egen hånd. Det er påkrævet, at alle samarbejder ifm. og opretholder fortroligheden af alle sådanne undersøgelser.

Korrigerende handlinger ifm. overtrædelser af kodekset kan omfatte disciplinære sanktioner (op til og inklusive opsigelse) eller sagsanlæg for:

 • Autorisation af eller deltagelse i en overtrædelse,
 • Afvisning af at samarbejde ifm. undersøgelsen af en påstået overtrædelse,

Rapportering af bekymringer

25 / 62

 • Manglende opdagelse og indberetning af en overtrædelse på vegne af en overtrædende parts supervisor(er), hvis manglen afspejler utilstrækkelig kontrol eller manglende tilsyn,
 • Indberetning af en bekymring, der forsætligt er usand, eller er ment som en trussel, intimidering eller gengældelse mod enhver person, der er tilknyttet Abbotts virksomhed,
 • Gengældelse, såsom intimidering, trusler, chikane eller bagtale af enhver person, der har indberettet en overtrædelse eller potentiel overtrædelse i god tro.

Det er aldrig acceptabelt at gøre gengæld mod en person, der indberetter bekymringer om, hvorvidt virksomhedsaktiviteter overholder kodekset. Påstået gengældelse bør rapporteres til Office of Ethics and Compliance eller HR.

Vores fokus på det arbejde, vi udfører, driver os ikke alene til at følge lovgivningen i mindste detalje men også at være opmærksom på de etiske forventninger, der følger med det at være en ledende virksomhed inden for en sektor som vores.

Lige muligheder

26 / 62

Vi giver lige muligheder til alle medarbejdere.

Vi baserer ansættelsesbeslutninger på virksomhedens behov, færdigheder, erfaring og relativ arbejdspræstation. Abbott forbyder diskrimination baseret på race, hudfarve, religion, trosretning, alder, køn, national oprindelse, kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, handicap, civil status, veteran- eller militærstatus, genetik eller statsborgerkabsmæssig status, eller enhver anden lovligt beskyttet status. Vi er forpligtet til at overholde de love, der påvirker vores forhold til vores medarbejdere over hele verden.

Retfærdig behandling

27 / 62

Vi tilstræber at sikre, at medarbejdere hos Abbott føler sig velkomne, støttet og inspireret til at opnå succes.

Abbott optaget af og interesseret i sundheden og velværet hos sine medarbejdere over hele verden. Alle, der arbejder hos Abbott, bør opleve et professionelt miljø, som er fri for intimidering og chikane. Abbott opfordrer sine medarbejdere til at foreslå måder til at forbedre den inkluderende og forskelligartede atmosfære på deres arbejdspladser samt fremme en arbejdsplads, der er fri for medarbejderes forstyrrende adfærd.

Retfærdig behandling

28 / 62

Vi behandler alle med respekt og værdighed.

Vores respekt for mennesker tilkendegives i det, vi gør, og hvordan vi behandler alle, som vi møder i vores arbejde. For at leve op til vores forpligtelser overfor hinanden, og tiltrække, kultivere og bibeholde individuelle personer over hele verden, er det afgørende af have et arbejdsmiljø, der bygger på gensidig tillid, respekt og principperne beskrevet i dette kodeks. Vi skal behandle hinanden ligeværdigt og ikke udnytte andre gennem manipulation, misrepræsentation eller fortielse.

Arbejdsmiljø

29 / 62

Vi er omhyggelige med at sikre arbejdspladens sikkerhed og passende betingelser for medarbejdere og andre, der arbejder for os.

Ulykker og usikre situationer skal straks indberettes til ledelsen. Vi tager også forholdsregler for at forhindre og forbyde ulovlige og uhensigtsmæssige arbejdsbetingelser samt ondskabsfuld eller inhuman behandling ifm. vores virksomhedsaktiviteter over hele verden.

Vores fællesskaber


Vi opbygger tilliden til Abbott som borger i hvert lokalsamfund og på globalt plan

Fælles engagement

31 / 62

Vi tilstræber af fremme lokalsamfundets trivsel gennem vores produkter og arbejde.

Vi har en fornem tradition for at støtte lokalsamfundene de steder, hvor vi bor og arbejder. Vi mener, at lokalsamfundene kan trives på baggrund af sundt helbred. Vi bakker op om vores lokalsamfund og naboer gennem vores virksomhed, forretningsrelationer og støtte til lokale grupper og velgørenhedsformål. Overalt hvor vi har virksomhed i både store og små lokalsamfund, tilstræber Abbott at gøre en positiv og varig forskel i folks liv.

Miljøansvar

32 / 62

Vi deltager i bæredygtig udvikling og bestræber os på at minimere vores påvirkning af miljøet.

Vi er forpligtet til at minimere vores globale miljøpåvirkning, fra ansvarligt indkøb af råmaterialer til fremstilling, distribution og brug af vores produkter.

Vi tager forholdsregler for at reducere vores forbrug af energi og andre naturlige ressourcer. Vi støtter projekter, der genererer energi fra vedvarende energikilder på arbejdet og i vores lokalsamfund. Vi søger måder at reducere miljøpåvirkningen fra vores drift, såsom gennem reducering og genanvendelse af affald samt andre aktiviteter mhp. at reducere de miljømæssige risici. Vi overholder de miljølovgivninger og -bestemmelser, der gælder for vores virksomhed.

Politiske bidrag

33 / 62

Vi opfordrer til passende engagement i den politiske proces og støtter deltagelse i lokalsamfundet.

Abbott arbejder for at støtte en offentlig politik, der ligger på linje med vores idégrundlag og værdier, og kan, hvis det er passende, give støtte til politiske kandidater eller interessegrupper. Lovgivning med relation til politiske bidrag er kompleks, så det er vigtigt at bidrag fra Abbotts fonde og alle andre bidrag, der gives på vegne af Abbott, kun stilles til rådighed efter henvendelse til Legal Division.

Sådan fungerer vi


Vi arbejder sammen under ansvarlighed og i overensstemmelse med Abbotts værdier

Retfærdig handlemåde

35 / 62

Vi driver forretning på en etisk og ærlig måde og tilstræber at gøre det, vi siger, vi vil gøre, i alle aspekter af vores arbejde.

Vi er hver især ansvarlige for vores arbejde og beslutningstagning inden for vores stillings- og ansvarsområder.

Vi skal være retfærdige og åbne omkring, hvordan Abbott driver forretning i alle vores professionelle interaktioner med alle de personer, vi møder gennem vores arbejde - kolleger, kunder, leverandører, sundhedspersonale, konkurrenter og andre. Dette princip om retfærdig behandling er afgørende.

Forebyggelse af interessekonflikter

36 / 62

Vi håndterer og løser alle interessekonflikter, inden vi går videre.

Der forekommer en interessekonflikt, hver gang en Abbott-medarbejders private interesser blander sig, eller kan forekomme at blande sig, med Abbotts interesser. Forretningsbeslutninger bør være baseret på Abbotts behov frem for personlig vinding eller familiemedlemmers eller bekendtes interesser. Det forventes af hver enkelt af os, at vi bruger sund fornuft og undgår situationer, der kan føre til en egentlig konflikt eller give indtryk af en konflikt.

Hvis modstridende handlinger, interesser eller forhold gør det svært at udføre dit arbejde objektivt og effektivt, eller hvis du eller et familiemedlem kan drage uretmæssig fordel som følge af en stilling hos eller i relation til Abbott, skal du oplyse den potentielle interessekonflikt iht. Abbotts retningslinjer for interessekonflikter og fritage dig selv fra situationer, hvor konflikten kunne påvirke din forretningsmæssige dømmekraft.

Forebyggelse af interessekonflikter

37 / 62

Vi sætter Abbotts interesser højere end personlige interesser, når der tages beslutninger ifm. vores arbejde.

Den større organisations interesser bør prioriteres højere end interesserne for en virksomhedsdivision, arbejdsgruppe eller individuel person ifm. vores arbejde.

Vores stillinger hos Abbott og muligheder, såsom eksterne forretningsaftaler eller økonomiske interesser, der gøres tilgængelige gennem arbejdsmæssige aktiviteter, bør kun bruges til Abbotts fordel og ikke til personlig vinding. Vi bør ikke konkurrere med Abbott eller hjælpe andre individuelle personer eller virksomheder med at gøre dette. Vores prioritet skal være at fremme virksomhedens interesser, når mulighederne opstår.

Beskyttelse af Abbotts aktiver og omdømme

38 / 62

Vi er forvaltere af vores virksomhed gennem vores arbejde.

Det er vores ansvar at beskytte og bruge Abbotts aktiver - fra fysisk ejendom som fx køretøjer og computerudstyr til intellektuel ejendom, forretningshemmeligheder og knowhow - med forsigtighed og sikre effektiv og korrekt brug deraf. Vi skal alle bruge sund fornuft for at sikre, at Abbotts aktiver ikke mistes, stjæles, misbruges eller går til spilde.

Beskyttelse af Abbotts aktiver og omdømme

39 / 62

Abbotts omdømme er et af virksomhedens største aktiver. Vi er alle ansvarlige for at forbedre og beskytte Abbotts omdømme. Vi er alle ansvarlige for alle erklæringer og alt indhold, der offentliggøres eller deles med personer uden for virksomheden.

Ifm. eksterne interaktioner skal vi være opmærksomme på, om vores tilknytning til Abbott kan identificeres, samt overveje hvordan enhver erklæring med relation til vores arbejde kan falde tilbage på virksomheden. Dette er specielt vigtigt ifm. sociale medier, hvor interaktionerne er hurtige og dynamiske, og derfor kan blive meget synlige. Ubetænksomme kommunikationer kan udgøre en væsentlig risiko for Abbotts omdømme. Vi er alle ansvarlige for at bruge betænksomme kommunikationsstrategier i vores kommunikationer og beskytte Abbotts fortrolige oplysninger.

Fortrolige oplysninger

40 / 62

Vi respekterer og beskytter fortrolige oplysninger, herunder personlige oplysninger.

Abbotts fortrolige oplysninger er blandt virksomhedens mest værdifulde aktiver. Fortrolige oplysninger er oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, og omfatter forsknings- og udviklingsprojekter, forretningshemmeligheder, forretningsplaner, fremstillingsformler og -processer, leverandør- eller kundekontraktvilkår, prisfastsættelse, salgstal, tilbud, pristilbud, prisforslag, svar på tilbud og ikke-offentlige finansielle resultater eller andre oplysninger, der kan være nyttige for Abbotts konkurrenter eller skadelige for Abbott, hvis de videregives.

Vi skal alle være agtpågivende mhp. at beskytte fortrolige oplysninger og forhindre uautoriseret videregivelse eller brug. Fortrolige oplysninger bør ikke deles med konkurrenter. Disse forpligtelser kan forlænges ud over ansættelse hos Abbott.

På samme måde respekterer vi andres immaterielle rettigheder og vil ikke indhente eller misbruge deres fortrolige oplysninger på en upassende måde.

Fortrolige oplysninger

41 / 62

Misbrug af specifikke, fortrolige oplysninger er lovmæssigt forbudt, fx ved lovgivning, der forbyder insiderhandel baseret på ikke-offentlige oplysninger. Insiderhandel er både uetisk og ulovligt, og vi må ikke købe eller sælge værdipapirer i Abbott eller andre virksomheder, der handler eller forventes at handle med Abbott, baseret på sådanne oplysninger.

Vi respekterer privatheden for de personer, der har betroet deres personlige oplysninger til os, herunder vores kolleger og dem, som anbefaler, ordinerer og bruger vores produkter. Når vi indsamler personlige oplysninger ifm. vores virksomhed, bliver de personer, som vi har indsamlet oplysningerne om, informeret på passende vis om, hvordan oplysningerne vil blive brugt, og vi indhenter desuden passende samtykke og bemyndigelse. Vi sælger ikke personlige oplysninger eller indhenter personlige oplysninger fra kilder, som ikke er bemyndigede.

Vi beskytter personlige og følsomme oplysninger mod uautoriseret videregivelse og brug. Mange lokaliteter har strenge bestemmelser, som kræver, at virksomheder beskytter personlige oplysninger indsamlet og brugt ifm. deres forretningsgang, specielt de mest følsomme typer personlige oplysninger, og vi er forpligtet til at forstå og følge disse krav.

Anti-bestikkelse

42 / 62

Vi er aktivt modstandere af svindel, bestikkelse og korruption. Vi sikrer aftaler på den rigtige måde.

Som patienter, familiemedlemmer og plejepersonale, ønsker vi, at vores læger, sygeplejersker og farmaceuter anbefaler de produkter og behandlinger, der passer bedst til vores behov ved at bruge deres professionelle dømmekraft. Patienter og forbrugere bør kunne stole på deres sundhedsrådgiveres uafhængige vurdering uden at bekymre sig om, hvorvidt denne dømmekraft er påvirket uretmæssigt af incitamenter fra virksomheder, der forsøger at markedsføre deres produkter.

Som statsborgere ønsker vi, at vores statslige embedsmænd træffer beslutninger, som er i befolkningens bedste interesser. Sådanne regeringsbeslutninger bør ikke påvirkes uretmæssigt af virksomheder, der forsøger at fremme deres erhvervsinteresser gennem incitamenter til statslige embedsmænd.

Anti-bestikkelse

43 / 62

Når vi markedsfører og sælger vores produkter, underviser og informerer vi sundhedspersonalet, men vi påvirker ikke deres uafhængige, professionelle dømmekraft. Det er aldrig tilladt at tilbyde eller tilvejebringe noget, der direkte eller indirekte gavner en statslig embedsmand, en sundhedsmedarbejder (såsom en læge, farmaceut, sygeplejerske, forsker eller laborant) eller enhver anden person mhp. at opnå et salg eller sikre en forretningsfordel for Abbott. På samme måde er det aldrig acceptabelt at tilbyde noget af værdi som en "belønning" for tidligere eller eksisterende forhold til Abbott.

Lovgivning om anti-bestikkelse, anti-korruption og anti-returkommission gør det ekstra vigtigt, at vi demonstrerer vores forpligtelse til at forhindre uretmæssig påvirkning i forbindelse med alle vores forretningsmæssige interaktioner. Den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, lov om international korruptionspraksis) og anden relevant national lovgivning på området gælder potentielt for Abbotts aktiviteter over hele verden, og bestikkelse er forbudt alle steder.

Alle hos Abbott skal proaktivt administrere forhold til serviceleverandører (såsom distributører, konsulenter, foredragsholdere og promotorer) for at sikre, at tjenesteydelser, der udføres på Abbotts vegne, opfylder vores forventninger og overholder gældende lovgivning og bestemmelser. Vi skal bruge rettidig omhu, når vi vælger serviceleverandører, betale rimelig markedspris for tjenesteydelserne og nøjagtigt dokumentere betalinger for tjenesteydelser, bøder, gebyrer og lignende.

Gaver, forplejning og repræsentation

44 / 62

Gaver, forplejning og repræsentation

Da anti-bestikkelsesprincipperne kræver, at vi aldrig tilbyder eller tilvejebringer noget, der direkte eller indirekte gavner enhver person mhp. at sikre en forretningsmæssig fordel, har vi fastlagt grænser for gaver, forplejning og repræsentation. Vores politikker og procedurer ifm. grænser for og rapportering af varemærkepåmindelser, gaver, kulturelle erkendtligheder, forplejning og gæstfrihed, er fastlagt for at sikre, at vi ikke tilvejebringer fordele, som kunne påvirke den professionelle dømmekraft.

Nøjagtige regnskaber og optegnelser

45 / 62

Vi måler præstationer nøjagtigt.

Vores regnskaber, interne optegnelser og dokumentation samt offentlige udtalelser skal være en nøjagtig gengivelse af indholdet af og kendsgerningerne for vores handlinger. Når vi måler og beskriver vores succeser, fiaskoer og rutinemæssige drift, skal kendsgerningerne præsenteres med tilstrækkelig sammenhæng og passende understøttelse til at forstå den ægte karakter af vores aktiviteter og transaktioner. Vores regnskabsmateriale skal overholde gældende bogføringsstandarder, lovgivning og bestemmelser samt Abbotts politikker, procedurer og kontroller.

Når vi rapporterer oplysninger, såsom prisfastsættelse eller betalinger og værdigenstande leveret til læger og andre kunder, skal oplysningerne være komplette og nøjagtige. Mange regeringer over hele verden har strenge love for prisrapportering og rapportering af visse betalinger til sundhedspersonale. Disse love hjælper med at beskytte skatteyderne, som i sidste ende betaler for visse eller alle køb inden for sundhedsvæsenet. Abbott er forpligtet til at sikre, at vi tilvejebringer nøjagtige oplysninger mhp. at tillade, at regeringer, forsikringsgivere og andre interessenter kan træffe informerede beslutninger.

Overholdelse af lovgivning

46 / 62

Vi overholder alle love, bestemmelser og Abbott-krav, der gælder for vores arbejde.

Vi forventer, at alle medarbejdere overholder alle love og Abbotts politikker, procedurer, principper og standarder, herunder dette kodeks. Dette er en grundlæggende forventning og en betingelse for ansættelsen.

Overholdelse af lovgivning

47 / 62

Abbotts politikker og procedurer dækker emner med relation til vigtige aspekter af vores virksomhed, herunder sundhedsplejemæssig overholdelse, kvalitet, teknisk arbejde, told og handel, økonomi, sikkerhed, indkøb, HR og informationssystemer, for at hjælpe med at sikre, at vi overholder de mange love og bestemmelser, der regulerer vores virksomhed. Sådanne politikker og procedurer gør os i stand til at opdage, korrigere og forhindre ikke-overensstemmende aktiviteter.

Som medarbejdere i en global virksomhed skal vi være opmærksomme på, at lovgivningen i et land kan være gældende for, hvordan vi arbejder i andre lande. Vi skal være opmærksomme på kravene for hver enkelt lokalitet og søge rådgivning hos Legal Division eller Office of Ethics and Compliance, hver gang vi er i tvivl om, hvilke krav der gælder.

Retfærdig konkurrence

48 / 62

Vi sikrer, at alle interaktioner, som vi har med konkurrenter, er passende.

Vi skal konkurrere aggressivt på markedet mhp. at opfylde vores kunders behov bedst muligt og øge værdien for aktionærerne.

Retfærdig konkurrence

49 / 62

I kraft af dette vil vi ikke indgå i aftaler eller deltage i aktiviteter, der begrænser konkurrencen uretmæssigt. Vi er forpligtet til at overholde konkurrencelovene i alle de lande, hvori vi opererer. Disse love forbyder aftaler, der afskaffer eller forhindrer konkurrence, og gælder for mange aspekter af vores virksomhed, herunder forhold til konkurrenter, priser og salgsbetingelser for distributører og andre kunder samt markedsførings- og handelspraksisser. Konkurrencelove er meget komplicerede, og straffen for overtrædelser kan omfatte store bøder og endda fængselsstraf. Det er vigtigt, at du ikke deltager i nogen aktiviteter, der kan anses for at være konkurrenceforvridende, og at du henvender dig til Legal eller the Office of Ethics and Compliance hvis du har spørgsmål.

Vi skal altid være forsigtige, når vi interagerer med konkurrenter. Du bør ikke diskutere følsomme forretningsemner såsom priser, salgsbetingelser, forretnings- eller markedsføringsplaner, avancer, omkostninger, produktionskapacitet, lagerbeholdninger eller rabatter med konkurrenter. Du bør kontakte Legal eller Office of Ethics and Compliance for specifik vejledning i love med relation til dine interaktioner med konkurrenter og for at rapportere alle upassende samtaler med konkurrenter.

Anvendelighed

50 / 62

Anvendelighed

Dette kodeks gælder for alle Abbotts funktionærer og medarbejdere på alle lokaliteter, hvor Abbotts divisioner og affilierede partnere opererer over hele verden Dette dokument fastlægger de handlinger, der forventes af os alle sammen, herunder eksterne enheder, der handler på Abbotts vegne, når som helst de driver forretning for Abbott. Dokumentet udgør ikke en ansættelseskontrakt.

Fraskrivelser og ændringer

51 / 62

Fraskrivelser og ændringer

Abbott vil offentliggøre enhver fraskrivelse eller ændring af dette kodeks i det omfang, det kræves af gældende lovgivning, bestemmelser og forskrifter.

Enhver fraskrivelse af dette kodeks på vegne af en person, der er underlagt dette kodeks, kan kun udføres af koncerndirektøren (eller udpeget person) med den undtagelse, at en fraskrivelse på vegne af en direktør kræver godkendelse af revisionskomitéen i Abbotts bestyrelse.

Ressourcer for Abbotts medarbejder

52 / 62

Ressourcer for Abbotts medarbejder

Leder eller supervisor

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vores adfærdskodeks gælder for din specifikke stilling, er det bedste sted at starte hos din leder eller supervisor.

Abbott Corporate Policy Portal

Besøg Abbott Corporate Policy Portal for at se vores virksomhedspolitikker og -procedurer, der gælder på virksomhedsplan.

Office of Ethics and Compliance (OEC)

OEC er en virksomhedsressource, der er tilgængelig for at imødekomme dine spørgsmål eller bekymringer om vores virksomheds værdier og adfærdsstandarder.

 • OEC-websted – Der henvises til OEC-webstedet for svar på en række etiske og overholdelsesmæssige spørgsmål. Vores virksomheds globale og landespecifikke OEC-politikker og -procedurer kan også findes via webstedet.

Ressourcer for Abbotts medarbejdere

53 / 62

 • OEC-kontakter – Du opfordres til at kontakte OEC når som helst ifm. alle etiske eller overholdelsesmæssige spørgsmål eller for at drøfte bekymringer om mulige overtrædelser af vores skriftlige standarder, love eller bestemmelser.
  • Corporate OEC – Ring på 1-224-667-5210 eller send en e-mail til oec@abbott.com ifm. alle spørgsmål med relation til etik og overholdelse hos Abbott.
  • Divisions- eller landemæssig OEC – Din divisions- eller landemæssige OEC-repræsentant kan give yderligere rådgivning om divisionsmæssige eller landespecifikke OEC-politikker, -procedurer og retningslinjer.
 • Ethics and Compliance Helpline – Besøg vores flersprogede Ethics and Compliance Helpline, der er tilgængelig døgnet rundt, alle ugens dage og på globalt plan, for at tilkendegive dine bekymringer vedrørende en potentiel overtrædelse af vores virksomheds værdier og adfærdsstandarder. Du kan også sende en e-mail til investigations@abbott.com for at indberette en potentiel overtrædelse.
  • Abbott tolererer ikke gengældelse mod nogen, der indberetter en potentiel overtrædelse af vores skriftlige standard i god tro. Ved indberetning i god tro er det tilladt at være anonym, der sikres mod ikke-gengældelse, og fortroligheden opretholdes.
 • iComply – Besøg iComply for at opnå adgang til overholdelsesmæssige applikationer og ressourcer rettet mod interaktioner med sundhedsplejepersonale og sundhedsplejeorganisationer samt tredjeparter.

Ressourcer for Abbotts medarbejdere

54 / 62

Legal Division

Hvis du har spørgsmål til love, bestemmelser og accepterede forretningspraksisser, kan Legal Division hjælpe dig.

HR

For medarbejderrelaterede problemer, såsom bekymringer, der involverer ledelsen og/eller andre medarbejdere, skal du kontakte din lokale HR-repræsentant.

Andre ressourcer

Der er mange andre ressourcer tilgængelige for dig:

 • Finance – Hvis du har spørgsmål til bogføring eller økonomi, skal du kontakte din lokale Finance-afdeling.
 • Corporate Audit – Hvis du har specifikke bekymringer vedrørende bogføring, interne bogføringskontroller eller revisionsmæssige anliggender, skal du straks rapportere dem til Corporate Audit eller OEC.
 • Abbott Quality and Regulatory – Hvis du har spørgsmål til kvaliteten og sikkerheden af vores produkter, skal du kontakte din lokale Quality and Regulatory-afdeling.
 • Global Environmental Health and Safety – Kontakt en Global Environmental Health and Safety-repræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende et fysisk anlæg eller potentielle farer.
 • Global Purchasing Services – Hvis du har spørgsmål til leverandørforhold, skal du kontakte Global Purchasing Services.

Ofte stillede spørgsmål

55 / 62

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

56 / 62

Ofte stillede spørgsmål

57 / 62

Ofte stillede spørgsmål

58 / 62

Ofte stillede spørgsmål

59 / 62

Ofte stillede spørgsmål

60 / 62

Ofte stillede spørgsmål

61 / 62

Ofte stillede spørgsmål

62 / 62

Abbott

Abbotts værdier

uheld

ansvarlighed

ansvarlig

bogføringsprincipper

bogføring

nøjagtighed

nøjagtig

achieving

fremme

rådgivning

alder

AID

ændringer

anti-bestikkelse

konkurrenceforvridende adfærd

anti-korruption

anti-returkommission

anti-trust

forekomster

anvendelighed

godkendelse

godkend

stil spørgsmål

aktiver

assistance

bemyndigelse

tilbud

Bestyrelse

regnskaber

varemærkeartikler

morgenmad

Bribery Act (lov om bestikkelse)

bestikkelse

forretningsmæssige erkendtligheder

forretningsplaner

køb

caring

mobiltelefon

Koncerndirektør

nipsgenstande

Bestyrelsesformand

udfordring

channel stuffing (oppustet salg)

velgørende formål

velgørenhedsbidrag

velgørenhed

valg

valg

samfundssind

klinisk projektleder

klinisk undersøgelse

klinisk forsøg

klinikere

Adfærdskodeks

Kodeks

samarbejde

samlerobjekter

samlinger

forpligtelse

kommunikationer

lokalsamfund

samfundsgrupper

fælles engagement

konkurrere

konkurrence

konkurrencelove

oplysninger om konkurrenter

konkurrenter

computer

bekymringer

fortrolige oplysninger

fortrolighed

interessekonflikt

samtykke

forbrugere

kontakter

uforudsete hændelser

ansættelseskontrakt

kontraktvilkår

kontrahenter

bidrag

kerneværdier

korrigerende handling

korruption

omkostninger

forfalske

erkendtligheder

kreativitet

kulturelle erkendtligheder

kultur

kundeoplysninger

kunde

kunder

farlige arbejdsforhold

databeskyttelse

data

bedrageri

AID til beslutningstagning

redskab til beslutningstagning

beslutningstagning

beslutningstagning

beskrivelse

værdighed

middag

disciplinær sanktion

videregivelse

rabatter

diskriminering

ulovlig anvendelse

diversitet

læger

donationer

rettidig omhu

uddannelsesmæssige emner

elektronik

medarbejdere

enduring

energi

underholdning

miljø

lige muligheder

ligeværdig

udstyr

etisk adfærd

etiske forventninger

etiske standarder

etik

bevis

eksklusion

forvent

forventninger

udgifter

ekspertise

eksportkontroller

eksport

retfærdig balance

retfærdig handlemåde

retfærdig markedsværdi

retfærdig

rimelighed

familie

FCPA

FDA

regnskaber

økonomiske resultater

Dagsværdi

fokus

Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA, lov om fødevarer, lægemidler og kosmetik)

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, lov om international korruptionspraksis)

svindel

venner

køn

gaver

indberetning i god tro

lækkerier

statslige myndigheder

offentlige sundhedsplejeprogrammer

statslige embedsmænd

regeringer

vejledning

chikane

hård behandling

HCP - patientforhold

HCP-ekspertise

HCP

sundhedspersonale

sundhedsplejeprogrammer

sundhedsresultater

sundhed

hjælp

ærlig

ærlighed

gæstfrihed

sådan bruger du denne eBog

HR

HR

importkontroller

import

uretmæssig påvirkning

forbedre

incitamenter

inkluderet

inklusion

uafhængig kontrahent

uafhængig vurdering

informeret samtykke

innovere

innovation

innovativ

insiderhandel

forsikringsgivere

integritet

immateriel ejendom

interaktive funktioner

interessegrupper

interesser, private

interne optegnelser

intimidering

lagerbeholdninger

undersøgelse

undersøgelsesledere

IP

dømmekraft

returkommissioner

mærkning

arbejdskraft

laboranter

bærbar computer

lovgivning

lederskab

gå foran som et godt eksempel

forkant

Legal Division

Legal

Brev fra bestyrelsesformanden & koncerndirektøren

livsbevarende

tab

frokost

leder

fremstilling

margener

forplejning

medicinsk beslutningstagning

Miles D. White

misbrug

begrænse

begrænsning

penge

moon cakes

naturlige ressourcer

navigere

ikke-offentlige oplysninger

notesblokke

sygeplejersker

OEC-kontakter

OEC

off-label-kampagne

off-label

Office of Ethics and Compliance

funktionærer

on-label-kampagne

on-label

åbenhed

muligheder

resultater

ejerskab

patienter

betaling

kuglepenne, blyanter

mennesker

personlig vinding

personlige sundhedsoplysninger

personoplysninger

personlige interesser

farmaceuter

PHI

læger

pioneering

politikker

politiske kandidater

politiske bidrag

muligheder

fordomme

gaver

prisrapportering

prisfastsættelse

privatliv

private interesser

procedurer

produktmærkning

produkter

professionel vurdering

fremme

kampagne

beskyttelse

offentlig sundhed

offentlige erklæringer

køb

kvalitet

spørgsmål

R&D

race

indberetning af bekymringer

anbefale

optegnelser

genbrug

bestemmelser

tilsynsmyndigheder

regulatorisk

forhold

afhjælpning

påmindelsesgenstande

vedvarende energi

rapport

rapportering

omdømme

anmod om forslag

forskning

forskere

ressourcer

respekt

ansvar

ansvarlig

resultater

gengældelse

RFP

risiko

forskrifter

sikker

sikkerhed

salg

salgsbetingelser

sanktioner

Sarbanes-Oxley

videnskab

videnskabelig forskning

værdipapirer

sikkerhed

sælge

sælger

fælles ansvar

SOS

indkøb

sig din mening

siger sin mening

ligefrem

undersøgelser

undersøgelsesresultater

undersøgelse

succes

supervisor

leverandøroplysninger

forsyninger

bæredygtig udvikling

talent

teknologi

tilbud

opsigelse

opsigende part

salgsbetingelser

tyveri

tone fra toppen

tone

værktøj

handelspraksisser

handelsbestemmelser

forretningshemmeligheder

handel

gennemskuelighed

forsøg

nipsgenstande

sandfærdig

øveprogram

U.K. Bribery Act (britisk lov om bestikkelse)

U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, amerikansk lov om international korruptionspraksis)

UK Bribery Act (britisk lov om bestikkelse)

uautoriseret videregivelse

uetisk

uretfærdig

usikre arbejdsforhold

usikker

US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, amerikansk lov om international korruptionspraksis)

værdier

overtrædelse

afkald

affaldsreducering

affald

velkommen

trivsel

hvorfor

arbejdsplads

afskrivninger

Side

Titelside

Øveprogramside

Du kan eventuelt ikke se eller bruge alle funktioner i eBogen med din nuværende browser.\n\nKlik på 'OK' for at se en PDF-version af kodekset eller 'Annuller' for at fortsætte til eBogen.

INDHOLD
Andre vigtige ressourcer
I Dette Afsnit
Se vores interaktive HJÆLP til beslutningstagning: abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx
Det er op til hver enkelt af os at opbygge vores virksomhed og omdømme ved at overholde de højeste, etiske standarder.
Derudover tilbyder vi altid hjælp mhp. at sikre, at alle medarbejdere forstår kravene i dette kodeks. Du finder generel assistance og kontaktoplysninger for det lokale eller regionale Office of Ethics and Compliance-personale på OEC-webstedet (abbottworld.abbott.com/EthicsCompliance).
Vi skal anerkende den globale virkning af vores handlinger og de beslutninger, vi træffer.
Vi tilbyder og giver aldrig noget, der direkte eller indirekte kan give nogen person en fordel for at sikre en forretningsfordel.
Denne kodeks gælder for alle funktionærer og medarbejdere hos Abbott over hele verden.